ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ငွားရန္ - ျပင္ဦးလြင္၊ အင္းၾကီးရြာအနီး ဧကအကြက္မ်ား ေရာင္းမည္။

0.4 K
0
0
653,400 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ျပင္ဦးလြင္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
...
50 သိန္း
Pyin Oo Lwin Real Estate

ငွားရန္ - ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ ရပ္ကြက္ျကီး (၁၄) ေညာင္နီအုပ္စု၊ ေရႊျမင္သာ…

0.3 K
0
0
3,600 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ျပင္ဦးလြင္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
- ေက်ာက္တိုင္ သံဇကာခတ္ျပီး။ - ေနရာေကာင္း ၊ေနရာသန္႕ ၄င္းေျမကြက္ကိုအေရာင္းအ၀ယ္ျပဴလုပ္ရာတြင္ ေရွ႕ေနနွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေပးျခင္း၊…...
85 သိန္း
- ေက်ာက္တိုင္ သံဇကာခတ္ျပီး။ - ေနရာေကာင္း ၊ေနရာသန္႕ ၄င္းေျမကြက္ကိုအေရာင္းအ၀ယ္ျပဴလုပ္ရာတြင္ ေရွ႕ေနနွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေပးျခင္း၊…
Nay La Min

ငွားရန္ - ျပင္ဦးလြင္ ရပ္ကြက္ျကီး (၂၁)ေတာင္ပ်ိဳ ရွိ ေက်ာက္တိုင္သံဆူးျကိဳးခတ္ျပီး…

0.3 K
0
0
3,300 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ျပင္ဦးလြင္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
ေက်ာက္တိုင္သံဆူးျကိဳးခတ္ျပီး။ - ေနရာေကာင္း ၊ေနရာသန္႕ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း၊ ဆိတ္ျငိမ္ရပ္ကြက္ ၄င္းေျမကြက္ကိုအေရာင္းအ၀ယ္ျပဴလုပ္ရာတြင္…...
90 သိန္း
ေက်ာက္တိုင္သံဆူးျကိဳးခတ္ျပီး။ - ေနရာေကာင္း ၊ေနရာသန္႕ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း၊ ဆိတ္ျငိမ္ရပ္ကြက္ ၄င္းေျမကြက္ကိုအေရာင္းအ၀ယ္ျပဴလုပ္ရာတြင္…
Nay La Min