မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ရောင်းရန် - အလုံမြို့နယ် ဆင်မင်းစျေးတွင် နေရာကောင်းဆိုင်ခန်း…

2ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။ တခန်းချင်းလဲ ခွဲရောင်းပါသည်။...
2ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။ တခန်းချင်းလဲ ခွဲရောင်းပါသည်။
အလုံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

အလုံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
25 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

80 သိန်း

ရောင်းရန် - ယုဇနပလာဇာ နှင်းဆီလမ်းတွင် ဆိုင်ခန်းဖွင့်ရန်ကောင်းသော…

ဆိုင်ခန်းဖွင့်ရန်ကောင်းသောလုံးချင်း၊ယုဇနပလာဇာအနီး...
ဆိုင်ခန်းဖွင့်ရန်ကောင်းသောလုံးချင်း၊ယုဇနပလာဇာအနီး
တာမွေ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

တာမွေ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
4
3,840 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

6,000 သိန်း

ရောင်းရန် - Office Rent in Kamaryut (ID-54)

3800 sqft office space for rent in Kamaryut Township. Near Junction Square. Asking price is 1.5 USD per sqft (Nego) Office Rent in Kamaryut (ID-54) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ကမာရွတ်မြို့နယ်…...
3800 sqft office space for rent in Kamaryut Township. Near Junction Square. Asking price is 1.5 USD per sqft (Nego) Office Rent in Kamaryut (ID-54) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ကမာရွတ်မြို့နယ်…
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
3,800 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

5,700 USD

ရောင်းရန် - အမြန်ရောင်းမည်

အကျယ်အဝန်း 28x45 2RC...
အကျယ်အဝန်း 28x45 2RC
မြောက်ဥက္ကလာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

မြောက်ဥက္ကလာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
1,260 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

1,600 သိန်း

ရောင်းရန် - အမြန်ရောင်းမည်

အကျယ်အဝန်း 20x45 2RC...
အကျယ်အဝန်း 20x45 2RC
မြောက်ဥက္ကလာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

မြောက်ဥက္ကလာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
900 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

1,600 သိန်း

ရောင်းရန် - LT1908006081: Office space for sale in Bahan

* Location - Bahan * 4th floor - 4111.5 sq-ft * Hall type * Parquet and tile floor * Kitchen * Bathroom * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 150,000 kyats per sq-ft for sale * 6,167 lakhs for sale...
* Location - Bahan * 4th floor - 4111.5 sq-ft * Hall type * Parquet and tile floor * Kitchen * Bathroom * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 150,000 kyats per sq-ft for sale * 6,167 lakhs for sale
ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
4,112 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

6,167 သိန်း

ရောင်းရန် - LT1908006080: Office space for sale in Bahan

* Location - Bahan * 3rd floor - 4802.5 sq-ft * Hall type * Parquet and tile floor * Kitchen * Bathroom * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 150,000 kyats per sq-ft for sale * 7,203 lakhs for sale...
* Location - Bahan * 3rd floor - 4802.5 sq-ft * Hall type * Parquet and tile floor * Kitchen * Bathroom * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 150,000 kyats per sq-ft for sale * 7,203 lakhs for sale
ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
4,803 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

7,203 သိန်း

ရောင်းရန် - LT1908006079: Office space for sale in Bahan

* Location - Bahan * 1st floor - 5,559.5 sq-ft * 2nd floor - 5,559.5 sq-ft * Hall type * Parquet and tile floor * Kitchen * Bathroom * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 150,000 kyats per sq-ft for sale * 8,340 lakhs for sale...
* Location - Bahan * 1st floor - 5,559.5 sq-ft * 2nd floor - 5,559.5 sq-ft * Hall type * Parquet and tile floor * Kitchen * Bathroom * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 150,000 kyats per sq-ft for sale * 8,340 lakhs for sale
ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
5,560 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

