ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ Facilities အမ်ားဆံုးပါဝင္ေသာ


DIAMOND INYA PALACEစာရင်းပေးသွင်းရန်
‘‘ အင္းယားကန္ေဘးမွာ အျမန္ဆုံး ထြက္ေပၚလာေတာ့မယ့္ ’’


Diamond Inya Condo ဟာ အင္ယားကန္ေဘးအနီးမွာ တည္ရွိျပီး (၃၃)ထပ္ အျမင္႔ရွိ အဆင္႔ျမင္႔ Condominium အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္ေတာ႔မွ မရုိးႏိုင္တဲ႔ Contemporary Architecture Design နဲ႔ ဒီဇိုင္းလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


စာရင်းပေးသွင်းရန်

အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႕✔️ အခန္းေတြရဲ႕ Balcony ေတြဟာလည္း ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔တာေၾကာင္႔ အခန္းပိုင္ရွင္ေတြအေနျဖင္႔ အင္းယားကန္၊ ေရႊတိဂုံဘုရားႏွင္႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြကို ၾကည္႔ရွုျပီး မိသားစု၊မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင္႔ပါတီပြဲေတြလည္း က်င္းပႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

✔️ Serviced Corridor ကိုလည္း Block ရဲ႕အလယ္မွာ ထည္႕သြင္းထားျပီး Unit အခန္းေတြကလည္း အင္းယားကန္၊ ေရႊတိဂုံဘုရား ျမင္ကြင္းႏွင္႔ က်န္ရန္ကုန္ျမိဳ႔ျမင္ကြင္းေတြကို အတားအဆီးမဲ႔စြာ ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီဇိုင္း လုပ္ေပး ထားပါတယ္။

✔️ ဒါ႕အျပင္ Kitchen & Maid Room တို့ကိုလည္းသဘာ၀ အလင္းေရာင္ႏွင္႔ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဒီဇိုင္းလုပ္ေပးထားပါတယ္။

✔️ ေသခ်ာဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားတဲ႔ ေျမညီထပ္အ၀င္ေနရာ Drop Off ႏွင္႔ Lobby တုိ႔ကလည္း အေဆာက္အအုံရဲ႕ ၾ ကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈကို ေပၚလြင္ေစျပီး ဧည္႕သည္မ်ားကို အံ႔ၾသမွင္သက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

✔️ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ Communal Facilities Floor 3 လႊာပါ၀င္ျပီး အပန္းေျဖေနရာ မ်ားျပားစုံလင္လွတဲ႕ Condominium ျဖစ္ပါတယ္။

✔️ သစ္ပင္၊ပန္းမန္ေတြလည္း အမ်ားအျပား ထည္႕သြင္းေပးထားတာမို႔ နဂုိေကာင္းမြန္ျပီးသား Architecture Design Element မ်ားႏွင္႔ Communtiy Facilities မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားသလို ျဖစ္ေစျပီး ရင္ခုန္ုစိတ္လွုပ္ရွားစရာ ပတ္၀န္း က်င္ကိုလည္း ုပိုင္ဆိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရဲ႕ အျမင္႔ဆုံး Landmark အေဆာက္အဦးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အေဆာက္အဦးအထပ္တိုင္းမွာ မတူညီတဲ႔ Balcony Design ကလည္း အျခားအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင္႔မတူဘဲ ျမင္ရသူတိုင္းကို စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ ေပးစြမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အိပ္ခန္းၾကီးတိုင္းမွာ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ႔ မွန္ခ်ပ္ေတြတပ္ဆင္ထားသည္႔အတြက္ အတားအဆီးမဲ႔ျမင္ကြင္းက်ယ္ကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။


စာရင်းပေးသွင်းရန်

✔️ က်ြန္မတို႕ရဲ႕ Diamond Inya Palace Condo ဟာ 2 ဧက က်ယ္၀န္းတဲ႔ ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားျပီး Condo ဥပေဒႏွင္႔လည္း ကိုက္ညီပါတယ္။

✔️ Grade A အဆင္႔ရွိတဲ႔ Condo ျဖစ္ျပီး ေနရာေကာင္းမြန္ျခင္း၊အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း၊Facilities မ်ားျပား ေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔ႏွင္႔ ျပည္႔စုံသည္႕ Condominium ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

✔️ Diamond Inya Palace Condo ဟာ အျခားအေဆာက္အဦမ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္စြာ ေပၚေပါက္လာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

✔️ Unit တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႔ Furniture မ်ားျဖစ္တဲ႔ Wardobe,Kitchen Cabinet,Bathroom Cabinet စသည္႔ ပစၥည္းမ်ား ကိုလည္း International Brand ပစၥည္းမ်ားကိုသာ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

✔️ Diamond Inya Palace Condo ရဲ႕ Penthouse မွာဆုိရင္ Unit Type (၈)မ်ိဳးပါရွိမွာ ျဖစ္ၿပီး ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ Penthouse ေတြမွာ Home Theatre ေတြကုိ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

✔️ ဒါ့အျပင္ သီးသန္႔ေရကူးကန္၊ ေရေႏြးစနစ္ပါရွိတဲ့ Jacuzzi ၊ Cabana ၊ BBQ Area နွင့္ အိမ္ခန္းအျပင္ဘက္မွာ အပန္းအနားယူရင္း ညစာသံုးေဆာင္နိင္မယ့္ ေနရာေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးထားပါတယ္။

✔️ က်ယ္ဝန္းတဲ့ သီးသန္႔ Penthouse ကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ျမင္ကြင္းက်ယ္ ရႈခင္းအလွကို ခံစားနိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
✔️ Penthouse Unit Type (8) မ်ိဳးပါရွိၿပီး အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ Diamond Inya Palaceဘာေၾကာင့္ Diamond Inya Palace Condominium ကို ေရြးခ်ယ္သင့္သလဲ ?


❇️❇️ အင္းယားကန္ေဘးမွာ ရွိတဲ့ Diamond Inya Palace ဟာ Myanmar Property Awards 2015 မွ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ Best Condo Development ၊ Best Residential Architectural Design ၊ Best Residential Interior Design အစရွိတဲ့ ဆုေတြကို ပိုင္ဆို္င္ထားျပီး ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆံုး 5 Star Hotel Grade Setting Condominium တစ္ခုအျဖစ္ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။
❇️❇️ Contemporary Architectural Design နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာေၾကာင့္ ဆန္းသစ္မွဳေတြကို ႏွစ္သက္သူေတြအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
❇️❇️ သဘာ၀ အလင္းေရာင္ရရွိျပီး ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လည္း တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။
❇️❇️ မီးဖိုေခ်ာင္ခန္းနဲ႔ အိမ္အကူခန္းကို သဘာ၀အလင္းေရာင္ရရွိျပီး ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။
❇️❇️ အိပ္ခန္းတိုင္းကိုလည္း ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕ၿပီး ခိုင္ခံ့တ့ဲ မွန္ခ်ပ္က်ယ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း၊ အခန္းတိုင္းရဲ႕ လသာေဆာင္ေတြကိုလည္း က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္း တည္ေဆာက္ေပးထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အင္ယားကန္၊ ေရႊတိဂံုေစတီနဲ႔ ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕လံုးရဲ႕ အခမ္းနားဆံုးျမင္ကြင္းေတြကို ခံစားရမွာပါ။
❇️❇️ ဒါေၾကာင့္ Diamond Inya Palace Condominium ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရြးခ်ယ္သင့္ဆံုး Condominium တစ္ခုအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။Copyright © 2017. Shwe Property.com All rights reserved.

back to top