ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - ေနျပည္ေတာ္ အိမ္ရာ

0.4 K
0
0
950 ft2

တုိက္ခန္း

မဂၤလာသိဒၶိ ၊ ေနၿပည္ေတာ္
အျမန္ေရာင္းမည္...
500 သိန္း
အျမန္ေရာင္းမည္

ေရာင္းရန္ - SFT 550 RC တစ္ထပ္ ေဆာက္လက္စ တိုက္ေရာင္းမည္

0.6 K
0
1
2,400 ft2

တုိက္ခန္း

ပုပၸသီရိ ၊ ေနၿပည္ေတာ္
ယခင္ ဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၂၅၄ ၈၃၆၃၉၆ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါ၍ ၀၉ ၇၉၇ ၆၉၉ ၃၂၂ ႏွင့္ ၀၉ ၂၅၀ ၈၆၃ ၇၂၂ အား ဆက္သြယ္ေပးပါရန္…...
160 သိန္း
ယခင္ ဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၂၅၄ ၈၃၆၃၉၆ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါ၍ ၀၉ ၇၉၇ ၆၉၉ ၃၂၂ ႏွင့္ ၀၉ ၂၅၀ ၈၆၃ ၇၂၂ အား ဆက္သြယ္ေပးပါရန္…