ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - အင္းစိန္ ျမိဳ႕နယ္/ ေျမညီထပ္ အေရာင္း

23
0
0
1,200 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

အင္းစိန္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္/ေျမညီထပ္ ထပ္ခိုးပါ(20'×60')(Halltype)/ေရခ်ဳိးခန္း/အိမ္သာ...
850 သိန္း
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္/ေျမညီထပ္ ထပ္ခိုးပါ(20'×60')(Halltype)/ေရခ်ဳိးခန္း/အိမ္သာ

ေရာင္းရန္ - ပန္းဘဲတန္း

0.1 K
0
2
660 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

ပန္းပဲတန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
၂၇လမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏အခ်က္အျခာအက်ဆံုးDown town ဧရိယာတြင္တည္ရွိေသာ ေျမညီ အထပ္ခိုးျပည့္ ပါဝင္ေသာျပင္ဆင္ျပီးအခန္းျဖစ္သည္…...
3,500 သိန္း
၂၇လမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏အခ်က္အျခာအက်ဆံုးDown town ဧရိယာတြင္တည္ရွိေသာ ေျမညီ အထပ္ခိုးျပည့္ ပါဝင္ေသာျပင္ဆင္ျပီးအခန္းျဖစ္သည္…

ေရာင္းရန္ - အင္းစိန္၊ ေညာင္တပင္လမ္း ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ဂိုေဒါင္

0.3 K
0
0
14,210 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

အင္းစိန္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ျခံႏွင့္ေရသန္႔လုပ္ငန္းပါ၊ ...
6,500 သိန္း
ျခံႏွင့္ေရသန္႔လုပ္ငန္းပါ၊

ေရာင္းရန္ - ဝယ္လိုပါသည္

78
0
0
300 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

ေတာင္ႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
မိန္းလမ္းေပၚမွဆိုင္ခန္းဝယ္လိုပါသည္...
1,200 သိန္း
မိန္းလမ္းေပၚမွဆိုင္ခန္းဝယ္လိုပါသည္

ေရာင္းရန္ - ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေျမညီေရာင္းရန္ရွိသည္။

0.4 K
0
1
360 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

ဗဟန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; XUWN...
1,500 သိန္း
Public ID; XUWN

ေရာင္းရန္ - စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဗဟိုလမ္းမေပၚတြင္ ေျမညီေရာင္းရန္ရွိသည္။

0.4 K
1
2
650 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

စမ္းေခ်ာင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; FVGB...
1,800 သိန္း
Public ID; FVGB

ေရာင္းရန္ - ီဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းအနီးတြင္ ေျမညီႏွင့္ ဒုတိယထပ္တြဲလ်က္…

0.2 K
0
3
780 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

ပုဇြန္ေတာင္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; CQPQ...
4,500 သိန္း
Public ID; CQPQ

ေရာင္းရန္ - တာေမြ ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္းအနီးတြင္ ေျမညီထပ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

0.2 K
0
1
900 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; NTQZ...
750 သိန္း
Public ID; NTQZ

ေရာင္းရန္ - တာေမြျမိဳ႕နယ္ သီတာလမ္းအနီး ေျမညီခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။

0.2 K
0
1
960 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; JICA...
1,500 သိန္း
Public ID; JICA

ေရာင္းရန္ - တာေမြျမိဳဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္းအနီးတြင္ ေျမညီငွားရန္…

0.3 K
0
1
900 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; FMEA...
1,300 သိန္း
Public ID; FMEA