ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ငွားရန္ - Land For Rent

0.4 K
0
0
43,560 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ဒကၡိဏသီရိ ၊ ေနၿပည္ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒကိၵဏသီရိၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထည ္ေစ်း ၊ေျမကြက္အမွတ္ ( JM-013) ေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း (၁)ဧက ၊ (၂)ထပ္တုိက္…...
25 သိန္း
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒကိၵဏသီရိၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထည ္ေစ်း ၊ေျမကြက္အမွတ္ ( JM-013) ေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း (၁)ဧက ၊ (၂)ထပ္တုိက္…
Khin Yin Mar

ငွားရန္ - Land For Rent

89
0
0
85,690 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပုပၸသီရိ ၊ ေနၿပည္ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕၊ဥတၲသီရိ ၊ေျမကြက္အမွတ္- PSHM 6/7 ၊ ေျမအက်ယ္အ၀န္း အလ်ား ၄၁၈ေပ× အနံ ၂၀၉ ေပ)အက်ယ္အ၀န္း(၂)ဧက ေျမကြက္ေပၚတြင္…...
50 သိန္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕၊ဥတၲသီရိ ၊ေျမကြက္အမွတ္- PSHM 6/7 ၊ ေျမအက်ယ္အ၀န္း အလ်ား ၄၁၈ေပ× အနံ ၂၀၉ ေပ)အက်ယ္အ၀န္း(၂)ဧက ေျမကြက္ေပၚတြင္…
Khin Yin Mar