ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - အထက(၁)လမ္းႏွင့္သဇင္လမ္းေထာင့္အိမ္

54
3
2
24,000 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

မေကြး ၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး
အမွတ္ (၂၀)၊ အထက (၁) လမ္းႏွင့္ သဇင္လမ္းေထာင့္၊ မေကြးျမဳိ.။ ေပ ၄၀' * ေပ ၆၀ ဂရမ္ေျမကြက္။ ႏွစ္ထပ္တုိက္ ၁ လုံး ႏွင့္ တစ္ထပ္တုိက္…...
2,500 သိန္း
အမွတ္ (၂၀)၊ အထက (၁) လမ္းႏွင့္ သဇင္လမ္းေထာင့္၊ မေကြးျမဳိ.။ ေပ ၄၀' * ေပ ၆၀ ဂရမ္ေျမကြက္။ ႏွစ္ထပ္တုိက္ ၁ လုံး ႏွင့္ တစ္ထပ္တုိက္…

ေရာင္းရန္ - ေရာင္းရန္

72
3
0
2,000 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

မေကြး ၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး
...
1,500 သိန္း

ေရာင္းရန္ - မေကြး university အနီး ေျမကြက္က်ယ္..

0.2 K
4
3
12,000 ft2

လုံးခ်င္းအိမ္

မေကြး ၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး
...
8,000 သိန္း