ေရာင္းရန္ - မီနီကြန္ဒို - ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးအနီးရွိေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္ေသာမီနီကြန္ဒိုအခန္းက်ယ္ပဥၥမထပ္ေရာင္းရန္

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

အင္းစိန္, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
1
2
1,045 ft2

30% Downpayment ေပးေခ်ၿပီး က်န္ေငြအား ၃ႏွစ္ မွ ၄ႏွစ္အတြင္း တိုက္ခန္းတြင္ေနထိုင္ရင္း ေပးေခ်ရံုျဖင့္ Company တိုက္ရိုက္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍လည္း ၅ႏွုစ္ မွ ၁၅ႏွစ္ အထိ အရစ္က် ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
700 သိန္း
Property ID: S-1170449

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးအနီးရွိေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္ေသာမီနီကြန္ဒိုအခန္းက်ယ္ပဥၥမထပ္ေရာင္းရန္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
မီနီကြန္ဒို
အဲယားကြန္း
မပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
အသင့္ေန
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
အင္းစိန္
အထပ္
#8
အိပ္ခန္း
1
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ခ/ ၈လမ္း
ဧရိယာ
1,045 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
700 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန

အျခားအခန္းမ်ား

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:619,969က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:49,000,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:70,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:21,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:49,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:619,969 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Mini Condo 19'x59'
850.00 သိန္း
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေသာလမ္းမႀကီးအနီးရွိထပ္ခိုးပါ၀င္ေသာေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္သည့္ထပ္ခိုးပါေသာေျမနီမီနီကြန္ဒိုအခန္းက်ယ္
1,200.00 သိန္း
အင္းစိန္ၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးအနီးရွိေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္ေသာမီနီကြန္ဒိုအခန္းက်ယ္
700.00 သိန္း
ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးအနီးရွိတန္ဖိုးသင့္မီနီကြန္ဒိုအခန္းက်ယ္အားအရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေပးေခ်၀ယ္ယူႏုိင္
700.00 သိန္း
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ အဆင့္ျမင့္ မီနီကြန္ဒိုအခန္းက်ယ္စတုတၳထပ္အားႏွစ္ရွည္အရစ္က်ေပးေခ်၀ယ္ယူႏုိင္
700.00 သိန္း
ေအးေဆးစြာေနလိုသူမ်ားအပင္စိုက္ျခင္း၀ါသနာပါသူမ်ားတြက္က်ယ္၀န္းေသာ Penthouse
1,300.00 သိန္း
ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးအနီးရွိေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္ေသာမီနီကြန္ဒိုအခန္းက်ယ္တတိယထပ္
700.00 သိန္း
ေစာ္ဘြားျကီးကုန္းအနီးတြင္ ေစ်းသင့္condo ခန္းက်ယ္ အျမန္ေရာင္းရန္
1,400.00 သိန္း
ျပင္ဆင္ျပီးမီနီကြန္ဒိုေရာင္းရန္ရွိပါသည္
1,450.00 သိန္း
အင္းစိန္၊ မုဒိတာ ကြန္ဒုိ (၂) ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ကြန္ဒုိ (Malihku Real Estate)
600.00 သိန္း
** လူိင္ျမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမတြင္ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။**
1,200.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:619,969 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:49,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:70,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 21,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:49,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:619,969 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*
Khin Zar Win