ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - ေျမေရာင္းရန္ စစ္ကိုင္း

0.3 K
0
0
2,400 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

စကိုင္း ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး
ေပ ၄၀ - ၆၀ , အုတ္တံတိုင္းခတ္, သံပန္းတံခါးအေသးပါ ရက္ကြက္သန္႔၊ အရႈပ္အရွင္းကင္း ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းမည္။...
350 သိန္း
ေပ ၄၀ - ၆၀ , အုတ္တံတိုင္းခတ္, သံပန္းတံခါးအေသးပါ ရက္ကြက္သန္႔၊ အရႈပ္အရွင္းကင္း ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းမည္။