ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - က်ိဳထိုျမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားသြားလမ္းသစ္ေမးတင္တြင္…

1.5 K
Premium
0
0
435,600 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

က်ိဳက္ထို ၊ မြန္ျပည္နယ္
1ဧက - 95သိန္း ျဖစ္ပါသည္။ က်ိုက္ထီးရိုး ဘုရားသို႔သြားသည့္ လမ္းလစ္ေပၚ ေမးတင္ထားပါသည္။ ၁၀ ဧက ပံုစံ(၇)က်ျပီး ေရာငိးရန္ရိွပါသည္။…...
95 သိန္း
1ဧက - 95သိန္း ျဖစ္ပါသည္။ က်ိုက္ထီးရိုး ဘုရားသို႔သြားသည့္ လမ္းလစ္ေပၚ ေမးတင္ထားပါသည္။ ၁၀ ဧက ပံုစံ(၇)က်ျပီး ေရာငိးရန္ရိွပါသည္။…

ေရာင္းရန္ - ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေရာင္းမည္

73
0
0
12,000 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ေမာ္လၿမိဳင္ ၊ မြန္ျပည္နယ္
အသင္႔ေန...
2,800 သိန္း
အသင္႔ေန

ေရာင္းရန္ - available to sell 4 acre land

0.4 K
0
0
174,240 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

သထုံ ၊ မြန္ျပည္နယ္
သထံု - ဘားအံ - ျမဝတီ လမ္းမေပၚတြင္ ၄ ဧကနီးပါးရွိေသာ ျခံကြက္ ( အရႈပ္အရွင္းကင္း ) ေရာင္းရန္ရွိသည္ - view ေကာင္း ပီး သထံုၿမိဳ႕အဝင္တြင္တည္ရွိပီးၿမိဳ႕…...
15,000 သိန္း
သထံု - ဘားအံ - ျမဝတီ လမ္းမေပၚတြင္ ၄ ဧကနီးပါးရွိေသာ ျခံကြက္ ( အရႈပ္အရွင္းကင္း ) ေရာင္းရန္ရွိသည္ - view ေကာင္း ပီး သထံုၿမိဳ႕အဝင္တြင္တည္ရွိပီးၿမိဳ႕…

ေရာင္းရန္ - ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ဟိုင္းေဝးလမ္းမႀကီးေဘး…

0.5 K
0
0
0 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ေမာ္လၿမိဳင္ ၊ မြန္ျပည္နယ္
စက္မႈဂရန္ပါဝါမီတာ အက်ယ္_2.05 ဧက မ်က္ႏွာဝ_550 ေပ ...
1,000 သိန္း
စက္မႈဂရန္ပါဝါမီတာ အက်ယ္_2.05 ဧက မ်က္ႏွာဝ_550 ေပ