ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - Code-7329 ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရေက်ာ္ေဈးအနီးတြင္ ၂ခန္းတြဲဆိုင္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

3
0
0
96 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

ပုဇြန္ေတာင္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
...
600 သိန္း

ေရာင္းရန္ - Code-7055 အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

26
0
0
25 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

အလုံ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
...
70 သိန္း

ေရာင္းရန္ - Code-7054 အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

37
0
0
50 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

အလုံ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
...
150 သိန္း

ေရာင္းရန္ - သီရိရတနာလကၠားေစ်း

23
0
0
3,600 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

ေျမာက္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
...
5,500 သိန္း

ေရာင္းရန္ - အင္းစိန္ ျမိဳ႕နယ္/ ေျမညီထပ္ အေရာင္း

77
0
0
1,200 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

အင္းစိန္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္/ေျမညီထပ္ ထပ္ခိုးပါ(20'×60')(Halltype)/ေရခ်ဳိးခန္း/အိမ္သာ...
850 သိန္း
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္/ေျမညီထပ္ ထပ္ခိုးပါ(20'×60')(Halltype)/ေရခ်ဳိးခန္း/အိမ္သာ

ေရာင္းရန္ - ပန္းဘဲတန္း

0.1 K
0
2
660 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

ပန္းပဲတန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
၂၇လမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏အခ်က္အျခာအက်ဆံုးDown town ဧရိယာတြင္တည္ရွိေသာ ေျမညီ အထပ္ခိုးျပည့္ ပါဝင္ေသာျပင္ဆင္ျပီးအခန္းျဖစ္သည္…...
3,500 သိန္း
၂၇လမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏အခ်က္အျခာအက်ဆံုးDown town ဧရိယာတြင္တည္ရွိေသာ ေျမညီ အထပ္ခိုးျပည့္ ပါဝင္ေသာျပင္ဆင္ျပီးအခန္းျဖစ္သည္…

ေရာင္းရန္ - အင္းစိန္၊ ေညာင္တပင္လမ္း ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ဂိုေဒါင္

0.4 K
0
0
14,210 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

အင္းစိန္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ျခံႏွင့္ေရသန္႔လုပ္ငန္းပါ၊ ...
6,500 သိန္း
ျခံႏွင့္ေရသန္႔လုပ္ငန္းပါ၊

ေရာင္းရန္ - ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေျမညီေရာင္းရန္ရွိသည္။

0.4 K
0
1
360 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

ဗဟန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; XUWN...
1,500 သိန္း
Public ID; XUWN

ေရာင္းရန္ - စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဗဟိုလမ္းမေပၚတြင္ ေျမညီေရာင္းရန္ရွိသည္။

0.4 K
1
2
650 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

စမ္းေခ်ာင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; FVGB...
1,800 သိန္း
Public ID; FVGB

ေရာင္းရန္ - ီဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းအနီးတြင္ ေျမညီႏွင့္ ဒုတိယထပ္တြဲလ်က္…

0.2 K
0
3
780 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

ပုဇြန္ေတာင္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; CQPQ...
4,500 သိန္း
Public ID; CQPQ

ေရာင္းရန္ - တာေမြ ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္းအနီးတြင္ ေျမညီထပ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

0.3 K
0
1
900 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; NTQZ...
750 သိန္း
Public ID; NTQZ

ေရာင္းရန္ - တာေမြျမိဳ႕နယ္ သီတာလမ္းအနီး ေျမညီခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။

0.2 K
0
1
960 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; JICA...
1,500 သိန္း
Public ID; JICA

ေရာင္းရန္ - တာေမြျမိဳဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္းအနီးတြင္ ေျမညီငွားရန္…

0.3 K
0
1
900 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; FMEA...
1,300 သိန္း
Public ID; FMEA

ေရာင္းရန္ - လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ လိုသူမ်ားအတြက္ တာေမြ က်ိုဳကၠဆံလမ္းအနီးတြင္…

