မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာဇုန်တွင်ဂိုထောင်ငှားရန်

315KVA, office,...
315KVA, office,
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
2
30,000 ft2

စက်မှုဇုန်

165 USD

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်မှ ငှါးရန်ရှိသော…

* ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန် * အငှားဈေနှုန်း -45Ls(အလျော့အတင်းရှိ) * ဂိုဒေါင်အကျယ်အဝန်း - (70×120) * မြေအကျယ်အဝန်း -(79×135) * အမျိုးအစား…...
* ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန် * အငှားဈေနှုန်း -45Ls(အလျော့အတင်းရှိ) * ဂိုဒေါင်အကျယ်အဝန်း - (70×120) * မြေအကျယ်အဝန်း -(79×135) * အမျိုးအစား…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
8,400 ft2

စက်မှုဇုန်

45 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင်…

ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင် အမြန်ငှားမည် *** မြေ(320×130) ဂိုဒေါင်(300×100)Steel Structure 315 KVA (လုပ်ငန်းကောင်း) တစ်လငှားရမ်းခ - 165 သိန်း(ညှိနှိုင်း)…...
ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင် အမြန်ငှားမည် *** မြေ(320×130) ဂိုဒေါင်(300×100)Steel Structure 315 KVA (လုပ်ငန်းကောင်း) တစ်လငှားရမ်းခ - 165 သိန်း(ညှိနှိုင်း)…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
2
30,000 ft2

စက်မှုဇုန်

165 သိန်း

ငှားရန် - (3.19ဧက)အကျယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန်၊…

...
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
0 ft2

စက်မှုဇုန်

90 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာ၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုံ…

ရွှေပြည်သာ၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုံ၊ 45’x150’, 50’x50’ (ဂိုဒေါင်)၊ ပါဝါမီတာ - 15 Lks A warehouse for rent in Shwe Pyi Thar, Thar Du Kan Industrial Zone (Malihku Real Estate) Shwe Pyi Thar, Thar Du Kan Industrial…...
ရွှေပြည်သာ၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုံ၊ 45’x150’, 50’x50’ (ဂိုဒေါင်)၊ ပါဝါမီတာ - 15 Lks A warehouse for rent in Shwe Pyi Thar, Thar Du Kan Industrial Zone (Malihku Real Estate) Shwe Pyi Thar, Thar Du Kan Industrial…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,500 ft2

စက်မှုဇုန်

15 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်သစ်(Malihku…

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်ရှိ မြေအကျယ်(40x60)ပေ၊ 2RCဂိုဒေါင်အသစ် အကျယ်(33x45)ပေ၊ ရေမီးစုံ၊ လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရ၊ အငှားခေါ်ဈေး-…...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်ရှိ မြေအကျယ်(40x60)ပေ၊ 2RCဂိုဒေါင်အသစ် အကျယ်(33x45)ပေ၊ ရေမီးစုံ၊ လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရ၊ အငှားခေါ်ဈေး-…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

18 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ---------------------------------------------- ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်ရှိ မြေအကျယ် ( ၃)ဧက…...
ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ---------------------------------------------- ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်ရှိ မြေအကျယ် ( ၃)ဧက…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
102,500 ft2

စက်မှုဇုန်

370 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၄)ရှိ…

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၄)ရှိ ငှားရန်ရှိသောမြေနှင့်ဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------------- ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊…...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၄)ရှိ ငှားရန်ရှိသောမြေနှင့်ဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------------- ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
24,000 ft2

စက်မှုဇုန်

250 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာ၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုံရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်…

ရွှေပြည်သာ၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုံ, 0.75 ဧက (မြေအကျယ်)၊ ၁ ထပ်ဂိုဒေါင် ( 7200 Sqft ) - 120 Lks For Rent a Warehouse, in ShwePyiThar, Thar Du Kan Industrial Zone (Malihku Real Estate) ShwePyiThar, Thar Du Kan…...
ရွှေပြည်သာ၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုံ, 0.75 ဧက (မြေအကျယ်)၊ ၁ ထပ်ဂိုဒေါင် ( 7200 Sqft ) - 120 Lks For Rent a Warehouse, in ShwePyiThar, Thar Du Kan Industrial Zone (Malihku Real Estate) ShwePyiThar, Thar Du Kan…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
72,000 ft2

စက်မှုဇုန်

120 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်…

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂)မြေ အကျယ် (80×350). 2ထပ်ဂိုဒေါင် (40×80) Hall Transformer 315 KVA အငှားဈေး-110Lks ...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂)မြေ အကျယ် (80×350). 2ထပ်ဂိုဒေါင် (40×80) Hall Transformer 315 KVA အငှားဈေး-110Lks
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
28,000 ft2

စက်မှုဇုန်

110 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာ၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်းရှိဌားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(…

ရွှေပြည်သာ၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း, 40’x60’, Power Metre& Lighting Metre,Penthouse(Aircon, bath&WC; ) - 25Lks For rent in Shwepyithar, Thirimingalar street, Warehouse (Malihku Real Estate) Thirimingalar street, Warehouse , 40’x60’, Power Metre& Lighting…...
ရွှေပြည်သာ၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း, 40’x60’, Power Metre& Lighting Metre,Penthouse(Aircon, bath&WC; ) - 25Lks For rent in Shwepyithar, Thirimingalar street, Warehouse (Malihku Real Estate) Thirimingalar street, Warehouse , 40’x60’, Power Metre& Lighting…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

