ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - Code-2964 ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

0.2 K
Premium
3
1
1,350 ft2

တုိက္ခန္း

ရန္ကင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အသင္႔ေန,ပါေကးခင္း...
1,200 သိန္း
အသင္႔ေန,ပါေကးခင္း

ေရာင္းရန္ - Code-6778 တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ဖြင့္ရန္ေကာင္းေသာေျမညီထပ္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

0.4 K
Premium
0
1
675 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အသင္႔ေန,ေႂကြခင္း...
3,000 သိန္း
အသင္႔ေန,ေႂကြခင္း

ေရာင္းရန္ - Code-6748 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ၂ထပ္တိုက္ပါ…

0.4 K
Premium
7
3
14,450 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

သဃၤန္းကၽြန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အသင္႔ေန,ပါေကးခင္း...
20,000 သိန္း
အသင္႔ေန,ပါေကးခင္း

ေရာင္းရန္ - လိႈင္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းအနီးရွိ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ…

82
Premium
4
5
6,300 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

လွိုင္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘု၇င့္ေနာင္လမ္းအနီးရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၀န္းထဲတြင္ (6300Sqft)အက်ယ္ရွိ ပါမစ္ေျမ၊ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္)၊…...
10,000 သိန္း
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘု၇င့္ေနာင္လမ္းအနီးရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၀န္းထဲတြင္ (6300Sqft)အက်ယ္ရွိ ပါမစ္ေျမ၊ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္)၊…

ေရာင္းရန္ - လိႈင္သာယာ၊န၀ေဒးဥယ်ာဥ္အိမ္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထုိင္ႏိုင္ေသာ…

81
Premium
6
3
6,400 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

လွိုင္သာယာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
လိႈင္သာယာ၊ န၀ေဒးဥယ်ာဥ္အိမ္ရာတြင္ (80x80)အက်ယ္ရွိ ဂရန္ေျမ (အမည္ေပါက္)၊ Masterbedroom-2, Singlebedroom-4, A/C, ဘုရားခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊…...
4,900 သိန္း
လိႈင္သာယာ၊ န၀ေဒးဥယ်ာဥ္အိမ္ရာတြင္ (80x80)အက်ယ္ရွိ ဂရန္ေျမ (အမည္ေပါက္)၊ Masterbedroom-2, Singlebedroom-4, A/C, ဘုရားခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊…

ေရာင္းရန္ - ေတာ္၀င္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၊ ေတာ္၀င္လမ္းမေပၚရွိ အက်ယ္(97x100)ရွိ…

0.3 K
Premium
7
7
9,700 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၁-တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၊ ေတာ္၀င္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၊ ေတာ္၀င္လမ္းမေပၚရွိ အက်ယ္(97x100)၊…...
12,900 သိန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၁-တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၊ ေတာ္၀င္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၊ ေတာ္၀င္လမ္းမေပၚရွိ အက်ယ္(97x100)၊…

ေရာင္းရန္ - (၉)မိုင္၊ မစိုးရိမ္လမ္းမေပၚ- အက်ယ္ (50x150)ရွိ လံုးခ်င္းေျမကြက္အား…

75
Premium
4
2
7,500 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

မရမ္းကုန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)မိုင္၊ မစိုးရိမ္လမ္းမေပၚ- အက်ယ္ (50x150)၊ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ ဘုရားခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ အိပ္ခန္း(၄)ခန္း.၊…...
13,500 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)မိုင္၊ မစိုးရိမ္လမ္းမေပၚ- အက်ယ္ (50x150)၊ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ ဘုရားခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ အိပ္ခန္း(၄)ခန္း.၊…

ေရာင္းရန္ - မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မိုင္၊ ေရႊႏွင္းဆီလမ္းတြင္ (40x70)အက်ယ္ရွိ…

61
Premium
5
5
2,800 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

မရမ္းကုန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မိုင္၊ ေရႊႏွင္းဆီလမ္းတြင္ (40x70)အက်ယ္ရွိ ဂရန္ေျမ၊ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္)၊ MBR-4, BR-1, A/C-7, ျပင္ဆင္ၿပီး၊…...
5,990 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မိုင္၊ ေရႊႏွင္းဆီလမ္းတြင္ (40x70)အက်ယ္ရွိ ဂရန္ေျမ၊ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္)၊ MBR-4, BR-1, A/C-7, ျပင္ဆင္ၿပီး၊…

