*** ျပပြဲအစီအစဥ္ ***

ေရာင္းခ်မည့္ေန႕ရက္ - ဇန္န၀ါရီ (14) မွ (15)ရက္ ၂၀၁၇

ေရာင္းခ်မည့္အခ်ိန္    - မနက္ ၉ နာရီမွ ၅ နာရီ

ေရာင္းခ်မည့္ေနရာ    - No.(104)၊ စမ္းေခ်ာင္းလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္္


“ Condo တစ္ခုလံုးကို စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အဦိးအျဖစ္မွတ္ပံုတင္မည္ ”

စီးပြားေရးအရ အခ်က္အခ်ာက်ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕အစည္ကားဆံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿခင္း
City Mart, Dagon Centre, ဂမုန္းပြင့္ စတဲ့ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား အနီးတြင္ရွိၿခင္း
Basement, Ground Parking and Mezzanine Parking
၂ ဧက က်ယ္၀န္း ေသာ ေၿမေနရာေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿခင္း

ပထမဦးဆံုး ၀ယ္ယူသည့္ ၁၀ ခန္း ကို

ပါေကး & AIR-CON

လက္ေဆာင္ေပးမည္။


ပါဝင္ေသာ Facilities မ်ား

Gym
PABX
Mini Mart
TV Socket
Transformers
Pile Foundation
Individual Meter
Swimming Pool
Kitchen Cabinet
Fire Fighting System
Elevators and Car Lifts
Non Slip Tiles @ Balcony
Internal Dry Wall Partition
Complete Interior Paint Finish
Central Water Supply System
Main Gate Electronic Card (2) Card
(1) Unit Car Parking With Electronic Car Pass Card
(24) HRS CCTV Security (Car Parking & Lift Lobby)
Kubota Johkasou Waste Water Treatment System
(24) HRS Generators For
A.Elevators B.Water Pumps C.Common Area
Common WC+MBR-WC Included As Following
A.Water Closet B.Floor Tile

Project Plan
အခန္းဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား

*** ျပပြဲအစီအစဥ္ ***

ေရာင္းခ်မည့္ေန႕ရက္ - ဇန္န၀ါရီ (14) မွ (15)ရက္ ၂၀၁၇

ေရာင္းခ်မည့္အခ်ိန္ - မနက္ ၉ နာရီမွ ၅ နာရီ

ေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - No.(104)၊ စမ္းေခ်ာင္းလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္္ေရာင္းခ်မည့္ အခန္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားMain Building ရွိေရာင္းခ်မည့္ အခန္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ႕အေျခအေန


တည္ေနရာေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္

01-2304833, 09-31939999

SANCHAUNG GARDEN RESIDENCE


No,104 Sanchaung St.,
Sanchaung Tsp.,Yangon Myanmar.Shwe Property - Myanmar Propety Portal, Myanmar Real Estate

Shweproperty.com is the myanmar real estate industry website - the best place to start your real estate search whether you are an investor, buying for own use, or looking for a place to rent. In Shweproperty, you can find thousands of properties for sale and rent with detailed information about each property, and photos. It's an all-in-one real estate site with the most useful and timely information on real estate markets and trends to help you figure out exactly what, where and when to buy.