မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ငှားရန် - (2.17ဧက)အကျယ်၊ မှော်ဘီ၊ မြောင်းတကာစက်မှုဇုန်၊…

...
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
0 ft2

စက်မှုဇုန်

60 သိန်း

ငှားရန် - Land Rent and Sale (ID-360)

Land area – 0.6 acre for rent and sale in Mawbi. Rent Price – 50 Lakh (Nego) Sale Price – 30000 Lakhs (Nego) Land Rent and Sale (ID-360) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်အတွင်း…...
Land area – 0.6 acre for rent and sale in Mawbi. Rent Price – 50 Lakh (Nego) Sale Price – 30000 Lakhs (Nego) Land Rent and Sale (ID-360) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်အတွင်း…
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ခြံ ၊ မြေကွက်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
26,136 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

50 သိန်း

ငှားရန် - Land Rent in Mawbi (ID-361)

Land for rent in Mawbi, near Pyay Road. Land Area – 30000 sqft Asking price – 15 Lakh (Nego) Land Rent in Mawbi (ID-361) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းအနီး…...
Land for rent in Mawbi, near Pyay Road. Land Area – 30000 sqft Asking price – 15 Lakh (Nego) Land Rent in Mawbi (ID-361) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းအနီး…
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ခြံ ၊ မြေကွက်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
30,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

15 သိန်း

ငှားရန် - Warehouse Rent in Mawbi (ID-366)

Two stories warehouse for rent in Mawbi. Land area - 2.17 Acres. Warehouse area - 12000 sqft. Transformer - 315 KVA Asking price - 65 Lakh (Nego) Warehouse Rent in Mawbi (ID-366) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ…...
Two stories warehouse for rent in Mawbi. Land area - 2.17 Acres. Warehouse area - 12000 sqft. Transformer - 315 KVA Asking price - 65 Lakh (Nego) Warehouse Rent in Mawbi (ID-366) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ…
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
12,000 ft2

စက်မှုဇုန်

65 သိန်း

ငှားရန် - Land Rent (ID-183)

Land for rent in Mawbi Township. Land area - 1 acre. Land has 2000 sqft warehouse. Asking Price - 10 Lakhs (Nego) Land Rent (ID-183) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language: 09792444317 မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ…...
Land for rent in Mawbi Township. Land area - 1 acre. Land has 2000 sqft warehouse. Asking Price - 10 Lakhs (Nego) Land Rent (ID-183) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language: 09792444317 မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ…
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ခြံ ၊ မြေကွက်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
43,560 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

10 သိန်း

ငှားရန် - WAREHOUSE FOR RENT IN HMAWBI (ID – 506)

Two warehouse for rent in Hmawbi township. Land area – (220’ x 320’) Sqft = 70400 Sqft Warehouse area – (44’ x 240’) Sqft = 10560 Sqft Warehouse area – (39’ x 134’) Sqft = 5220 Sqft Two stories house area – (46’ x 37’) Sqft = 1702 Sqft x 2 RC = 3404 Sqft Three stories house area…...
Two warehouse for rent in Hmawbi township. Land area – (220’ x 320’) Sqft = 70400 Sqft Warehouse area – (44’ x 240’) Sqft = 10560 Sqft Warehouse area – (39’ x 134’) Sqft = 5220 Sqft Two stories house area – (46’ x 37’) Sqft = 1702 Sqft x 2 RC = 3404 Sqft Three stories house area…
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
70,400 ft2

စက်မှုဇုန်

200 သိန်း

ငှားရန် - LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 502)

Land for rent in Hmawbi township. Land area – 1 Acre Land is Boe Bwar Pai Land. Land has lighting meter. Asking price – 20 Lakhs per month (nego) LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 502) We can do negotiate on that above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်တွင်…...
Land for rent in Hmawbi township. Land area – 1 Acre Land is Boe Bwar Pai Land. Land has lighting meter. Asking price – 20 Lakhs per month (nego) LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 502) We can do negotiate on that above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်တွင်…
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
43,560 ft2

စက်မှုဇုန်

20 သိန်း

ငှားရန် - LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 501)

Land for rent in Hmawbi township. Land area – 1 Acre Land has lighting meter. Asking price – 15 Lakhs per month (nego) LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 501) We can do negotiate on that above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်တွင်…...
Land for rent in Hmawbi township. Land area – 1 Acre Land has lighting meter. Asking price – 15 Lakhs per month (nego) LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 501) We can do negotiate on that above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်တွင်…
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
43,560 ft2

စက်မှုဇုန်

15 သိန်း

ငှားရန် - LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 501)

Land for rent in Hmawbi township. Land area – 1 Acre Land has lighting meter. Asking price – 15 Lakhs per month (nego) LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 501) We can do negotiate on that above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်တွင်…...
Land for rent in Hmawbi township. Land area – 1 Acre Land has lighting meter. Asking price – 15 Lakhs per month (nego) LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 501) We can do negotiate on that above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်တွင်…
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
43,560 ft2

