ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - ၁၇ေပခြဲ ေပ၇၀ တိုက္သစ္က်ယ္ေရာင္းရန္

0.2 K
2
2
1,225 ft2

တုိက္ခန္း

မဟာေအာင္ေျမ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အသင္႔ေန,ေႂကြခင္း,RC ခင္း,Master Bedroom,Underground Tank,Overhead Tank,Own Meter,Full…...
500 သိန္း
အသင္႔ေန,ေႂကြခင္း,RC ခင္း,Master Bedroom,Underground Tank,Overhead Tank,Own Meter,Full…

ေရာင္းရန္ - ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕လည္ေခါင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမေပၚ အသင့္ေနထိုင္နိုင္ေသာ…

0.4 K
1
1
1,330 ft2

တုိက္ခန္း

ျပင္ဦးလြင္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အသင္႔ေန, RC ခင္း, Overhead Tank, Own Meter, အဝီစီတြင္း, Own motor, Power and lighting…...
500 သိန္း
အသင္႔ေန, RC ခင္း, Overhead Tank, Own Meter, အဝီစီတြင္း, Own motor, Power and lighting…

ေရာင္းရန္ - ျပင္ဦးလြင္ေစ်းႀကီး နွင့္ ေဆးရုံႀကီးၾကားလမ္းမႀကီးေထာင့္ကြက္ရွိ…

0.5 K
3
1
770 ft2

တုိက္ခန္း

ျပင္ဦးလြင္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
RC ခင္း,ထပ္ခိုး,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ေရ+မီး...
350 သိန္း
RC ခင္း,ထပ္ခိုး,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ေရ+မီး

ေရာင္းရန္ - ျပင္ဦးလြင္ေစ်းႀကီး နွင့္ ေဆးရုံႀကီးၾကားလမ္းမႀကီးေထာင့္ကြက္ရွိ…

1.9 K
3
1
770 ft2

တုိက္ခန္း

ျပင္ဦးလြင္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
RC ခင္း,ထပ္ခိုး,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ေရ+မီး...
420 သိန္း
RC ခင္း,ထပ္ခိုး,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ေရ+မီး

ေရာင္းရန္ - ျပင္ဦးလြင္ေစ်းႀကီး နွင့္ ေဆးရုံႀကီးၾကားလမ္းမႀကီးေထာင့္ကြက္ရွိ…

0.4 K
3
1
770 ft2

တုိက္ခန္း

ျပင္ဦးလြင္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အသင္႔ေန,RC ခင္း,ထပ္ခိုး,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,Kitchen…...
1,200 သိန္း
အသင္႔ေန,RC ခင္း,ထပ္ခိုး,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,Kitchen…

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္…

1.1 K
0
1
1,856 ft2

တုိက္ခန္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
900 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္…

0.3 K
0
1
1,856 ft2

တုိက္ခန္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
900 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္…

0.3 K
0
1
1,856 ft2

တုိက္ခန္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
900 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္…

0.3 K
0
1
1,320 ft2

တုိက္ခန္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
900 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္…

0.3 K
0
1
1,856 ft2

တုိက္ခန္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
900 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္…

0.3 K
0
1
1,856 ft2

တုိက္ခန္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
1,200 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္…

0.3 K
0
1
1,856 ft2

တုိက္ခန္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
1,800 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၁၀ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ေရာင္းမည့္ မႏၱေလး မိုးကုတ္လမ္း ၈မိုင္…

3.1 K
0
1
495 ft2

တုိက္ခန္း

မိုးကုတ္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အရစ္က်စနစ္ျဖင္ ေရာင္းခ်ေပးမည္...
250 သိန္း
အရစ္က်စနစ္ျဖင္ ေရာင္းခ်ေပးမည္

ေရာင္းရန္ - ၁၀ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ေရာင္းမည့္ မႏၱေလး မိုးကုတ္လမ္း ၈မိုင္…

1.4 K
0
1
495 ft2

တုိက္ခန္း

မိုးကုတ္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အရစ္​က်​ေငြ​ေပး​ေခ်မႈ့ စနစ္​ျဖင္​့လည္​း ၀ယ္​ယူႏိုင္​ပါသည္​...
275 သိန္း
အရစ္​က်​ေငြ​ေပး​ေခ်မႈ့ စနစ္​ျဖင္​့လည္​း ၀ယ္​ယူႏိုင္​ပါသည္​

ေရာင္းရန္ - ၁၀ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ေရာင္းမည့္ မႏၱေလး မိုးကုတ္လမ္း ၈မိုင္…

2.3 K
0
1
495 ft2

တုိက္ခန္း

မိုးကုတ္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အရစ္​က်​ေငြ​ေပး​ေခ်မႈ့ စနစ္​ျဖင္​့လည္​း ၀ယ္​ယူႏိုင္​ပါသည္​...
300 သိန္း
အရစ္​က်​ေငြ​ေပး​ေခ်မႈ့ စနစ္​ျဖင္​့လည္​း ၀ယ္​ယူႏိုင္​ပါသည္​

ေရာင္းရန္ - ၁၀ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ေရာင္းမည့္ မႏၱေလး မိုးကုတ္လမ္း ၈မိုင္…

0.2 K
0
1
495 ft2

တုိက္ခန္း

မိုးကုတ္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အရစ္​က်​ေငြ​ေပး​ေခ်မႈ့ စနစ္​ျဖင္​့လည္​း ၀ယ္​ယူႏိုင္​ပါသည္​...
325 သိန္း
အရစ္​က်​ေငြ​ေပး​ေခ်မႈ့ စနစ္​ျဖင္​့လည္​း ၀ယ္​ယူႏိုင္​ပါသည္​

ေရာင္းရန္ - ၁၀ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ေရာင္းမည့္ မႏၱေလး မိုးကုတ္လမ္း ၈မိုင္…

0.2 K
0
1
495 ft2

တုိက္ခန္း

မိုးကုတ္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အရစ္​က်​ေငြ​ေပး​ေခ်မႈ့ စနစ္​ျဖင္​့လည္​း ၀ယ္​ယူႏိုင္​ပါသည္​...
375 သိန္း
အရစ္​က်​ေငြ​ေပး​ေခ်မႈ့ စနစ္​ျဖင္​့လည္​း ၀ယ္​ယူႏိုင္​ပါသည္​