မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)
Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

ငှားရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် သိပ္ပံလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

* 40' x 60' ( 2400 sqft ) * တစ်လ - ၆သိန်း...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
6 သိန်း
* 40' x 60' ( 2400 sqft ) * တစ်လ - ၆သိန်း
1
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၇x၁၁၁ လမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

* တစ်လ - ၄သိန်း * အိပ်ခန်း - ၂ခန်း...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
4 သိန်း
* တစ်လ - ၄သိန်း * အိပ်ခန်း - ၂ခန်း
2
1
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် သိပ္ပံလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

* 40' x 60' ( 2400 sqft ) * တစ်လ - ၃သိန်း၅သောင်း...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
3.50 သိန်း
* 40' x 60' ( 2400 sqft ) * တစ်လ - ၃သိန်း၅သောင်း
1
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် နာရီစင်အနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် နာရီစင်အနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )...
ပုသိမ်ကြီး ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
1.80 သိန်း
( ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် နာရီစင်အနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )
1
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၈လမ်းအနီး ၊ မင်းကြီးရန်နောင်လမ်းဝန်းကျင်ရှိ…

( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် မင်းကြီးရန်နောင်လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
6 သိန်း
( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် မင်းကြီးရန်နောင်လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအငှား )
3
3
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၈လမ်းအနီး ၊ အနော်ရထာလမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၈လမ်းအနီး ၊ အနော်ရထာလမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
2.50 သိန်း
( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၈လမ်းအနီး ၊ အနော်ရထာလမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )
1
1
600 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် မင်းကြီးရန်နောင်လမ်းအနီး ၊ ၅၉လမ်းဝန်းကျင်ရှိ…

( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် မင်းကြီးရန်နောင်လမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
3 သိန်း
( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် မင်းကြီးရန်နောင်လမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )
1
1
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ရန်ကင်းသာယာရပ်ကွက် ၊ ရတနာပုံလမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( အပေါ်ထပ်တွင် ရေချိုးခန်းအိမ်သာပါ )...
ပုသိမ်ကြီး ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
3.50 သိန်း
( အပေါ်ထပ်တွင် ရေချိုးခန်းအိမ်သာပါ )
2
2
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် စည်သာယာရပ်ကွက် ၊ တစ်ကောင်းလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( အိပ်ခန်း - ၂ခန်း )...
ပုသိမ်ကြီး ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
1.50 သိန်း
( အိပ်ခန်း - ၂ခန်း )
2
1
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၈လမ်းအနီး ၊ အောင်ဇေယျလမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၈လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
5.50 သိန်း
( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၈လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )
2
2
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ရန်ကင်းသာယာရပ်ကွက်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ရန်ကင်းသာယာရပ်ကွက်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
ပုသိမ်ကြီး ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
1.50 သိန်း
( ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ရန်ကင်းသာယာရပ်ကွက်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )
1
1
600 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၆၁လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်ခွဲလုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( 5 Master Bedroom , 1 Single Bedroom )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
15 သိန်း
( 5 Master Bedroom , 1 Single Bedroom )
6
7
2,600 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် စည်သာယာရပ်ကွက်ရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် စည်သာယာရပ်ကွက်ရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
ပုသိမ်ကြီး ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
2 သိန်း
( ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် စည်သာယာရပ်ကွက်ရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )
2
1
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ရန်ကင်းသာယာရပ်ကွက် ၊ ပုသိမ်ကြီးလမ်းမအနီးရှိ…

( အိပ်ခန်း - ၂ခန်း )...
ပုသိမ်ကြီး ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
2 သိန်း
( အိပ်ခန်း - ၂ခန်း )
2
1
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၁၃၂လမ်းအနီး ၊ ၆၅လမ်းအတင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်…

( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၁၃၂လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
7 သိန်း
( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၁၃၂လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )
1
1
4,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၇လမ်းအနီး ၊ အနော်ရထာလမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၇လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
3 သိန်း
( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၇လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )
1
1
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၆၆x၄၁လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၆၆x၄၁လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )...
မဟာအောင်မြေ ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
15 သိန်း
( မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၆၆x၄၁လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )
2
2
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၇လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၇လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
3 သိန်း
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၇လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )
1
1
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် New Ocean အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( 5 Master Bedroom )...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
10 သိန်း
( 5 Master Bedroom )
5
6
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၆၃x၄၀လမ်းအနီးရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၆၃x၄၀လမ်းအနီးရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )...
မဟာအောင်မြေ ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.
20 သိန်း
( မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၆၃x၄၀လမ်းအနီးရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )
3
3
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