ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ငွားရန္ - ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း အမွတ္(76B)…

0.1 K
Premium
0
0
435,600 ft2

စက္မႈဇုန္

အလုံ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
No(76B) ျမေတာင္၀န္ျကီးဦးမိႈလမ္း စက္မႈဇုန္(၁) ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္။ ယုဇနဦးယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္ အမွတ္(၂) သံလ်င္တံတားအနီး။…...
120 သိန္း
No(76B) ျမေတာင္၀န္ျကီးဦးမိႈလမ္း စက္မႈဇုန္(၁) ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္။ ယုဇနဦးယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္ အမွတ္(၂) သံလ်င္တံတားအနီး။…
Daw Aye Aye Lwin

ငွားရန္ - အမွတ္(93)၊သံလြင္လမ္း၊ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမႀကီးေဘး၊ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္

1.1 K
Premium
0
0
254,800 ft2

စက္မႈဇုန္

လွိုင္သာယာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
လုပ္ငန္းရ,Transformer,New Elevator...
637 သိန္း
လုပ္ငန္းရ,Transformer,New Elevator
Ko Kyaw Zaw Thant

ငွားရန္ - ဒဂုံဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုံတြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္…

1
0
0
20,000 ft2

စက္မႈဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ဒဂုံဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇံု ၊ 2 ဧက (20000)sqft ၁ ဂိုေဒါင္ ၊ 315 KVA Tranformer...
60 သိန္း
ဒဂုံဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇံု ၊ 2 ဧက (20000)sqft ၁ ဂိုေဒါင္ ၊ 315 KVA Tranformer
Royal Home

ငွားရန္ - ဒဂုံဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုံတြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္…

1
0
0
24,000 ft2

စက္မႈဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ဒဂုံဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္ ၊ 2 ဧက (24000 sqft / 1 ဂိုေဒါင္ ) (6000 sqft / 1ဂိုေဒါင္) ၊ 315KVA ...
120 သိန္း
ဒဂုံဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္ ၊ 2 ဧက (24000 sqft / 1 ဂိုေဒါင္ ) (6000 sqft / 1ဂိုေဒါင္) ၊ 315KVA
Royal Home

ငွားရန္ - ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွဳဇံု(၁)ရွိငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္ေျမကြက္(Malihku…

0
0
0
43,560 ft2

စက္မႈဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွဳဇံု(၁) ၊ ေျမ၁ဧက ၊ ဂိုေဒါင္ ၈၀x၅၀ (၁)လံုး ၊ ၁၀၀x၃၀ (၁)လံုး ၊ ၂၅x၅၀ ရံုးခန္း(၁)လံုး ၊ ပါ၀ါမီတာ ၊ 40 Lks ေျမသီးသန္႔…...
40 သိန္း
ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွဳဇံု(၁) ၊ ေျမ၁ဧက ၊ ဂိုေဒါင္ ၈၀x၅၀ (၁)လံုး ၊ ၁၀၀x၃၀ (၁)လံုး ၊ ၂၅x၅၀ ရံုးခန္း(၁)လံုး ၊ ပါ၀ါမီတာ ၊ 40 Lks ေျမသီးသန္႔…
Ai Tha

ငွားရန္ - ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇံု၂ရွိငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္(Malihku…

0
0
0
2,400 ft2

စက္မႈဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇံု၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုေဒါင္ ၊ ေရမီး ၊ 10 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 2400 Sqft , Warehouse , 10 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…...
10 သိန္း
ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇံု၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုေဒါင္ ၊ ေရမီး ၊ 10 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 2400 Sqft , Warehouse , 10 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…
Ai Tha

ငွားရန္ - ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇံု၂ရွိငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္(Malihku…

0
0
0
2,400 ft2

စက္မႈဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇံု၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုေဒါင္ ၊ ေရမီး ၊ 15Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 2400 Sqft , Warehouse , 15 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…...
15 သိန္း
ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇံု၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုေဒါင္ ၊ ေရမီး ၊ 15Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 2400 Sqft , Warehouse , 15 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…
Ai Tha

