မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ စက်မှုဇုန်…

အထူးကြော်ငြာ
* အကျယ်အဝန်း( 80x60 )ပေ၊ * ( 2 ) RC * ဂိုဒေါင်သစ်၊ * အငှားခေါ်ဈေး- ( 40 Lks ) ...
* အကျယ်အဝန်း( 80x60 )ပေ၊ * ( 2 ) RC * ဂိုဒေါင်သစ်၊ * အငှားခေါ်ဈေး- ( 40 Lks )
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
4,800 ft2

စက်မှုဇုန်

40 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံ၊ တိုးကြောင်ကလေးလမ်းသွယ်ရှိ…

တောင်ဒဂုံ၊ တိုးကြောင်ကလေးလမ်းသွယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် ( Malihku Real Estate ) တောင်ဒဂုံ၊ တိုးကြောင်ကလေးလမ်းသွယ်၊ ( မြေ…...
တောင်ဒဂုံ၊ တိုးကြောင်ကလေးလမ်းသွယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် ( Malihku Real Estate ) တောင်ဒဂုံ၊ တိုးကြောင်ကလေးလမ်းသွယ်၊ ( မြေ…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
6,400 ft2

စက်မှုဇုန်

15 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန် (၂ ) ရှိ…

တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန် (၂ ) ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် (Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန ်(၂ )၊ ( ၆၃ )ရပ်ကွက်၊ မိုးမခလမ်းမပေါ်…...
တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန် (၂ ) ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် (Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန ်(၂ )၊ ( ၆၃ )ရပ်ကွက်၊ မိုးမခလမ်းမပေါ်…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
6,000 ft2

စက်မှုဇုန်

15 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ 10 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 2400 Sqft , Warehouse , 10 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…...
တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ 10 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 2400 Sqft , Warehouse , 10 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

10 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပင်လုံလမ်းမရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်သစ်(Malihku…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပင်လုံလမ်းမရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်သစ်(Malihku Real Estate) -------------------------------------------------------------- တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပင်လုံလမ်းမရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်သစ်(Malihku Real Estate) -------------------------------------------------------------- တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,700 ft2

စက်မှုဇုန်

10 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) (60×80) ၊ ဂိုဒေါင်၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) (60×80) ၊ ဂိုဒေါင်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
4,800 ft2

စက်မှုဇုန်

23 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ (120×180) ဂိုဒေါင်၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ (120×180) ဂိုဒေါင်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
21,600 ft2

စက်မှုဇုန်

100 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁) (80×60)ဂိုဒေါင်၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁) (80×60)ဂိုဒေါင်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
4,800 ft2

စက်မှုဇုန်

25 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ (၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ (၁) ၊ (50×80) ဂိုဒေါင်၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ (၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ (၁) ၊ (50×80) ဂိုဒေါင်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
4,000 ft2

စက်မှုဇုန်

15 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၁၄၄)ရပ်ကွက်၊…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၁၄၄)ရပ်ကွက်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန် (ကညနရုံး အနောက်)ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် ( Malihku Real Estate ) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၁၄၄)ရပ်ကွက်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန် (ကညနရုံး အနောက်)ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် ( Malihku Real Estate ) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
50,000 ft2

စက်မှုဇုန်

150 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ် ၂ ဇုန်အတွင်း…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ် ၂ ဇုန်အတွင်း၊ 40’x60’, Hall, ပါဝါမီတာ - 6.5 Lks For rent, A warehouse in South Dagon, No.2, Industrial Zone, 40’x60’ (2400 Sqft), hall type, commercial electric load - 6.5 Lks...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ် ၂ ဇုန်အတွင်း၊ 40’x60’, Hall, ပါဝါမီတာ - 6.5 Lks For rent, A warehouse in South Dagon, No.2, Industrial Zone, 40’x60’ (2400 Sqft), hall type, commercial electric load - 6.5 Lks
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

6.50 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) -------------------------------------------------------- တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) -------------------------------------------------------- တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
3,630 ft2

စက်မှုဇုန်

22 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှု ဇုန် ၂ အတွင်းရှိ…

တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှု ဇုန် ၂၊ 55’x66’, ၂ ထပ်ဂိုဒေါင်၊ ပါဝါမီတာ ၂ လုံး - 22 Lks For rent in a warehouse in south dagon industrial zone, 55’x66’, 2 floor building, commercial electricity load - 22 Lks...
တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှု ဇုန် ၂၊ 55’x66’, ၂ ထပ်ဂိုဒေါင်၊ ပါဝါမီတာ ၂ လုံး - 22 Lks For rent in a warehouse in south dagon industrial zone, 55’x66’, 2 floor building, commercial electricity load - 22 Lks
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1
1
3,630 ft2

စက်မှုဇုန်

22 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှုဇုန် ၂ အတွင်းရှိ…

တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှုဇုန် ၂၊ 40’x60’, လမ်းမတန်း၊ 3RC - 18 Lks For rent 3RC building house in South Dagon Industrial Zone, 40’x60’, 2400 Square feet - 18 Lks...
တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှုဇုန် ၂၊ 40’x60’, လမ်းမတန်း၊ 3RC - 18 Lks For rent 3RC building house in South Dagon Industrial Zone, 40’x60’, 2400 Square feet - 18 Lks
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3
2
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

18 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) (80×60) ဂိုဒေါင်၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) (80×60) ဂိုဒေါင်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
4,800 ft2

စက်မှုဇုန်

30 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂) ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် (Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------- တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂) ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် (Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------- တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

8 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------- တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------- တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

18 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) ၊ (40×60) ဂိုဒေါင်၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) ၊ (40×60) ဂိုဒေါင်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

6.50 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) (80×80)ဂိုဒေါင်၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) (80×80)ဂိုဒေါင်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
6,400 ft2

စက်မှုဇုန်

30 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်…

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂) ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------- တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊…...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂) ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------- တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

15 သိန်း

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