ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ငွားရန္ - ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ…

0.1 K
Premium
3
2
1,500 ft2

မီနီကြန္ဒို

ဗိုလ္တေထာင္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒိုမွာ စတုရန္းေပ (1500) က်ယ္၀န္းၿပီး 1 Master bedroom, 2…...
850 USD
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒိုမွာ စတုရန္းေပ (1500) က်ယ္၀န္းၿပီး 1 Master bedroom, 2…
PGD Real Estate Co.,Ltd.

ငွားရန္ - လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာလမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒို

0.1 K
Premium
2
2
1,250 ft2

မီနီကြန္ဒို

လမ္းမေတာ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႔နယ္၊ အေနာ္ရထာလမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒိုမွာ စတုရန္းေပ (1250) က်ယ္၀န္းၿပီး 1 Master bedroom, 1 Single bedroom, Fully Furnished,…...
1,200 USD
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႔နယ္၊ အေနာ္ရထာလမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒိုမွာ စတုရန္းေပ (1250) က်ယ္၀န္းၿပီး 1 Master bedroom, 1 Single bedroom, Fully Furnished,…
PGD Real Estate Co.,Ltd.

ငွားရန္ - ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ၁၃ရပ္ကြက္ ေမတၱာလမ္းမေပၚတြင္ mini Condo…

0.6 K
Premium
2
2
1,026 ft2

မီနီကြန္ဒို

ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ေတာင္ဥကၠလာဂေမတၱာလမ္းမေပၚ Mini Condo ဌားမည္ Fully Furnished တစ္လ - 7 သိန္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ရပ္ကြက္ ပေဒသာေစ်းအနီး မဂၤလာလမ္းအနီး…...
7 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာဂေမတၱာလမ္းမေပၚ Mini Condo ဌားမည္ Fully Furnished တစ္လ - 7 သိန္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ရပ္ကြက္ ပေဒသာေစ်းအနီး မဂၤလာလမ္းအနီး…
Aye Chan Myay Real Estate

ငွားရန္ - စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္လမ္းရွိ ငွားရန္ေသာမီနီကြန္ဒို

0.6 K
Premium
2
2
1,300 ft2

မီနီကြန္ဒို

စမ္းေခ်ာင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္လမ္းရွိ ငွားရန္ေသာမီနီကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမွာ အက်ယ္အ၀န္း 1300စတုရနိးေပ၊ 1Master Bedroom, 1Single Bedroom,…...
800 USD
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္လမ္းရွိ ငွားရန္ေသာမီနီကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမွာ အက်ယ္အ၀န္း 1300စတုရနိးေပ၊ 1Master Bedroom, 1Single Bedroom,…
PGD Real Estate Co.,Ltd.

ငွားရန္ - ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္္းမ၊ ေရႊဂံုတိုင္တာ၀ါရွိငွားရန္ရွိေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္း

0.6 K
Premium
4
3
1,700 ft2

မီနီကြန္ဒို

ဗဟန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္္းမ၊ ေရႊဂံုတိုင္တာ၀ါရွိငွားရန္ရွိေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမွာ အက်ယ္အ၀န္း 1300စတုရန္းေပ၊…...
1,300 USD
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္္းမ၊ ေရႊဂံုတိုင္တာ၀ါရွိငွားရန္ရွိေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမွာ အက်ယ္အ၀န္း 1300စတုရန္းေပ၊…
PGD Real Estate Co.,Ltd.

ငွားရန္ - စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္လမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒို

4
1
2
1,500 ft2

မီနီကြန္ဒို

စမ္းေခ်ာင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္လမ္းရွိ ငွားရန္ရွိ္ေသာ မီနီကြန္ဒိုမွာ စတုရန္းေပ(1500)က်ယ္၀န္းၿပီး 1Master bedroom, Fully Furnished, ပါေကးစသည္ျဖင့္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။…...
850 USD
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္လမ္းရွိ ငွားရန္ရွိ္ေသာ မီနီကြန္ဒိုမွာ စတုရန္းေပ(1500)က်ယ္၀န္းၿပီး 1Master bedroom, Fully Furnished, ပါေကးစသည္ျဖင့္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။…
PGD Real Estate Co.,Ltd.

ငွားရန္ - ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒို

4
3
3
1,340 ft2

မီနီကြန္ဒို

ရန္ကင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒိုမွာ စတုရန္းေပ (1340)က်ယ္၀န္းၿပီး 2Master bedrooms, 1Single bedroom, ပါေကး…...
10 သိန္း
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒိုမွာ စတုရန္းေပ (1340)က်ယ္၀န္းၿပီး 2Master bedrooms, 1Single bedroom, ပါေကး…
PGD Real Estate Co.,Ltd.

ငွားရန္ - CRA-2880,21လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

4
2
2
1,250 ft2

မီနီကြန္ဒို

လသာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
လသာၿမိဳ႕နယ္၊21လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)sqft မာစတာအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(1)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(3လံုး)၊ပရိေဘာဂ၊ပါေကး…...
10 သိန္း
လသာၿမိဳ႕နယ္၊21လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)sqft မာစတာအိပ္ခန္း(1ခန္း)၊ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(1)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(3လံုး)၊ပရိေဘာဂ၊ပါေကး…
View Point

ငွားရန္ - Mini Condo for Rent near Waizayantar Road and Yankin Township

17
2
2
1,000 ft2

မီနီကြန္ဒို

ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mini Condo for Rent near Waizayantar Road and Yankin Township Furnished Price. 750000 MMK (500 USD) Unfurnished Price. 550000 MMK (370 USD) Area. 1000 sqf Location. South Okkalapa This property includes 1 Master Bed Room, 1 Single Room, Air Condition, Balcony, Furnished or Unfurnished, Lift , Security…...
500 USD
Mini Condo for Rent near Waizayantar Road and Yankin Township Furnished Price. 750000 MMK (500 USD) Unfurnished Price. 550000 MMK (370 USD) Area. 1000 sqf Location. South Okkalapa This property includes 1 Master Bed Room, 1 Single Room, Air Condition, Balcony, Furnished or Unfurnished, Lift , Security…
Nyan Lin Htain

ငွားရန္ - Sin Yay Kan Street (ဆင္ေရကန္လမ္း)

5
3
2
1,250 ft2

မီနီကြန္ဒို

အလုံ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
*Location – Sin Yay Kan Street, Ahlone Township. *Price – 10 Lakhs *Property Type — Condo(Lift) *Area — 1250 sqft *Rooms formation — 1-Master Bedroom, 2-Normal Bedrooms, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — Parquet, 2-Bathrooms and ready to live located at Ahlone Township....
10 သိန္း
*Location – Sin Yay Kan Street, Ahlone Township. *Price – 10 Lakhs *Property Type — Condo(Lift) *Area — 1250 sqft *Rooms formation — 1-Master Bedroom, 2-Normal Bedrooms, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — Parquet, 2-Bathrooms and ready to live located at Ahlone Township.
Htet Aung Shine Real Estate