မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ငှားရန် - မြောက်ဥက္ကလာရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန်ဂိုဒေါင်ဌားမည်

မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင်အမြန်ဌားမည်။ (80×100)ပေ 2BN ဂိုဒေါင် ရေမီးစုံ ၁၀ သိန်း ဆက်သွယ်ရန်.......09977901503/09977901500...
မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင်အမြန်ဌားမည်။ (80×100)ပေ 2BN ဂိုဒေါင် ရေမီးစုံ ၁၀ သိန်း ဆက်သွယ်ရန်.......09977901503/09977901500
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2
0
8,000 ft2

စက်မှုဇုန်

10 သိန်း

ငှားရန် - မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန်ဂိုဒေါင်ဌားမည်

မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင်အမြန်ဌားမည်။ (40×70) ဂိုဒေါင် ရေမီးစုံ ၁၁သိန်း အလျော့တင်းရှိပါသည် ဆက်သွယ်ရန်.......09977901503/09977901500...
မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင်အမြန်ဌားမည်။ (40×70) ဂိုဒေါင် ရေမီးစုံ ၁၁သိန်း အလျော့တင်းရှိပါသည် ဆက်သွယ်ရန်.......09977901503/09977901500
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,800 ft2

စက်မှုဇုန်

11 သိန်း

ငှားရန် - မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန်ဂိုဒေါင်ဌားမည်

မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင်ဌားမည်။ (40×70)ပေ ၁၄သိန်း ရေမီးစုံ လုပ်ငန်းအတွက်အထူးသင့် လျော်သည်။…...
မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင်ဌားမည်။ (40×70)ပေ ၁၄သိန်း ရေမီးစုံ လုပ်ငန်းအတွက်အထူးသင့် လျော်သည်။…
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,800 ft2

စက်မှုဇုန်

14 သိန်း

ငှားရန် - မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန်ဂိုဒေါင်ဌားမည်

မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင်အမြန်ဌားမည်။ သိန်း ၃၀ မြေအကျယ ် (170 ×68)ပေ ဂိုဒေါင်အကျယ် (155×55)ပေ ရေမီးစုံ…...
မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင်အမြန်ဌားမည်။ သိန်း ၃၀ မြေအကျယ ် (170 ×68)ပေ ဂိုဒေါင်အကျယ် (155×55)ပေ ရေမီးစုံ…
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
8,525 ft2

စက်မှုဇုန်

30 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက်ကံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန်တွင်…

* ( 7000 ) Sqft ...
* ( 7000 ) Sqft
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
7,000 ft2

စက်မှုဇုန်

23 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက်ကံမြိုနယ် ဂိုဒေါင်အငှား

ရွှေပေါက်ကံမြို့နယ် ဂိုဒေါင်အငှား မြေအကျယ်(100×200) ဂိုဒေါင်အကျယ်( 50×105)ပေ ရေ၊မီး ကွန်တိန်နာကားများဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ပါသည်။…...
ရွှေပေါက်ကံမြို့နယ် ဂိုဒေါင်အငှား မြေအကျယ်(100×200) ဂိုဒေါင်အကျယ်( 50×105)ပေ ရေ၊မီး ကွန်တိန်နာကားများဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ပါသည်။…
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
5,250 ft2

စက်မှုဇုန်

25 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက်ကံ စက်မှုဇုံဂိုဒေါင်အငှား

ပါဝါမီတာ(2)လုံး...
ပါဝါမီတာ(2)လုံး
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
7,000 ft2

စက်မှုဇုန်

30 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက်ကံစက်မှုဇုန် မှ စျေးတန်ဂိုဒေါင်လေးငှားရန်ရှိသည်။

* အကျယ်အဝန်း - (70×100) * အမျိုးအစား -ဂိုဒေါင်(1RC) * ရေ ၊မီး (ပါဝါ)...
* အကျယ်အဝန်း - (70×100) * အမျိုးအစား -ဂိုဒေါင်(1RC) * ရေ ၊မီး (ပါဝါ)
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
7,000 ft2

စက်မှုဇုန်

22 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုံ၊လမ်းမတန်းပေါ်ရှိငှားရန်ရှိသောအဆောက်အဦး

ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုံ ၊ လမ်းမတန်းပေါ် ၊ ၁၀၀x၁၀၆ ၊ အဆောက်အဦးပေ ၉၀x၉၀ ၊ ၂ထပ် ၊ 80 Lks Shwe pauk kan industrial zone , 10,600 Squft , 2RC , 80 Lks Contacts us; 09264009696 , 09-264009797…...
ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုံ ၊ လမ်းမတန်းပေါ် ၊ ၁၀၀x၁၀၆ ၊ အဆောက်အဦးပေ ၉၀x၉၀ ၊ ၂ထပ် ၊ 80 Lks Shwe pauk kan industrial zone , 10,600 Squft , 2RC , 80 Lks Contacts us; 09264009696 , 09-264009797…
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2
2
10,600 ft2

စက်မှုဇုန်

80 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံတွင် ဂိုဒေါင်ငှားမည်

...
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
0 ft2

စက်မှုဇုန်

38 သိန်း

ငှားရန် - ေေရႊေပါကၠံဇုန္တြင္ ဂိုေေေေေထာင္…

...
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2
2
7,200 ft2

စက်မှုဇုန်

30 သိန်း

ငှားရန် - ကနောင်မင်းကြီးလမ်း ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန်ရှိ…

Warehouse Size - (50 x 115) sqft , (36 x 55 ) sqft , (50 x 90) sqft ...
Warehouse Size - (50 x 115) sqft , (36 x 55 ) sqft , (50 x 90) sqft
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
5,750 ft2

စက်မှုဇုန်

45 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက်ကံဇုန်တွင် မြေငှားရန်ရှိသည်။(0973500535,095060938,095060940,01552742)

...
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
15,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

27 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက်က္ကံဇုန်တွင်ရေမီးစုံပါသောမြေငှားမည်

...
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
7,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

30 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက်ကံ အိမ်ယာရှိ တိုက်ခန်း…

...
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2
0
1,200 ft2

တိုက်ခန်း

2 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်…

ဂိုဒေါင်(8400sqft) ...
ဂိုဒေါင်(8400sqft)
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1
1
9,425 ft2

လုံးချင်းအိမ်

70 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက်က္ကံဇုန်တွင်ရေမီးစုံပါသောဂိုဒေါင်ငှားမည်

...
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
4,000 ft2

လုံးချင်းအိမ်

12 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက်ကံစက်မှုဇုန်တွင်…

...
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
4,800 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

16 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက်ကံဇုန်တွင် ဂိုထောင်ပါ…

ဂို(120*60)...
ဂို(120*60)
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
20,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

30 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပေါက်ကံ ဇေကမ္ဘာဝင်းအနီး…

...
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1
1
0 ft2

လုံးချင်းအိမ်

8 သိန်း

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