ငွားရန္ - လုံးခ်င္းအိမ္ - LBRA-405, သုခိတာလမ္းတြင္ အက်ယ္(60x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သဃၤန္းကၽြန္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

6
5
4,800 ft2

(4800) sqft အက်ယ္ရွိၿပီး မာစတာအိပ္ခန္း(၄)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း၊ ပရိေဘာဂ၊ ပါေကးခင္း၊ ပါဝင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ 2½RC အျမန္ငွားမည္။ အျခားလိုအပ္ေသာေနရာမ်ားကိုလည္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ +++++++++++++++++++ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္း၊ လံုးခ်င္း၊ ေျမကြက္၊ ဂိုေဒါင္ မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းအျမန္ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။

ငွားရန္
25 သိန္း
Property ID: S-1185626

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : LBRA-405, သုခိတာလမ္းတြင္ အက်ယ္(60x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
လုံးခ်င္းအိမ္
အဲယားကြန္း
ပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သဃၤန္းကၽြန္း
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
6
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
သုခိတာလမ္း
ဧရိယာ
4,800 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
5
ေစ်းႏႈန္း
25 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

သုဝဏၰVip ကမာျကည္လမ္းမေပၚရွိ ေစ်းတန္လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္
16.00 သိန္း
** သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ Snow Garden အိမ္ရာတြင္လုံးခ်င္းအိမ္ေလးငွားရန္ရွိပါသည္။ **
17.00 သိန္း
** သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ FMI City တြင္ လုံးခ်င္းတုိက္သစ္ေလးငွားရန္ရွိပါသည္။ **
17.00 သိန္း
LBRA-698, သု၀ဏၰVIP(2) တြင္ အက်ယ္(60x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
12.00 သိန္း
LBRA-682, သု၀ဏၰVIP(1)တြင္ အက်ယ္(60x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
6,000.00 USD
LBRA-657, သုမဂၤလာအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္(90x110) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
35.00 သိန္း
LBRA-649, Tosta Garden တြင္ အက်ယ္(45x79) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
30.00 သိန္း
LBRA-648, ေမခအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္(30x52) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
19.00 သိန္း
LBRA-647, သုမဂၤလာလမ္းတြင္ အက်ယ္(80x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
25.00 သိန္း
LBRA-643, သီရိဂုဏ္အိမ္ရာတြင္ အက်ယ္(80x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
2,400.00 USD
LBRA-641, သု၀ဏၰVIP(2) တြင္ အက်ယ္(65x90) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
13.00 သိန္း
LBRA-630, ပိေတာက္၀ါလမ္းသြယ္တြင္ အက်ယ္(35x40) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
18.00 သိန္း
LBRA-627, သီရိရတနာရိပ္သာတြင္ အက်ယ္(45x70) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
30.00 သိန္း
LBRA-626, သု၀ဏၰVIP(2) တြင္ အက်ယ္(60x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
25.00 သိန္း
LBRA-615, ေခမာသီလမ္းတြင္ အက်ယ္(40x70) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
20.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္း၊ေမခအိမ္ယာရွိငွားရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းတိုက္(Malihku Real Estate)
19.00 သိန္း
LBRA-513, သစၥာလမ္းတြင္ အက်ယ္(38x70) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
48.00 သိန္း
LBRA-559, သု၀ဏၰVIP(2) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
20.00 သိန္း
LBRA-591, ေတာင္ထိပ္ပန္းလမ္းတြင္ အက်ယ္(60x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
18.00 သိန္း
Code-6881 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ မိေက်ာင္းရပ္ကြက္တြင္ ၂ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္၇ွိပါသည္။
17.00 သိန္း
View Point Real Estate