ေရာင္းရန္ - လုံးခ်င္းအိမ္ - သုဝဏၰ (3) တြင္ သုံးထပ္တိုက္သစ္ေရာင္းမည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သဃၤန္းကၽြန္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

7
7
5,100 ft2

သုဝဏၰ (3) တြင္ သုံးထပ္တိုက္သစ္ေရာင္းမည္။

- ေျမအက်ယ္(၆၀ ေပ x ၈၅ ေပ)
- 7 master bedroom
- 14 Aircon
- အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး

ေရာင္းရန္
14,000 သိန္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : သုဝဏၰ (3) တြင္ သုံးထပ္တိုက္သစ္ေရာင္းမည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
လုံးခ်င္းအိမ္
အဲယားကြန္း
14
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သဃၤန္းကၽြန္း
အထပ္
3 RC
အိပ္ခန္း
7
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
ဂရန္
လမ္းအမည္
ပန္းဝါလမ္း
ဧရိယာ
5,100 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
7
ေစ်းႏႈန္း
14,000 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ပါေကးခင္း
ဂ်ိဳးျဖဳေရ
Master Bedroom
Satellite System
Security Door Lock System
Underground Tank
Own Meter
Full Decoration
Carparking
အဝီစီတြင္း
Own motor
Power and lighting Line
Kitchen Room/Toilet/Bath Room
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

​ေၾကာ္​ျငာ အမွတ္​စဥ္​ (70)*သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္ (2)ထပ္တိုက္အေရာင္း*
2,300.00 သိန္း
သဃၤန္းက်ြန္းျမဳိ႕နယ္၊ ေမခအိမ္ရာအတြင္း ။ 2RC, အသစ္စက္စက္ ေရာင္းမည္။( 55 x 70) ph - 09 777720166 ,773221022,799559589
13,500.00 သိန္း
သဃၤကြ်န္းျမိဳ ့နယ္ သု၀ဏၰ VIP1 ေဒါင့္ကြက္ (90X60) 2RC လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ဆက္သြယ္ရန္(09777720166,09773221022,09799559589)
7,500.00 သိန္း
ေမခအိမ္ရာဝင္းအတြင္းရွိ အမိုက္စားလံုးခ်င္းအိမ္
15,000.00 သိန္း
** သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
3,800.00 သိန္း
Kamar Kyi Road(ကမာျကည္လမ္း)
7,000.00 သိန္း
Mya Yamone Kantharyar Housing(ျမယမုံကမ္းသာယာအိမ္ယာ)
5,500.00 သိန္း
အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီး လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္
6,400.00 သိန္း
သဃၤန္းက်ြန္း သု၀ဏ VIP1 ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာလုံးခ်င္းအိမ္ (Malihku Real Estate)
10,000.00 သိန္း
သဃၤန္းက်ြန္း၊ သု၀ဏVIP2 ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ လုံးခ်င္းအိမ္ ( Malihku Real Estate)
10,000.00 သိန္း
သဃၤန္းက်ြန္း၊ သု၀ဏVIP3 ရိွေရာင္းရန္ရွိေသာ လုံးခ်င္းအိမ္ (Malihku Real Estate)
8,000.00 သိန္း
သဃၤန္းကြ်န္း ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမအနီး ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာလုံးခ်င္းအိမ္ ( Malihku Real Estate)
4,500.00 သိန္း
သဃၤန္းက်ြန္း၊ ေမခအိမ္ယာရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ လုံးခ်င္းအိမ္ ( Malihku Real Estate)
6,500.00 သိန္း
ေမခအိမ္ရာလုံးခ်င္းေရာင္းမည္
15,000.00 သိန္း
** သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊ ျမယမုံအိမ္ရာတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
5,000.00 သိန္း
** သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊ VIP IIတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
3,200.00 သိန္း
မလိခအိမ္ရာလုံးခ်င္းေရာင္းမည္
13,000.00 သိန္း
LT1810005194: Landed house for sale in Thingangyun
12,900.00 သိန္း
သဃၤန္းက်ြန္းရွိ သု၀ဏၰ-၁ တြင္ 2RC လံုးခ်င္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
5,000.00 သိန္း
Thiri Yadana Yeik Thar(သီရိရတနာရိပ္သာ)
25,000.00 သိန္း
Good Services Property