ငွားရန္ - ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇံု၂ရွိငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္(Malihku…

0
0
0
4,800 ft2

စက္မႈဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇံု၂ ၊ ၈၀x၆၀ ၊ ဂိုေဒါင္ ၊ ေရမီး ၊ 20 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 4800 Sqft , Warehouse , 20 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…...
20 သိန္း
ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇံု၂ ၊ ၈၀x၆၀ ၊ ဂိုေဒါင္ ၊ ေရမီး ၊ 20 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 4800 Sqft , Warehouse , 20 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…
Ai Tha

ငွားရန္ - သာေကတစက္မွဳဇံုရွိငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္(Malihku…

0
0
0
4,800 ft2

စက္မႈဇုန္

သာေကတ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
သာေကတစက္မွဳဇံု ၊ ၆၀x၈၀ ၊ ဂိုေဒါင္ ၊ ျပင္ဆင္ျပီး ၊ 25 Lks Available Warehouse to rent in Thaketa industrial Zone(Malihku Real estate) Thaketa industry Zone , 4800 Sqft , Warehouse , 25 Lks Contacts us; 09264009696 , 09-264009797…...
25 သိန္း
သာေကတစက္မွဳဇံု ၊ ၆၀x၈၀ ၊ ဂိုေဒါင္ ၊ ျပင္ဆင္ျပီး ၊ 25 Lks Available Warehouse to rent in Thaketa industrial Zone(Malihku Real estate) Thaketa industry Zone , 4800 Sqft , Warehouse , 25 Lks Contacts us; 09264009696 , 09-264009797…
Ai Tha

ငွားရန္ - လုပ္ငန္းစံုအတြက္သင့္ေတာ္သည့္စက္ရံု

3
0
1
33,600 ft2

စက္မႈဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ေျမ ၂ဧက , 315KV...
111 သိန္း
ေျမ ၂ဧက , 315KV
Aung Zaw

ငွားရန္ - အေသးစား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္…

10
0
3
2,800 ft2

စက္မႈဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ေႂကြခင္း,လုပ္ငန္းရ,RC ခင္း,ထပ္ခိုး,HT,Transformer,အဝီစီတြင္း,Own…...
7 သိန္း
ေႂကြခင္း,လုပ္ငန္းရ,RC ခင္း,ထပ္ခိုး,HT,Transformer,အဝီစီတြင္း,Own…
Aung Zaw

ငွားရန္ - ပစၥည္းသိုေလွာင္ရန္သင့္ေတာ္သည့္…

11
0
0
2,400 ft2

စက္မႈဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
...
7 သိန္း
Aung Zaw

ငွားရန္ - Code-7390 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္…

0
0
0
6,890 ft2

စက္မႈဇုန္

မရမ္းကုန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ေရ+မီး...
35 သိန္း
ေရ+မီး
My Land Real Estate

ငွားရန္ - အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ရန္…

92
0
0
129,168 ft2

စက္မႈဇုန္

အင္းစိန္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Address : No.(57/60), Lower Mingalardon Road, Danyingone, Insein Township, Yangon, Myanmar. Size : 12,000 sqm Facilities : 24 hours security, Forklift, Reach truck, Bulk Zone, loading/unloading container, trucking, Import/Export, International standard HSE. System : fire safety system, dock shelter…...
Ask for price
Address : No.(57/60), Lower Mingalardon Road, Danyingone, Insein Township, Yangon, Myanmar. Size : 12,000 sqm Facilities : 24 hours security, Forklift, Reach truck, Bulk Zone, loading/unloading container, trucking, Import/Export, International standard HSE. System : fire safety system, dock shelter…
​ေအာင္​ျပည္​့ၿဖိဳး

