ေရာင္းရန္ - လုံးခ်င္းအိမ္ - ** ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ဗုိလ္မင္းေရာင္လမ္းမေက်ာကပ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

5
3
2,400 ft2

_ ေပ(40×60)          ဂရံ            RC-3      သိန္း(3400) 

ေရာင္းရန္
3,400 သိန္း
Property ID: S-1189608

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ** ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ဗုိလ္မင္းေရာင္လမ္းမေက်ာကပ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
လုံးခ်င္းအိမ္
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
ယခု
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း
အထပ္
RC3
အိပ္ခန္း
5
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
ဂရန္
လမ္းအမည္
ဗုိလ္မင္းေရာင္ေက်ာကပ္
ဧရိယာ
2,400 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
3
ေစ်းႏႈန္း
3,400 သိန္း

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

ေျမာက္ဒဂံု၊ ၃၀ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္စင္ေရာ္လမ္း ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္ (Malihku Real Estate)
2,700.00 သိန္း
ေရႊပင္လံုအိမ္ရာေျမာက္ဒဂံုတြင္ေရာင္းမည္
980.00 သိန္း
မႏၱေလးလမ္းမအနီး ၃၇ရပ္ကြက္တြင္ေစ်းတန္လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ေရာင္းရန္
2,500.00 သိန္း
မႏၱေလးလမ္းမေပၚတြင္ေစ်းတန္လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ေရာင္းရန္
2,800.00 သိန္း
ပင္လံုလမ္းမအနီးေစ်းတန္လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ေရာင္းရန္
1,450.00 သိန္း
ေျမာက္ဒဂုံ၊ ၃၇ရပ္ကြက္ ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ လုံးခ်င္းအိမ္
2,000.00 သိန္း
ေျမာက္ဒဂုံ၊ ၄၁ရပ္ကြက္ ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္
1,850.00 သိန္း
ေျမာက္ဒဂံု တပင္ေရြွထီးလမ္းမေပၚတြင္ေစ်းတန္လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ေရာင္းရန္
2,350.00 သိန္း
ေျမာက္ဒဂုံ ၃၅ ရပ္ကြက္ ။ ***ပင္လုံလမ္းမႀကီးနဲ႔နီးမွႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္*** ပင္လုံေက်ာကပ္လမ္း ။ ၇၀၀ သိန္း ( အပိတ္ )
700.00 သိန္း
ေျမာက္ဒဂုံ၊ ၄၁ ရပ္ကြက္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ လုံးခ်င္းအိမ္ (Malihku Real Estate)
1,800.00 သိန္း
ေျမာက္ဒဂံု၊ ၃၁ ရပ္ကြက္၊ ေဇယ်ာဒီပလမ္း ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ ( Malihku Real Estate )
1,600.00 သိန္း
** ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္အသစ္စက္စက္ေရာင္းမည္။ **
3,700.00 သိန္း
** ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ပင္လုံလမ္းမေက်ာကပ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
3,000.00 သိန္း
** ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ပင္လုံလမ္းမအနီး လမ္းသန္႔ေနရာေကာင္းတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
3,300.00 သိန္း
ေျမာက္ဒဂုံ၊ ၃၁ ရပ္ကြက္ ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ ( Malihku Real Estate)
4,800.00 သိန္း
ေျမာက္ဒဂံု၊ ၃၃ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၊ ေဘလီတံတားအဆင္းအနီးရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ ( Malihku Real Estate )
12,000.00 သိန္း
** ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္အသစ္စက္စက္ေရာင္းမည္။ **
5,000.00 သိန္း
** ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္အသစ္စက္စက္ေရာင္းမည္။ **
5,000.00 သိန္း
** ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္အသစ္စက္စက္ေရာင္းမည္။ **
5,000.00 သိန္း
Bo Min Yaung Street (ဗုိလ္မင္းေရာင္လမ္း)
2,600.00 သိန္း
Shwe Toenayar Real Estate