မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)
Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် သုခဒီပရပ်ကွက် ၊ တနိုင်းလမ်းမေးတင်ရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( တစ်လ - ၅သောင်း / ၆လချုပ် )...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
0.50 သိန်း
( တစ်လ - ၅သောင်း / ၆လချုပ် )
2
1
4,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဝဏ္ဏဒီပရပ်ကွက် ၊ မြစ်သာလမ်းမေးတင်ရှိ အိမ်နှင့်ခြံငှားမည်

( တစ်လ - ၅သောင်း / ၆လချုပ် )...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
0.50 သိန်း
( တစ်လ - ၅သောင်း / ၆လချုပ် )
2
1
4,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက် ၊ ဧရာဝတီလမ်းမေးတင်ရှိ အိမ်နှင့်ခြံငှားမည်

( တစ်လ - ၂သိန်း / နှစ်ချုပ် )...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
2 သိန်း
( တစ်လ - ၂သိန်း / နှစ်ချုပ် )
3
1
4,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် သစ်ခွ(၁)လမ်းမေးတင်ရှိ အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( တစ်လ - ၂သိန်းခွဲ / နှစ်ချုပ် )...
ဥတ္တရသီရိ ၊ နေပြည်တော်
2.50 သိန်း
( တစ်လ - ၂သိန်းခွဲ / နှစ်ချုပ် )
3
2
10,000 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက် ၊ ခရေလမ်းနှင့်ဧရာဝတီလမ်းအနီးရှိ…

( ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၃ခန်း ၊ အဲကွန်း ၁လုံး ၊ မျက်နှာကျက်ပါ ၊ လုံခြုံရေးသံပန်းပါ ၊ ခြံစည်းရိုးပတ်ကားခတ်ပြီး ၊ သီးပင်စားပင်များပါ…...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
2.50 သိန်း
( ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၃ခန်း ၊ အဲကွန်း ၁လုံး ၊ မျက်နှာကျက်ပါ ၊ လုံခြုံရေးသံပန်းပါ ၊ ခြံစည်းရိုးပတ်ကားခတ်ပြီး ၊ သီးပင်စားပင်များပါ…
3
1
4,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဝဏ္ဏဒီပရပ်ကွက် ၊ ဂန္ဓမာ(၅)လမ်းမေးတင်ရှိ အိမ်နှင့်ခြံငှားမည်

( တစ်လ - ၅သောင်း / နှစ်ချုပ် )...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
0.50 သိန်း
( တစ်လ - ၅သောင်း / နှစ်ချုပ် )
1
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဝဏ္ဏဒီပရပ်ကွက် ၊ ပေါင်းလောင်းလမ်းမေးတင်ရှိ လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( တစ်လ - ၁သိန်း / နှစ်ချုပ် )...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
1 သိန်း
( တစ်လ - ၁သိန်း / နှစ်ချုပ် )
2
1
4,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက် ၊ ခရေလမ်းအနီးရှိ လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( တစ်လ - ၁သိန်း / နှစ်ချုပ် )...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
1 သိန်း
( တစ်လ - ၁သိန်း / နှစ်ချုပ် )
3
1
4,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဝဏ္ဏဒီပရပ်ကွက် ၊ ချင်းတွင်းလမ်းနှင့်ပေါင်းလောင်းလမ်းကြားရှိ…

( တစ်လ - ၁၅၀၀၀၀ / နှစ်ချုပ် )...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
1.50 သိန်း
( တစ်လ - ၁၅၀၀၀၀ / နှစ်ချုပ် )
3
2
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဝဏ္ဏဒီပရပ်ကွက် ၊ ဂန္ဓမာ(၅)လမ်းမေးတင်ရှိ အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
2 သိန်း
3
2
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဝဏ္ဏဒီပရပ်ကွက် ၊ ငုရွှေဝါလမ်းမေးတင်ရှိ အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( မာစတာ ၁ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၂ခန်း ၊ တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်း ၊ လုံခြုံရေးသံပန်းပါ )...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
2 သိန်း
( မာစတာ ၁ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၂ခန်း ၊ တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်း ၊ လုံခြုံရေးသံပန်းပါ )
3
2
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဝဏ္ဏဒီပရပ်ကွက် ၊ နွယ်သာကီလမ်းပေါ်ရှိ အသင့်နေအိမ်နှင့်ခြံငှားမည်

( ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၂ခန်း ၊ တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်း ၊ ရေ+မီး ၊ ခြံစည်းရိုးခတ်ပြီး )...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
1.50 သိန်း
( ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၂ခန်း ၊ တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်း ၊ ရေ+မီး ၊ ခြံစည်းရိုးခတ်ပြီး )
2
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဇဝနဒီပရပ်ကွက် ၊ ဂန္ဓမာ(၁)လမ်းမေးတင်ရှိ အိမ်နှင့်ခြံငှားမည်

( မာစတာ ၂ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၂ခန်း ၊ ရေနှစ်မျိုးပါ ၊ နားနေဆောင် ၊ ကားဂိုဒေါင် ၊ အုတ်တံတိုင်းပတ်ကားခတ်ပြီး…...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
4 သိန်း
( မာစတာ ၂ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၂ခန်း ၊ ရေနှစ်မျိုးပါ ၊ နားနေဆောင် ၊ ကားဂိုဒေါင် ၊ အုတ်တံတိုင်းပတ်ကားခတ်ပြီး…
4
3
5,760 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် သုခဒီပရပ်ကွက် ၊ တနိုင်းလမ်းမေးတင်ရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( ၁လ - ၅၀၀၀၀ ( နှစ်ချုပ် ) )...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
0.50 သိန်း
( ၁လ - ၅၀၀၀၀ ( နှစ်ချုပ် ) )
1
1
4,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် သုခဒီပရပ်ကွက် ၊ တနိုင်းလမ်းမေးတင်ရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

( တစ်လ ၅၀၀၀၀ - ၆လချုပ် )...
ပုပ္ပသီရိ ၊ နေပြည်တော်
0.50 သိန်း
( တစ်လ ၅၀၀၀၀ - ၆လချုပ် )
2
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် မိုးဝေလမ်းမေးတင်ရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( 2 Master Bedroom , 1 Single Bedroom , ကြွေပြားခင်း , ဘုရားခန်း , ဧည့်ခန်း , မီးဖိုခန်း , ဘိုထိုင် )...
ဒက္ခိဏသီရိ ၊ နေပြည်တော်
4 သိန်း
( 2 Master Bedroom , 1 Single Bedroom , ကြွေပြားခင်း , ဘုရားခန်း , ဧည့်ခန်း , မီးဖိုခန်း , ဘိုထိုင် )
3
3
6,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ရွှေကြာပင် VVIP ရပ်ကွက် ၊ ပဒုမ္မာလမ်းမကြီးအနီးရှိ…

( 2 Master Bedroom , 2 SIngle Bedroom , 5 Aircon , Fully Furnished )...
ဇမ္ဗူသီရိ ၊ နေပြည်တော်
10 သိန်း
( 2 Master Bedroom , 2 SIngle Bedroom , 5 Aircon , Fully Furnished )
4
4
10,000 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် မိုးဝေလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( 1 Master Bedroom , 2 Single Bedroom , ကြွေပြားခင်း , ဧည့်ခန်း , ဘုရားခန်း , မီးဖိုခန်း , ဘိုထိုင် )...
ဒက္ခိဏသီရိ ၊ နေပြည်တော်
4 သိန်း
( 1 Master Bedroom , 2 Single Bedroom , ကြွေပြားခင်း , ဧည့်ခန်း , ဘုရားခန်း , မီးဖိုခန်း , ဘိုထိုင် )
3
3
6,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက် ၊ ပဒုမ္မာလမ်းကြီးအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( 7 Master Bedroom , ပါကေးခင်း , ဧည့်ခန်း , ဘုရားခန်း , မီးဖိုခန်း , ဘိုထိုင် )...
ဇမ္ဗူသီရိ ၊ နေပြည်တော်
15 သိန်း
( 7 Master Bedroom , ပါကေးခင်း , ဧည့်ခန်း , ဘုရားခန်း , မီးဖိုခန်း , ဘိုထိုင် )
7
7
3,600 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ငှားရန် - ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် Ocean Supercenter အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( 1 Master Bedroom , 3 Single Bedroom , 8 Aircon , ပါကေးခင်း , ဘုရားခန်း , ဧည့်ခန်း , ဘိုထိုင် )...
ဥတ္တရသီရိ ၊ နေပြည်တော်
9 သိန်း
( 1 Master Bedroom , 3 Single Bedroom , 8 Aircon , ပါကေးခင်း , ဘုရားခန်း , ဧည့်ခန်း , ဘိုထိုင် )
4
3
6,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