ေရာင္းရန္ - မီနီကြန္ဒို - တာေမြၿမိဳ႕နယ္ က်ားကြက္သစ္လမ္းမေပၚရိွ အဆင့္ျမင့္Hall Type ေရာင္းရန္

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

တာေမြ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
960 ft2

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးဝယ္ယူႏိုင္ပါသည့္ ၃ႏွစ္မွ၁၅ႏွစ္အထိ ဆက္သြယ္ရန္ ၀၉၄၃၀၉၅၁၉၆, ၀၉၉၆၁၂၀၈၂၇၈, ၀၉၉၅၂၅၅၅၉၀၅

ေရာင္းရန္
950 သိန္း
Property ID: S-1169408

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : တာေမြၿမိဳ႕နယ္ က်ားကြက္သစ္လမ္းမေပၚရိွ အဆင့္ျမင့္Hall Type ေရာင္းရန္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
မီနီကြန္ဒို
အဲယားကြန္း
မပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
BCC FInish
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
တာေမြ
အထပ္
#5(R)
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
က်ားကြက္သစ္လမ္း
ဧရိယာ
960 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
950 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
RC ခင္း
Overhead Tank
Transformer
Generator
အဝီစီတြင္း
Pile Foundation
New Elevator
Kitchen - Tiled Floor & Walls
Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
Hall Type
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အျခားအခန္းမ်ား

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:841,386က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:66,500,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:95,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:28,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:66,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:841,386 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Code-8542 တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 5 Floor တြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,100.00 သိန္း
Code-8541 တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 4 Floor တြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,100.00 သိန္း
ဗညားဒလလမ္းမျကီးေပၚတြင္တည္ရိွေသာမီနီကြန္ဒို
6,500.00 သိန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ယုဇနပလာအနီးရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒိုတိုက္ခန္း
1,700.00 သိန္း
Code-8242 တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဓာတ္ေလွကားပါ ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
850.00 သိန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းႀကီးရပ္ကြက္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းက်ယ္မ်ား(Malihku Real Estate)
1,000.00 သိန္း
Ocean Condo
950.00 သိန္း
Kyauk Yay Dwin Street (ေက်ာက္ေရတြင္းလမ္း)
1,850.00 သိန္း
Pyar Yay Kone Street (ပ်ားရည္ကုန္းလမ္း)
1,070.00 သိန္း
Kyauk Yay Twin Street (ေက်ာက္ေရတြင္းလမ္း)
1,650.00 သိန္း
Ar Thaw Ka Street (အေသာကလမ္း)
1,090.00 သိန္း
Sate Ta Thukha Street (စိတၱသုခလမ္း)
1,100.00 သိန္း
Sate Ta Thukha Street (စိတၱသုခလမ္း)
1,200.00 သိန္း
Zatila Street (ဇဋိလလမ္း)
1,050.00 သိန္း
Kyauk Myaung Street (ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္း)
1,450.00 သိန္း
Ground တြင္ကားပါကင္ပါရွိေသာ တာေမြျမိ ု့နယ္ရွိ အဆင့္ျမင့္ မီနီကြန္ဒို
2,000.00 သိန္း
ရံုးခန္းဖြင့္ရန္အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးမီနီကြန္ဒုိအခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္
1,800.00 သိန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္၊ လယ္ယာေရႊေျမလမ္းႏွင့္သမာဓိလမ္းအနီးရွိေရာင္းရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒိုတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
900.00 သိန္း
166-Street (၁၆၆-လမ္း)
2,100.00 သိန္း
သု၀ဏၰအားကစားကြင္းအနီးတြင္ ရွိေသာ အဆင့္ျမင့္ မီနီကြန္ဒို
2,000.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:841,386 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:66,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:95,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 28,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:66,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:841,386 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*
Hla Myat Yadanar