ေရာင္းရန္ - (၈)မိုင္၊ျပည္လမ္းအနီးရွိ (40x50)အက်ယ္ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္…

70
Premium
6
5
2,000 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

မရမ္းကုန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မုိင္၊ ျပည္လမ္းအနီးတြင္ (40x50)အက်ယ္ရွိ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ 3RC (သံုးထပ္တုိက္)၊ MBR-4, BR2, A/C-4, Ph-1, W.H,ပါရွိၿပီး…...
5,400 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မုိင္၊ ျပည္လမ္းအနီးတြင္ (40x50)အက်ယ္ရွိ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ 3RC (သံုးထပ္တုိက္)၊ MBR-4, BR2, A/C-4, Ph-1, W.H,ပါရွိၿပီး…

ေရာင္းရန္ - ဗိုလ္တေထာင္၊ (၄၄)လမ္းတြင္ (600Sqft)အက်ယ္ရွိ တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္။…

1.7 K
Premium
0
1
600 ft2

တုိက္ခန္း

ဗိုလ္တေထာင္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၄-လမ္းတြင္ မိသားစုေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (600Sqft)အက်ယ္ရွိ ၇-လႊာ၊ Hall, Lift, A/C-1, ပါရွိေသာ ျပင္ဆင္ၿပီး တိုက္ခန္းအာ…...
699 သိန္း
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၄-လမ္းတြင္ မိသားစုေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (600Sqft)အက်ယ္ရွိ ၇-လႊာ၊ Hall, Lift, A/C-1, ပါရွိေသာ ျပင္ဆင္ၿပီး တိုက္ခန္းအာ…

ေရာင္းရန္ - ရန္ကင္း၊ မဥၹဴလမ္းတြင္ (45x93)အက်ယ္ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။…

0.3 K
Premium
2
1
4,185 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

ရန္ကင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
- ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္း (လမ္းသန္႔၊ လမ္းက်ယ္) - အက်ယ္အ၀န္း (45x93) - ဂရန္ေျမ (အရႈပ္အရွင္းကင္း) - 1BN (တစ္ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္)…...
6,700 သိန္း
- ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္း (လမ္းသန္႔၊ လမ္းက်ယ္) - အက်ယ္အ၀န္း (45x93) - ဂရန္ေျမ (အရႈပ္အရွင္းကင္း) - 1BN (တစ္ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္)…

ေရာင္းရန္ - တကၠသုိလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒိုအား ညွိနိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္။…

0.1 K
Premium
4
3
1,400 ft2

ကြန္ဒို

ဗဟန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
- ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ စက္မႈ(၁)လမ္းၾကားရွိ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၀င္းအတြင္းမွာရွိတဲ့…...
2,000 သိန္း
- ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ စက္မႈ(၁)လမ္းၾကားရွိ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၀င္းအတြင္းမွာရွိတဲ့…

ေရာင္းရန္ - ဗဟန္း၊ အင္းယားၿမိုင္လမ္းတြင္ (66x100)အက်ယ္ရွိ လံုးခ်င္းေျမကြက္အား…

52
Premium
3
2
6,600 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

ဗဟန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းယားၿမိဳင္လမ္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ လံုးခ်င္းေျမကြက္နဲ႕…...
17,000 သိန္း
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းယားၿမိဳင္လမ္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ လံုးခ်င္းေျမကြက္နဲ႕…

ေရာင္းရန္ - ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပိုင္းလံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္။09977901500/09977901506/09977901503/09455018076

1.4 K
Premium
3
2
2,400 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၂၉ရပ္ကြက္ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ ေရာင္းမည္။ 40*60ေပ ေက်ာင္းေစ်းမွတ္တိုင္အနီးျဖစ္သည္။...
1,500 သိန္း
ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၂၉ရပ္ကြက္ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ ေရာင္းမည္။ 40*60ေပ ေက်ာင္းေစ်းမွတ္တိုင္အနီးျဖစ္သည္။

ေရာင္းရန္ - ကမာရြတ္ လမ္းမတန္းတိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။09977901503