စက်မှုဇုန်

15 သိန်း

ငှားရန် - LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 503)

Land for rent in Hmawbi township. Land area – (40’ x 220’) Sqft = 8800 Sqft Asking price – 20 Lakhs per month (nego) LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 503) We can do negotiate on that above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်တွင်…...
Land for rent in Hmawbi township. Land area – (40’ x 220’) Sqft = 8800 Sqft Asking price – 20 Lakhs per month (nego) LAND FOR RENT IN HMAWBI (ID – 503) We can do negotiate on that above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. မှော်ဘီမြို့နယ်တွင်…
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ခြံ ၊ မြေကွက်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
8,800 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

20 သိန်း

ငှားရန် - မြောင်းတကာစက်မှုဇုန်

မြေအကျယ်အဝန်း (၂.၁၇)ဧက။ ဂိုဒေါင်အကျယ်အဝန်း ၆၀x၁၀၀။ ၄၀x၆၀ office။လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အထူး ကောင်းမွန်သည်။...
မြေအကျယ်အဝန်း (၂.၁၇)ဧက။ ဂိုဒေါင်အကျယ်အဝန်း ၆၀x၁၀၀။ ၄၀x၆၀ office။လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အထူး ကောင်းမွန်သည်။
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
94,550 ft2

စက်မှုဇုန်

65 သိန်း

ငှားရန် - မြောင်းတကာစက်မှုဇုန်တွင် မြေနှင့်ဂိုထောင်ငှားရန်ရှိပါသည်။

* မြေအကျယ် - ၂.၁ ဧက * ဂိုထောင်အကျယ် - 20000 sqft * လျှပ်စစ်မီး အသုံးပြုရန် 2000 KVA Transformer * သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူကောင်းမွန်သောနေရာ…...
* မြေအကျယ် - ၂.၁ ဧက * ဂိုထောင်အကျယ် - 20000 sqft * လျှပ်စစ်မီး အသုံးပြုရန် 2000 KVA Transformer * သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူကောင်းမွန်သောနေရာ…
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
91,476 ft2

စက်မှုဇုန်

8,500 USD

ငှားရန် - မြောင်းတကာဇုန်တွင် မြေငှားရန်ရှိသည်။(0973500535,095060938,095060940,01552742)…

မြေဧက 2.5×43560...
မြေဧက 2.5×43560
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ခြံ ၊ မြေကွက်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
0 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

5,000 USD

ငှားရန် - မှော်ဘီမြို့နယ် ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းဘေးရှိ…

...
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ခြံ ၊ မြေကွက်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
196,020 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

10 သိန်း

ငှားရန် - မြောင်းတကာစက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်…

လယ်သမားရှင်းပြီး ၁ဧက-၁၃၅၀သိန်း...
လယ်သမားရှင်းပြီး ၁ဧက-၁၃၅၀သိန်း
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
871,200 ft2

စက်မှုဇုန်

Ask for price

ငှားရန် - မြောင်းတကာစက်မှုဇုန်တွင် ဂိုထောင်ပါမြေကွက်ငှားရန်ရှိသည်

ဂို(120'*400') 1000KVA 1sqft 250Ks...
ဂို(120'*400') 1000KVA 1sqft 250Ks
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
174,240 ft2

စက်မှုဇုန်

Ask for price

ငှားရန် - မြောင်းတကာစက်မှုဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါသည့်…

ဂို(24000sqft),(2000KVA)...
ဂို(24000sqft),(2000KVA)
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
87,120 ft2

စက်မှုဇုန်

100 သိန်း

ငှားရန် - မြောင်းတကာစက်မှုဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါသည့်…

ဂို(24000sqft),1000KVA,2000KVA...
ဂို(24000sqft),1000KVA,2000KVA
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
187,308 ft2

စက်မှုဇုန်

Ask for price

ငှားရန် - လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်တွင်Office…

ဂိုဒေါင်အကျယ်ဝန်း (၅၀×၈၀) Office (၅၀×၂၀) 2RC,PW...
ဂိုဒေါင်အကျယ်ဝန်း (၅၀×၈၀) Office (၅၀×၂၀) 2RC,PW
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
9,000 ft2

စက်မှုဇုန်

Ask for price

ငှားရန် - 17T2008 Industrial Land for RENT at Mhawbi

Approximate 9 acres Industrial Land for RENT at the Mhawbi Preferably Garment Factory usage for long term lease Asking Price is USD 1500 per acre (* Rental price amount in Burmese Kyat can be vary due to the exchange rate at the deal done ) Located near to Yangon-Pyay Road Also have nearby amenities…...
Approximate 9 acres Industrial Land for RENT at the Mhawbi Preferably Garment Factory usage for long term lease Asking Price is USD 1500 per acre (* Rental price amount in Burmese Kyat can be vary due to the exchange rate at the deal done ) Located near to Yangon-Pyay Road Also have nearby amenities…
မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
392,040 ft2

စက်မှုဇုန်

162 သိန်း

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