ေရာင္းရန္ - လုံးခ်င္းအိမ္ - ** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ အာရွေတာ္ဝင္အနီးတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

စမ္းေခ်ာင္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

2
1
2,750 ft2

_ ေပ(25×110)       ဂရံ        BN-2        သိန္း(6000) 

ေရာင္းရန္
6,000 သိန္း
Property ID: S-1186787

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ အာရွေတာ္ဝင္အနီးတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
လုံးခ်င္းအိမ္
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
ယခု
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
စမ္းေခ်ာင္း
အထပ္
BN2
အိပ္ခန္း
2
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
ဂရန္
လမ္းအမည္
အာရွေတာ္ဝင္အနီး
ဧရိယာ
2,750 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
6,000 သိန္း

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ဂြေစ်းအနီးတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
2,000.00 သိန္း
Code-7024 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ထပ္တိုက္ပါ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
3,000.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းျခံလမ္းတြင္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ **
500.00 သိန္း
အာရွေတာ္ဝင္ ေဆးခန္းအနီးတြင္ အခန္းက်ယ္ ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ အခန္းက်ယ္ အျမန္ေရာင္းရန္
1,600.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္း ေဇာတိကလမ္း တြင္(15*60)ေပ ေျမညီ High ပါတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္
2,200.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ သီရိမဂၤလာလမ္းတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
6,500.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ ေခမာလမ္းတြင္ RC-3ထပ္တုိက္ေရာင္းမည္။ **
10,000.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ ခတၱာလမ္းတြင္ BN-2ေရာင္းရန္ရွိသည္။ **
6,500.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ Asia Royal Hospital အနီးတြင္ RC(3)ထပ္တုိက္ ေရာင္းမည္။ **
8,000.00 သိန္း
**စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ဗဟုိလမ္းမ(အာရွေတာ္ဝင္အနီး)တြင္လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။**
10,000.00 သိန္း
**စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ဗဟုိလမ္းမ(အာရွေတာ္ဝင္အနီး)တြင္လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။**
10,000.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္| ကြ်န္းေတာလမ္းမေပၚ(43×100) အက်ယ္ရွိ 4RC အား ညိွႏႈိင္းေစ်းျဖင့္ အျမန္ေရာင္းပါမည္။
17,500.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ဗဟုိလမ္းသြယ္တြင္လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္။
2,500.00 သိန္း
**စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ဗဟုိလမ္းသြယ္တြင္လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။
4,000.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္း၊ ေ၀ဠဳန္၀န္ ၄လမ္းထိပ္ ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ေျမကြက္(Malihku Real Estate)
3,200.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္ တိုက္ခန္းက်ယ္အေရာင္း
800.00 သိန္း
DhammiKaWaddy Street (ဓမၼိကဝတီလမ္း)
4,200.00 သိန္း
ThuKha Street
3,800.00 သိန္း
Thukha Street
3,800.00 သိန္း
AungChanThar (5) Street
5,800.00 သိန္း
Golden Peacock (ေရႊဥေဒါင္းမင္း)
Golden Peacock (ေရႊဥေဒါင္းမင္း)