ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ေရႊမင္းဂံဆိပ္ကမ္းအနီးရွိ ေနရာအလြန္ေကာင္းေသာ…

2.1 K
Premium
0
0
120,000 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

စစ္ေတြ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
ေျမကြက္နံပါတ္-287 to 292 1sqft=7000...
7,000 သိန္း
ေျမကြက္နံပါတ္-287 to 292 1sqft=7000

ေရာင္းရန္ - Land at Ngapali Beach

19
0
0
3,500 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

သံတြဲ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
...
4,000 သိန္း

ေရာင္းရန္ - 14 Acre Land at Thandwe

18
0
0
609,840 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

သံတြဲ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
...
700 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ရခုိင္ (အရင္ ကမ္းသာယာပတ္၀န္းက ်င္ ႏွင့္ ေမွာ္ေရႊက ်ိဳဳင္းကမ္းေျခ…

0.6 K
0
0
435,600 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ဂြ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
လိုအပ္ေသာ အခ ်က္အလက္မ ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ အ၇င္ကမ္းသာယာကမ္းေျခရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခရွိ ဟိုတယ္ေျမေနရာ မ ်ား…...
300 သိန္း
လိုအပ္ေသာ အခ ်က္အလက္မ ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ အ၇င္ကမ္းသာယာကမ္းေျခရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခရွိ ဟိုတယ္ေျမေနရာ မ ်ား…

ေရာင္းရန္ - ငပလီ ေၾကြႀကိမ္ေက်းရြာရွိ ျခံေျမကြက္ေရာင္းမည္

1.8 K
0
0
43,560 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

သံတြဲ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
...
250 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ရခိုင္ျပည္နယ္ ကမ္းသာယာကမ္းေျခအနီး ျခံေျမကြက္ေရာင္းမည္

0.4 K
0
0
174,240 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

သံတြဲ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
...
Ask for price

ေရာင္းရန္ - ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္၊ငပလီ၊ပုလဲကြ်န္းအနီးရွိ ျခံေျမကြက္ေရာင္းမည္

1.5 K
0
0
1,742 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

သံတြဲ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
...
1,100 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ငပလီ ကြ်ဲေသာက္ကမ္းေျခေမးတင္၊ရွိသည့္ ျခံေျမကြက္ေရာင္းမည္

1.6 K
0
0
435,600 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

သံတြဲ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
10 ဧက 1ဧက-550 သိန္း...
550 သိန္း
10 ဧက 1ဧက-550 သိန္း

ေရာင္းရန္ - က်ိႏၱလီ၊ ငပလီရွိေရာင္းမည့္ျခံေျမကြက္

0.3 K
0
0
43,560 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

စစ္ေတြ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
...
750 သိန္း

ေရာင္းရန္ - အဘဲကမ္းေျခေတာင္ကုန္း၊ငပလီ ရွိျခံေျမကြက္ေရာင္းမည္

0.3 K
0
0
48,787,200 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

စစ္ေတြ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
12ဧက 1ဧက-600သိန္း...
Ask for price
12ဧက 1ဧက-600သိန္း