ငွားရန္ - ေဇကမၻာဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းစံု…

8
0
1
37,200 ft2

စက္မႈဇုန္

မဂၤလာဒုံ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ေျမ(1)ဧက...
111 သိန္း
ေျမ(1)ဧက
Aung Zaw

ငွားရန္ - Warehouse Rent in Thaketa (ID-214)

46
0
0
7,650 ft2

စက္မႈဇုန္

သာေကတ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
7650 sqft warehouse for rent in Thaketa Township. Warehouse with 440 KVA transformer. Asking Price - 50 Lakhs (Nego) Warehouse Rent in Thaketa (ID-214) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language: 09792444317 သာေကတ…...
50 သိန္း
7650 sqft warehouse for rent in Thaketa Township. Warehouse with 440 KVA transformer. Asking Price - 50 Lakhs (Nego) Warehouse Rent in Thaketa (ID-214) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language: 09792444317 သာေကတ…
Angel Real Estate Service

ငွားရန္ - Factory Rent in Hlaing Tharyar (ID-217)

90
0
0
61,400 ft2

စက္မႈဇုန္

လွိုင္သာယာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
61400 sqft , factory for rent in Hlaing Tharyar industrial zone. Factory in land area - 2 Acres. 315 KVA transformer is already included. Monthly rent price is - 200 Lakhs (Nego). Factory Rent in Hlaing Tharyar (ID-217) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the…...
200 သိန္း
61400 sqft , factory for rent in Hlaing Tharyar industrial zone. Factory in land area - 2 Acres. 315 KVA transformer is already included. Monthly rent price is - 200 Lakhs (Nego). Factory Rent in Hlaing Tharyar (ID-217) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the…
Angel Real Estate Service

ငွားရန္ - Warehouse Rent in Hlaing Tharyar (ID-216)

73
0
0
201,600 ft2

စက္မႈဇုန္

လွိုင္သာယာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Warehouse for rent in Hlaing Tharyar Industrial Zone. Land Size - 3.8 Acres Warehouse Size - 201600 sqft Office Size - 2 stories, 26400 sqft Transformer - 400 KVA and 640 KVA Asking Price - 1 sqft 330 Kyats Warehouse Rent in Hlaing Tharyar (ID-216) We can do negotiate on that Above mentioned price of…...
665 သိန္း
Warehouse for rent in Hlaing Tharyar Industrial Zone. Land Size - 3.8 Acres Warehouse Size - 201600 sqft Office Size - 2 stories, 26400 sqft Transformer - 400 KVA and 640 KVA Asking Price - 1 sqft 330 Kyats Warehouse Rent in Hlaing Tharyar (ID-216) We can do negotiate on that Above mentioned price of…
Angel Real Estate Service

ငွားရန္ - Warehouse Rent in North Okkalapa (ID- 220)

47
0
0
2,280 ft2

စက္မႈဇုန္

ေျမာက္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
3 Stories warehouse for rent in North Okkalapa. Warehouse size - 2280 sqft Warehouse has power meter. Asking Price - 45 Lakhs (Nego) Warehouse Rent in North Okkalapa (ID- 220) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language:…...
45 သိန္း
3 Stories warehouse for rent in North Okkalapa. Warehouse size - 2280 sqft Warehouse has power meter. Asking Price - 45 Lakhs (Nego) Warehouse Rent in North Okkalapa (ID- 220) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language:…
Angel Real Estate Service

ငွားရန္ - Factory Rent in South Okkalapa (ID-222)

59
0
0
7,200 ft2

စက္မႈဇုန္

ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Factory rent in South Okkalapa Industrial Zone. Land size - 9425 sqft Warehouse Size - 7200 sqft Power line and lighting are already included. Factory Rent in South Okkalapa (ID-222) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English…...
40 သိန္း
Factory rent in South Okkalapa Industrial Zone. Land size - 9425 sqft Warehouse Size - 7200 sqft Power line and lighting are already included. Factory Rent in South Okkalapa (ID-222) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English…
Angel Real Estate Service