ေရာင္းရန္ - မီနီကြန္ဒို - က်ယ္၀န္းေသာအခန္းႏွင့္ဓာတ္ေလွကားပါအသင့္ေန Mini Condoေရာင္းရန္ရွိသည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သာေကတ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
1
1
1,026 ft2

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး
၃ႏွစ္မွ၁၅ႏွစ္အထိအရစ္က်စနစ္ျဖင့္
ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည့္
ဆက္သြယ္ရန္
09952555903,09978448673,09961208278

ေရာင္းရန္
900 သိန္း
Property ID: S-1169537

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : က်ယ္၀န္းေသာအခန္းႏွင့္ဓာတ္ေလွကားပါအသင့္ေန Mini Condoေရာင္းရန္ရွိသည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
မီနီကြန္ဒို
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
bcc finish
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သာေကတ
အထပ္
#2
အိပ္ခန္း
1
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊3/မာန္ေျပရပ္ကြက္/သာေကတ
ဧရိယာ
1,026 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
900 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
Master Bedroom
Kitchen - Tiled Floor & Walls
Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
ေရ+မီး

အျခားအခန္းမ်ား

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:797,103က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:63,000,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:90,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:27,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:63,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:797,103 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

သာေကတျမိဳ႕နယ္ မာန္ေျပရပ္ကြက္ရွိ ဓာတ္ေလွကားပါအဆင့္ျမင့္ မီနီကြန္ဒို။
800.00 သိန္း
ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ အရစ္က် ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ သာေကတျမိဳ႔နယ္ရွိ အဆင့္ျမင့္ မီနီကြန္ဒို။
600.00 သိန္း
သြားလာရ လြယ္ကူအဆင္ေျပျပီး ဓာတ္ေလွကားပါ အဆင့္ျမင့္မီနီကြန္ဒို ေရာင္းရန္၇ွိသည္။
800.00 သိန္း
သာေကတျမိဳ႕နယ္ ျမင္ေတာ္သာလမ္းရွိ အဆင့္ျမင့္မီနီကြန္ဒို ေျမညီထပ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။
2,500.00 သိန္း
သာေကတ ျမင္ေတာ္သာလမ္းရွိ သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပျပီး ဓာတ္ေလွကားပါ မီနီကြန္ဒို ေရာင္းရန္ရွိ။
800.00 သိန္း
သာေကတ အဝိုင္းျကီးအနားတြင္ေစ်းသင့္မီနီအခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္
850.00 သိန္း
သာေကတအဝိုင္းအနီးတြင္ေစ်းတန္မီနီ condoတိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္
850.00 သိန္း
သာေကတျမိဳ႔နယ္ ျမင္ေတာ္သာလမ္းရွိ ဓာတ္ေလွကားပါအဆင့္ျမင့္ မီနီကြန္ဒိုေရာင္းရန္၇ွိသည္။
800.00 သိန္း
သာေကတျမိဳ႕နယ္ ျမကန္သာပန္းျခံအနီး ေျမညီထပ္ အဆင့္ျမင့္ မီနီကြန္ဒိုေရာင္းရန္ရွိသည္။
3,000.00 သိန္း
သာေကတျမိဳ႕နယ္ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမၾကီးႏွင့္ မိုးသီးေဆးရံုအနီး ေလေကာင္းေလသန့္ရရွိေသာ Penthouse အသင့္ေန အဆင့္ျမင့္ မီနီကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္
Ask for price
သာေကတအ၀ိုင္း ဧရာ၀ဏ္လမ္းမၾကီးအနီး န၀ရတ္လမ္းမေပၚရွိ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမြန္ ေနထိုင္ရန္အသင့္ မီနီကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ၇လြႊာ (ဘယ္ဘက္ျခမ္း) ေရာင္းရန္ရွိသည္
1,000.00 သိန္း
သာေကတျမိဳ႕နယ္ ကမာၾကည္တံတားႏွင့္မိုးသီးေဆးရံုအနီး န၀ရတ္လမ္းမေပၚရွိ ေနရာေကာင္း အဆင့္ျမင့္မီနီကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ၇လြႊာ (ညာဘက္ျခမ္း) ေရာင္းရန္ရွိသည္
1,000.00 သိန္း
ကမာၾကည္တံတားႏွင့္ သာေကတအ၀ိုင္းအနီး န၀ရတ္လမ္းမေပၚရွိ ေနရာေကာင္း အသင့္ေန မီနီကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ၆လြႊာ (ဘယ္ဘက္ျခမ္း) ေရာင္းရန္ရွိသည္
1,000.00 သိန္း
သာေကတျမိဳ႕နယ္ ကမာၾကည္တံတားႏွင့္ရွုခင္းသာလမ္းမၾကီးအနီး န၀ရတ္လမ္းမေပၚရွိ ေနရာေကာင္း အသင့္ေန မီနီကြန္ဒိုတိုက္ခန္းက်ယ္ ၆လြႊာ (ညာဘက္ျခမ္း) ေရာင္းရန္ရွိသည္
1,000.00 သိန္း
ရွုခင္းသာလမ္းမၾကီးႏွင့္ မိုးသီးေဆးရံုအနီး န၀ရတ္လမ္းမေပၚရွိ အဆင့္ျမင့္ အသင့္ေနမီနီကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ၅လြႊာ (ဘယ္ဘက္ျခမ္း)ေရာင္းရန္ရွိသည္
1,000.00 သိန္း
သာေကတျမိဳ႕နယ္ သာေကတအ၀ိုင္းအနီး န၀ရတ္လမ္းမၾကီးေပၚရွိ အသင့္ေန အဆင့္ျမင့္ မီနီကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ၅လြႊာ (ညာဘက္ျခမ္း)ေရာင္းရန္ရွိသည္
Ask for price
ကမာၾကည္တံတားႏွင့္ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမၾကီးအနီး ေနရာေကာင္း အသင့္ေနမီနီကြန္ဒိုေၿမညီဘယ္ဘက္ၿခမ္း ေရာင္းရန္ရွိသည္
2,500.00 သိန္း
ရွုခင္းသာလမ္းနွင့္ သာေကတအ၀ိုင္းအနီး န၀ရတ္လမ္းမၾကီးေပၚရွိ အဆင့္ျမင့္မီနီကြန္ဒိုခန္း ၃လြႊာ (ညာဘက္ျခမ္း) ေရာင္းရန္ရွိသည္
1,000.00 သိန္း
သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ဧရာဝဏ္လမ္းမၾကီးနွင့္ ရွဳခင္းသာလမ္းအနီး နဝရတ္လမ္းမၾကီးရွိ ေနရာေကာင္းအသင့္ေနမီနီကြန္ဒို ၄လြႊာ (ညာဘက္ျခမ္း) ေရာင္းရန္ရွိသည္
1,000.00 သိန္း
သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝဏ္လမ္းမႀကီးေပၚရွိ အသင့္ေန အဆင့္ျမင့္ မီနီကြန္ဒို ၃လြႊာ (ဘယ္ဘက္ျခမ္း) ေရာင္းမည္
1,000.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:797,103 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:63,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:90,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 27,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:63,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:797,103 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
Nwe Nwe Htun