ေရာင္းရန္ - လုံးခ်င္းအိမ္ - ** ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေအာင္ေဇယ်လမ္းသြယ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ရန္ကင္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

3
2
3,000 ft2

_ ေပ(30×100)      ဂရံ(ပ)         RC-1 1/2        သိန္း(10400) 

ေရာင္းရန္
10,400 သိန္း
Property ID: S-1189268

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ** ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေအာင္ေဇယ်လမ္းသြယ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
လုံးခ်င္းအိမ္
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
ယခု
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကင္း
အထပ္
RC1 1/2
အိပ္ခန္း
3
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
ဂရန္
လမ္းအမည္
ေအာင္ေဇယ်လမ္းသြယ္
ဧရိယာ
3,000 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
10,400 သိန္း

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

ရန္ကင္း၊ ျမနႏၵာလမ္းရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ လံုခ်င္းအိမ္ ( Malihku Real Estate)
3,500.00 သိန္း
** ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေစ်းႏႈန္းအသင့္အတင့္ေနခ်င္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သာယာလမ္းသြယ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
3,500.00 သိန္း
Thazin Myaing Street (သဇင္ၿမိဳင္လမ္း)
20,000.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ပါရမီရိပ္သာရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
6,000.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ပါရမီရိပ္သာရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
6,000.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ပါရမီရိပ္သာရွိအျမန္ေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
6,500.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ပါရမီရိပ္သာရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
6,800.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ပါရမီရိပ္သာရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
4,500.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ပါရမီရိပ္သာရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
2,800.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊အေ၀ရာလမ္းရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
8,500.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ေဘာက္ေထာ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
6,500.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ေဘာက္ေထာ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(malihku Real Estate)
8,000.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ေဘာက္ေထာ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
5,500.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ေဘာက္ေထာ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(malihku Real Estate)
6,500.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ေဘာက္ေထာ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
7,500.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊ေက်ာက္ကုန္းရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
5,500.00 သိန္း
ရန္ကင္း ၊ ေက်ာက္ကုန္းအနီးရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
5,500.00 သိန္း
ရန္ကင္း ၊ ေဘာက္ေထာ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)
9,000.00 သိန္း
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာေဗာဓိလမ္းႏွင့္မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းအနီးရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာလုံးခ်င္း (Malihkru Real Estate)
8,500.00 သိန္း
** ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေအာင္ေဇယ်လမ္းသြယ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။ **
3,800.00 သိန္း
Shwe Toenayar Real Estate