ေရာင္းရန္ - လုံးခ်င္းအိမ္ - ** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ အာရွေတာ္ဝင္အနီးတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

စမ္းေခ်ာင္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

2
1
2,750 ft2

_ ေပ(25×110)       ဂရံ        BN-2        သိန္း(6000) 

ေရာင္းရန္
6,000 သိန္း
Property ID: S-1186787

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ အာရွေတာ္ဝင္အနီးတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
လုံးခ်င္းအိမ္
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
ယခု
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
စမ္းေခ်ာင္း
အထပ္
BN2
အိပ္ခန္း
2
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
ဂရန္
လမ္းအမည္
အာရွေတာ္ဝင္အနီး
ဧရိယာ
2,750 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
6,000 သိန္း

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အာရွေတာ္ဝင္အနီးတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ေရာင္းမည္။
6,500.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အာရွေတာ္ဝင္အနီး ဗဟုိလမ္းမေပၚတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။
12,500.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႔နယ္ ဗဟုိလမ္းမအနီး ရပ္ကြက္သန္႕တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။
5,400.00 သိန္း
ဝင္ဒါမီယာကဲ့သုိ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းတိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ေနခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းတန္ၿပီး အိမ္ေကာင္းေသာ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။
6,000.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္း၊အာရွေတာ္၀င္အနီးရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
7,000.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္း၊ေျမနီကုန္း၊ျပည္လမ္းအနီးရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
6,500.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ အာရွေတာ္ဝင္အနီးတြင္ ဆိတ္ၿငိမ္၍ ေနထုိင္ရန္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
6,000.00 သိန္း
Code-7757 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ထပ္တိုက္ပါဂရန္ေျမ ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
4,000.00 သိန္း
Code-7796 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၂ထပ္တိုက္ပါ အိမ္ ေရာင္းရန္၇ွိပါသည္။
3,000.00 သိန္း
Code-7757 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၁ထပ္တိုက္ပါ အိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
4,000.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္း၊ ေ၀ဠဳန္၀န္ ၄လမ္းထိပ္ ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ေျမကြက္(Malihku Real Estate)
3,200.00 သိန္း
Thiri Mingalar Street (သီရိမဂၤလာလမ္း)
14,000.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ဂြေစ်းအနီးတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
2,000.00 သိန္း
Code-7024 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ထပ္တိုက္ပါ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
3,000.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းျခံလမ္းတြင္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ **
500.00 သိန္း
အာရွေတာ္ဝင္ ေဆးခန္းအနီးတြင္ အခန္းက်ယ္ ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ အခန္းက်ယ္ အျမန္ေရာင္းရန္
1,600.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္း ေဇာတိကလမ္း တြင္(15*60)ေပ ေျမညီ High ပါတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္
2,200.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ သီရိမဂၤလာလမ္းတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
6,500.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ ေခမာလမ္းတြင္ RC-3ထပ္တုိက္ေရာင္းမည္။ **
10,000.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ ခတၱာလမ္းတြင္ BN-2ေရာင္းရန္ရွိသည္။ **
6,500.00 သိန္း
Golden Peacock (ေရႊဥေဒါင္းမင္း)
Golden Peacock (ေရႊဥေဒါင္းမင္း)