မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၁၀၇လမ်းအနီး ၊ ၆၉လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၁၀၇လမ်းအနီး ၊ ၆၉လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
1,250 သိန်း
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၁၀၇လမ်းအနီး ၊ ၆၉လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )
1
1
1,300 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၉လမ်းအနီး ၊ ၁၀၈လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၉လမ်းအနီး ၊ ၁၀၈လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
2,700 သိန်း
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၉လမ်းအနီး ၊ ၁၀၈လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )
3
3
1,300 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် လမ်း၇၀အနီး ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်းဝန်းကျင်ရှိ…

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် လမ်း၇၀အနီး ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် လမ်း၇၀အနီး ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )
2
2
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် ၅၈လမ်းအတင် ၊ လမ်း၂၀ထောင့်ရှိ မြေကွက်လွတ်ရောင်းမည်

( အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် ၅၈လမ်းအတင် ၊ လမ်း၂၀ထောင့်ရှိ မြေကွက်လွတ်အရောင်း )...
အောင်မြေသာဇံ ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
2,000 သိန်း
( အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် ၅၈လမ်းအတင် ၊ လမ်း၂၀ထောင့်ရှိ မြေကွက်လွတ်အရောင်း )
0
0
1,250 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၂၇လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်

( 1 Master Bedroom , 2 Single Bedroom )...
ချမ်းအေးသာဇံ ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
1,800 သိန်း
( 1 Master Bedroom , 2 Single Bedroom )
3
2
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် ( နန်းရှေ့ ) ၅၉လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်

( အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် ( နန်းရှေ့ ) ၅၉လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )...
အောင်မြေသာဇံ ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
1,300 သိန်း
( အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် ( နန်းရှေ့ ) ၅၉လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )
1
1
800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် ၁၉လမ်းမြောက်ဘက်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်…

( ရပ်ကွက်စာချုပ် )...
အောင်မြေသာဇံ ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
550 သိန်း
( ရပ်ကွက်စာချုပ် )
1
1
720 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၆လမ်းအနီး ၊ ၁၃၁လမ်းဝန်းကျင်ရှိ မြေကွက်လွတ်ရောင်းမည်

( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၆လမ်းအနီး ၊ ၁၃၁လမ်းဝန်းကျင်ရှိ မြေကွက်လွတ်အရောင်း )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
370 သိန်း
( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၆လမ်းအနီး ၊ ၁၃၁လမ်းဝန်းကျင်ရှိ မြေကွက်လွတ်အရောင်း )
0
0
1,200 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၁၃၁လမ်းအနီး ၊ ၅၃လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်

( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၁၃၁လမ်းအနီး ၊ ၅၃လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
270 သိန်း
( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၁၃၁လမ်းအနီး ၊ ၅၃လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )
1
1
600 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် စည်သာယာရပ်ကွက် ၊ တစ်ကောင်းလမ်းမေးတင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်

( ပိုင်ဆိုင်မှု - စလစ်မူရင်း )...
ပုသိမ်ကြီး ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
250 သိန်း
( ပိုင်ဆိုင်မှု - စလစ်မူရင်း )
1
1
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် စည်သာယာရပ်ကွက်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ကျောက်ပြားကာနှစ်ထပ်အိမ် )...
ပုသိမ်ကြီး ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
250 သိန်း
( ကျောက်ပြားကာနှစ်ထပ်အိမ် )
1
1
600 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၆၈လမ်းအနီး ၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်းဝန်းကျင်ရှိ…

( အိပ်ခန်း ၄ခန်း ၊ အဲကွန်း ၅လုံး ၊ မီတာ ၂လုံး )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
2,600 သိန်း
( အိပ်ခန်း ၄ခန်း ၊ အဲကွန်း ၅လုံး ၊ မီတာ ၂လုံး )
4
5
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၈လမ်းအနီး ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်းဝန်းကျင်ရှိ…

( မာစတာ-၃ခန်း ၊ ဘုရားခန်း ၊ ဧည့်ခန်းကျယ် )...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
4,000 သိန်း
( မာစတာ-၃ခန်း ၊ ဘုရားခန်း ၊ ဧည့်ခန်းကျယ် )
3
5
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၆လမ်းအရှေ့ဘက် ၊ ၁၁၈လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၁ထပ်ခွဲလုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်

( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၁၁၈လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၁ထပ်ခွဲလုံးချင်းအရောင်း )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
1,200 သိန်း
( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၁၁၈လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၁ထပ်ခွဲလုံးချင်းအရောင်း )
1
1
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၆လမ်းအရှေ့ဘက် ၊ ၁၁၈လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်

( 3 Master Bedroom , 2 Single Bedroom )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
1,600 သိန်း
( 3 Master Bedroom , 2 Single Bedroom )
5
4
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၃လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်

( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၃လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်အရောင်း )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
1,350 သိန်း
( ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၃လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်အရောင်း )
2
2
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီတောင်ဘက် ၊ ၁၁၅လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီတောင်ဘက် ၊ ၁၁၅လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
2,000 သိန်း
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီတောင်ဘက် ၊ ၁၁၅လမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )
2
2
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၅၄လမ်းအနီး ၊ ၁၁၈လမ်းဝန်းကျင်ရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်

( ပိုင်ဆိုင်မှု - တောဂရန် )...
ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
1,100 သိန်း
( ပိုင်ဆိုင်မှု - တောဂရန် )
4
2
900 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီလမ်းတောင်ဘက် ၊ ၅၅လမ်းမကြီးအတင်ရှိ…

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီလမ်းတောင်ဘက်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
1,800 သိန်း
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီလမ်းတောင်ဘက်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအရောင်း )
1
1
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီလမ်းမကြီးအနီး ၊ ၅၂လမ်းဝန်းကျင်ရှိ…

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီလမ်းမကြီးအနီးရှိ မြေကွက်လွတ်ရောင်းမည်...
ချမ်းမြသာစည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
1,300 သိန်း
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီလမ်းမကြီးအနီးရှိ မြေကွက်လွတ်ရောင်းမည်
0
0
2,400 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ


×