1.6 K
Premium
3
1
950 ft2

တုိက္ခန္း

ကမာရြတ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ကမာရြတ္ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမေပၚ တိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။ ပထမထပ္ (19*50)ေပ ေလဝင္ေလထြက္အထူးေကာင္းမြန္ျပီး ေက်ာင္းေစ်းမွတ္တိုင္အနီးျဖစ္သည္။...
1,050 သိန္း
ကမာရြတ္ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမေပၚ တိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။ ပထမထပ္ (19*50)ေပ ေလဝင္ေလထြက္အထူးေကာင္းမြန္ျပီး ေက်ာင္းေစ်းမွတ္တိုင္အနီးျဖစ္သည္။

ေရာင္းရန္ - တာေမြျမိဳ့နယ္157လမ္းတြင္ (32*55)ေပ ေနရာေကာင္း ၄လြွာလံုးခ်င္းတိုက္ခန္း…

0.8 K
Premium
0
0
1,760 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
တာေမြျမဳ္ိ့နယ္ 157 လမ္း တာေမြပလာဇာအနီး ရုပ္ရွင္ရုံးနွင့္လည္းနီးသည္ ေနရာေကာင္း သြားလာရလြယ္ကူသည္ အလြွာတိုင္းတြင္…...
2,800 သိန္း
တာေမြျမဳ္ိ့နယ္ 157 လမ္း တာေမြပလာဇာအနီး ရုပ္ရွင္ရုံးနွင့္လည္းနီးသည္ ေနရာေကာင္း သြားလာရလြယ္ကူသည္ အလြွာတိုင္းတြင္…

ေရာင္းရန္ - 20*60ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွီ သည္

1.2 K
Premium
0
0
1,200 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ေပ (20*60) က်ယ္ နွစ္ ၆၀ ဂရမ္ေျမ ေမခလာလမ္း ၊မာဃလမ္းအနီး ရတနာလမ္း္မျကီးနွင့္လည္းနီးသည္ ေနရာေကာင္းညွိိနုူိင္းအျမန္ေရာင္းမည္။...
1,100 သိန္း
ေပ (20*60) က်ယ္ နွစ္ ၆၀ ဂရမ္ေျမ ေမခလာလမ္း ၊မာဃလမ္းအနီး ရတနာလမ္း္မျကီးနွင့္လည္းနီးသည္ ေနရာေကာင္းညွိိနုူိင္းအျမန္ေရာင္းမည္။

ေရာင္းရန္ - မလိခအိမ္ရာအနီးတြင္ အသင့္ေနတိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္

4.1 K
Premium
1
1
976 ft2

တုိက္ခန္း

ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အသင္႔ေန,ေႂကြခင္း,ပါေကးခင္း,Underground Tank,Own Meter,အဝီစီတြင္း,Own…...
410 သိန္း
အသင္႔ေန,ေႂကြခင္း,ပါေကးခင္း,Underground Tank,Own Meter,အဝီစီတြင္း,Own…

ေရာင္းရန္ - (8)မိုင္လမ္းဆံုအနီးတြင္liftပါေသာအခန္းေရာင္းရန္။(09 977901500…

0.4 K
Premium
3
4
1,628 ft2

ကြန္ဒို

မရမ္းကုန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အသင္႔ေန,ေႂကြခင္း,ပါေကးခင္း,ဂ်ိဳးျဖဳေရ,Master Bedroom,Own…...
2,600 သိန္း
အသင္႔ေန,ေႂကြခင္း,ပါေကးခင္း,ဂ်ိဳးျဖဳေရ,Master Bedroom,Own…

ေရာင္းရန္ - အလုံ​ေက်ာင္​းလမ္​းတြင္​ကြန္​ဒုိ​ေရာင္​းရန္​႐ွိသည္​။(09…

3.7 K
Premium
3
2
1,250 ft2

ကြန္ဒို

အလုံ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အလုံ​ေက်ာင္​းလမ္​း 25×50,1mbr,2br,3ac,ပါ​ေကး အသင္​့​ေန ျပင္​ဆင္​ျပ​ီး ပါကင္​က်ယ္​ကြန္​ဒုိ​ေရာင္​းရန္​႐ွိသည္​။...
1,300 သိန္း
အလုံ​ေက်ာင္​းလမ္​း 25×50,1mbr,2br,3ac,ပါ​ေကး အသင္​့​ေန ျပင္​ဆင္​ျပ​ီး ပါကင္​က်ယ္​ကြန္​ဒုိ​ေရာင္​းရန္​႐ွိသည္​။