0.2 K
0
1
900 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; AAPZ...
1,100 သိန္း
Public ID; AAPZ

ေရာင္းရန္ - တာေမြ သတိပဌာန္လမ္းအနီးတြင္ Salon သို႔ ရံုးခန္းဖြင့့္ရန္…

0.2 K
0
1
900 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Public ID; UAPW...
1,500 သိန္း
Public ID; UAPW

ေရာင္းရန္ - တာေမြ ရာဇသျကန္လမ္းအနီးတြင္ ေျမညီ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

0.2 K
1
1
1,040 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Customer ဘက္မွ ၀န္ေဆာင္ခ ယူေဆာင္ျခင္းမရွိပါ။ Public ID; TRHB ...
970 သိန္း
Customer ဘက္မွ ၀န္ေဆာင္ခ ယူေဆာင္ျခင္းမရွိပါ။ Public ID; TRHB

ေရာင္းရန္ - တာေမြ သမိန္ဗရမ္းလမ္း အနီးတြင္ ေျမညီေရာင္းရန္ရွိသည္။

0.2 K
0
1
625 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

တာေမြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Newly constructed building Public ID; UFJV...
950 သိန္း
Newly constructed building Public ID; UFJV

ေရာင္းရန္ - သီရိလမ္းတြင္ ဆိုင္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။

1.1 K
0
0
650 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

လွိုင္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Perfect World Real Estate Services တြင္ အဓိကေစ်းကြက္ဝင္ၿမိဳ႕နယ္ (၂၅) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကြန္ဒို အငွား/အေရာင္း၊ လံုးခ်င္းေျမကြက္အငွား/အေရာင္း၊…...
2,100 သိန္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Perfect World Real Estate Services တြင္ အဓိကေစ်းကြက္ဝင္ၿမိဳ႕နယ္ (၂၅) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကြန္ဒို အငွား/အေရာင္း၊ လံုးခ်င္းေျမကြက္အငွား/အေရာင္း၊…

ေရာင္းရန္ - စစ္သမိုင္းျပတိုက္အနီးတြင္ ေျမညီအခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။

0.3 K
2
1
900 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Perfect World Real Estate Services တြင္ အဓိကေစ်းကြက္ဝင္ၿမိဳ႕နယ္ (၂၅) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကြန္ဒို အငွား/အေရာင္း၊ လံုးခ်င္းေျမကြက္အငွား/အေရာင္း၊…...
2,200 သိန္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Perfect World Real Estate Services တြင္ အဓိကေစ်းကြက္ဝင္ၿမိဳ႕နယ္ (၂၅) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကြန္ဒို အငွား/အေရာင္း၊ လံုးခ်င္းေျမကြက္အငွား/အေရာင္း၊…

ေရာင္းရန္ - E2-2003, ေတာင္ဥကၠလာပတြင္ ေျမညီထပ္အခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

0.8 K
2
1
972 ft2

ဆိုင္ခန္း ၊ ရုံးခန္း

ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Perfect World Real Estate Servicesတြင္ အဓိကေစ်းကြက္ဝင္ၿမိဳ႕နယ္ (၂၅) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိကြန္ဒိုအငွား/အေရာင္း၊ လံုးခ်င္းေျမကြက္အငွား/အေရာင္း၊တိုက္ခန္း/ေျမညီအငွားအေရာင္း၊တိုက္ခန္းအလႊာျမင့္…...
1,150 သိန္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Perfect World Real Estate Servicesတြင္ အဓိကေစ်းကြက္ဝင္ၿမိဳ႕နယ္ (၂၅) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိကြန္ဒိုအငွား/အေရာင္း၊ လံုးခ်င္းေျမကြက္အငွား/အေရာင္း၊တိုက္ခန္း/ေျမညီအငွားအေရာင္း၊တိုက္ခန္းအလႊာျမင့္…