25 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊…

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ အင်းတိတ်အနီး၊ 50x110 ၊ 315 KVA ၊ ဂိုဒေါင်ကျယ်၊ အထည်ချုပ် ဖွင့်ရန်သင့်တော်၊ အငှားခေါ်ဈေး…...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ အင်းတိတ်အနီး၊ 50x110 ၊ 315 KVA ၊ ဂိုဒေါင်ကျယ်၊ အထည်ချုပ် ဖွင့်ရန်သင့်တော်၊ အငှားခေါ်ဈေး…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
5,500 ft2

စက်မှုဇုန်

35 သိန်း

ငှားရန် - ရွေပြည်သာမြို့နယ် ဝါးတစ်ရာ…

ရွေပြည်သာမြို့နယ် ဝါးတစ်ရာ စက်မှုဇုန်ရှိငှားရန် ရှိသောဂိုဒေါင်( Malihku Real Estate) ----------------------------------------- ရွေပြည်သာမြို့နယ် ဝါးတစ်ရာ…...
ရွေပြည်သာမြို့နယ် ဝါးတစ်ရာ စက်မှုဇုန်ရှိငှားရန် ရှိသောဂိုဒေါင်( Malihku Real Estate) ----------------------------------------- ရွေပြည်သာမြို့နယ် ဝါးတစ်ရာ…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
62,000 ft2

စက်မှုဇုန်

370 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၄)ရှိ…

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၄)၊ မြေအကျယ်(၃ ဧက)ခန့်၊ အငှား - 250 Lks ခြံအတွင်းပါဝင်သောအရာများ ၁။ (၂၄၀×၁၀၀)ပေကျယ်ဝန်းသော…...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၄)၊ မြေအကျယ်(၃ ဧက)ခန့်၊ အငှား - 250 Lks ခြံအတွင်းပါဝင်သောအရာများ ၁။ (၂၄၀×၁၀၀)ပေကျယ်ဝန်းသော…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
24,000 ft2

စက်မှုဇုန်

250 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(1)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊စက်မှုဇုံ(1)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(85x320),2ထပ်ဂိုဒေါင်တစ်လုံး၊ (54x79) 3ထပ်ဂိုဒေါင်တစ်လုံး၊အငှားခေါ်ဈေး-(1…...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊စက်မှုဇုံ(1)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(85x320),2ထပ်ဂိုဒေါင်တစ်လုံး၊ (54x79) 3ထပ်ဂိုဒေါင်တစ်လုံး၊အငှားခေါ်ဈေး-(1…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
67,200 ft2

စက်မှုဇုန်

200 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာ စက်မှုလမ်းမပေါ်…

ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန် ၊ စက်မှုလမ်းမပေါ် ၊ ဂိုဒေါင် ၁၂၀၀၀ စတုရန်းပေကျယ်ဝန်း မြေ ( ဧကဝက် ) ၊ ပါဝါမီတာပါ - 45 Lks For rent a Warehose…...
ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန် ၊ စက်မှုလမ်းမပေါ် ၊ ဂိုဒေါင် ၁၂၀၀၀ စတုရန်းပေကျယ်ဝန်း မြေ ( ဧကဝက် ) ၊ ပါဝါမီတာပါ - 45 Lks For rent a Warehose…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
12,000 ft2

စက်မှုဇုန်

45 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------------ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊…...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------------ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
72,000 ft2

စက်မှုဇုန်

260 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(1)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(1)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) --------------------------------------------------------- ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊စက်မှုဇုံ(1)ရှိ…...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(1)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) --------------------------------------------------------- ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊စက်မှုဇုံ(1)ရှိ…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
27,200 ft2

စက်မှုဇုန်

95 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံ AMC Jetty အနီးရှိ…

ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုံ၊ မြေ ၂ ဧကနီးပါး၊ ဂိုဒေါင် ၂ လုံး၊ 120’x130’ ၊ 100’ x 90’ ၊ ၃၁၅ Kva ၊ AMC Jetty အနီး ရုန်းခန်းပါ -75 Lks Shwepyithar, industry, 2 Acrea…...
ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုံ၊ မြေ ၂ ဧကနီးပါး၊ ဂိုဒေါင် ၂ လုံး၊ 120’x130’ ၊ 100’ x 90’ ၊ ၃၁၅ Kva ၊ AMC Jetty အနီး ရုန်းခန်းပါ -75 Lks Shwepyithar, industry, 2 Acrea…
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
9,000 ft2

စက်မှုဇုန်

75 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိပုလဲလမ်းရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်…

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ပုလဲလမ်းရှိ 45’x70’ , ရေမီး - 20 Lks(4.12.2017) ငှားပြီး For rent in Shwepyithar pearl street, warehouse ( Malihku Real Estate) Shwepyithar Peal street, warehouse 45’x70’, - 20 Lks ...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ပုလဲလမ်းရှိ 45’x70’ , ရေမီး - 20 Lks(4.12.2017) ငှားပြီး For rent in Shwepyithar pearl street, warehouse ( Malihku Real Estate) Shwepyithar Peal street, warehouse 45’x70’, - 20 Lks
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
3,150 ft2

စက်မှုဇုန်

20 သိန်း

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