8,340 သိန်း

ရောင်းရန် - LT1907005983: Office space for Sale in Insein

* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * 6th floor for sale * Size - 3,322 sq-ft * Bathroom * Air cons * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 3,100 lakhs for sale...
* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * 6th floor for sale * Size - 3,322 sq-ft * Bathroom * Air cons * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 3,100 lakhs for sale
အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
3,322 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

3,100 သိန်း

ရောင်းရန် - LT1907005982: Office space for Sale in Insein

* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * 5th floor for sale * Size - 3,323 sq-ft * Bathroom * Air cons * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 3,100 lakhs for sale...
* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * 5th floor for sale * Size - 3,323 sq-ft * Bathroom * Air cons * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 3,100 lakhs for sale
အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
3,323 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

3,100 သိန်း

ရောင်းရန် - LT1907005981: Office space for Sale in Insein

* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * 4th floor for sale * Size - 3,323 sq-ft * Bathroom * Air cons * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 3,100 lakhs for sale...
* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * 4th floor for sale * Size - 3,323 sq-ft * Bathroom * Air cons * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 3,100 lakhs for sale
အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
3,323 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

3,100 သိန်း

ရောင်းရန် - LT1907005980: Office space for Sale in Insein

* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * 3rd floor for sale * Size - 3,323 sq-ft * Bathroom * Air cons * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 3,200 lakhs for sale...
* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * 3rd floor for sale * Size - 3,323 sq-ft * Bathroom * Air cons * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 3,200 lakhs for sale
အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
3,323 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

3,200 သိန်း

ရောင်းရန် - LT1907005979: Office space for Sale in Insein

* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * 2nd floor for sale * Size - 2,744 sq-ft * Bathroom * Air cons * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 3,300 lakhs for sale...
* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * 2nd floor for sale * Size - 2,744 sq-ft * Bathroom * Air cons * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 3,300 lakhs for sale
အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
2,744 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

3,300 သိန်း

ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်၊ သီရိရတနာလက်ကားဈေးကြီးရှိရောင်းရန်ရှိသောဆိုင်ခန်း(Malihku…

မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်၊ သီရိရတနာလက်ကားဈေးကြီးရှိရောင်းရန်ရှိသောဆိုင်ခန်း(Malihku Real Estate) မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ သီရိရတနာလက်ကားဈေးကြီး၊…...
မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်၊ သီရိရတနာလက်ကားဈေးကြီးရှိရောင်းရန်ရှိသောဆိုင်ခန်း(Malihku Real Estate) မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ သီရိရတနာလက်ကားဈေးကြီး၊…
မြောက်ဥက္ကလာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

မြောက်ဥက္ကလာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
1,890 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

3,950 သိန်း

ရောင်းရန် - ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း မြေညီထပ်အပေါ် ဘလောက်ကွန်ဒို၊ (၂၅x၆၀)ပေ

...
ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
7
7
3,000 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

8,000 သိန်း

ရောင်းရန် - ဗဟန်းမြို့နယ် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းတွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်။

...
ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
4,800 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

8,200 သိန်း

ရောင်းရန် - LT1906005894: Office space for Sale in Insein

* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * Ground and 1st floor for sale * Size - 6,637 sq-ft * Bathroom * Air cons * Mezzanine floor * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 4,500 lakhs for sale...
* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * Ground and 1st floor for sale * Size - 6,637 sq-ft * Bathroom * Air cons * Mezzanine floor * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 4,500 lakhs for sale
အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
6,637 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

4,500 သိန်း

ရောင်းရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ် တွင်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်။

...
ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,400 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

120 သိန်း

ရောင်းရန် - မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တေးနုယဉ်လမ်းတွင် 1Rc လုံးချင်းအိမ်…

...
မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
5,600 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

9,900 သိန်း

ရောင်းရန် - ရန်ကင်းမြို့နယ် မိုးကောင်းလမ်းအနီးတွင် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။…

...
ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
8,184 ft2

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

12,500 သိန်း

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