မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

ရောင်းရန် - ကလောမြို့နယ် ၊ ခါတော်မီ( ၁ )လမ်းမှ ရောင်းရန်ရှိသော မြေကွက်

သိန်း 800 ညှိနှိုင်း 100' ပတ်လည် ဂရန်မြေ ရေလွယ်၊ မီးလွယ် ပတ်ဝန်းကျင် အလွန်ကောင်း အရှုပ်အရှင်းလုံးဝမရှိပါ။ Location ပြရန်လည်းအလွန်လွယ်ကူသည်။…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
800 သိန်း
သိန်း 800 ညှိနှိုင်း 100' ပတ်လည် ဂရန်မြေ ရေလွယ်၊ မီးလွယ် ပတ်ဝန်းကျင် အလွန်ကောင်း အရှုပ်အရှင်းလုံးဝမရှိပါ။ Location ပြရန်လည်းအလွန်လွယ်ကူသည်။…
0
0
1,000 ft2

premium

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ကလောမြို့ နှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သော ကျီးကုန်းရွာမှ မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်။

ပေ ၅၀×၁၀၀ ရွာ၏မိန်းလမ်းမဘေးတွင်တည်ရှိသည်။ ရေလွယ်၊ မီးလွယ်ဖြစ်ပြီး အရှုပ်အရှင်းလုံးဝမရှိပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် အလွန်ခင်မင်ဖွယ်ကောင်းသော…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
180 သိန်း
ပေ ၅၀×၁၀၀ ရွာ၏မိန်းလမ်းမဘေးတွင်တည်ရှိသည်။ ရေလွယ်၊ မီးလွယ်ဖြစ်ပြီး အရှုပ်အရှင်းလုံးဝမရှိပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် အလွန်ခင်မင်ဖွယ်ကောင်းသော…
0
0
5,000 ft2

premium

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - View Point အနီး ပလောင်တောင်မှ မြေကွက်ကောင်း Good land from Palaung Taung near View Point

ရှမ်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့ သိန်း ၂၅၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ - ၂ ဧက ပိုင်ဆိုင်မှု့ - ခြံအရောင်းအဝယ် စာချုပ်ရှိသည်။…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
250 သိန်း
ရှမ်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့ သိန်း ၂၅၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ - ၂ ဧက ပိုင်ဆိုင်မှု့ - ခြံအရောင်းအဝယ် စာချုပ်ရှိသည်။…
0
0
2 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - Sunrise View နှင့်အတူ အထက်စီးမှ မြင်ရသောရှုခင်းကောင်းခြံကွက် Land With An Overlook…

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း 5500 ညှိနှိုင်း 105 ပါရှိပြီး ဧရိယာ ၂.၁ ဧက မြေအမျိုးအစား မြို့မြေ လမ်းဘေးအကွက်ဖြစ်ပြီး…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
5,500 သိန်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း 5500 ညှိနှိုင်း 105 ပါရှိပြီး ဧရိယာ ၂.၁ ဧက မြေအမျိုးအစား မြို့မြေ လမ်းဘေးအကွက်ဖြစ်ပြီး…
0
0
5 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ထင်းရှုးတောင်တန်း ရှုခင်းကောင်းများနှင့် ဈေးသက်သာသောခြံကွက်…

...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
3,500 သိန်း
0
0
34,560 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - အကောင်းဆုံးရှု့ခင်းနှင့် ခြံကွက်ကျယ် နှင့် လှပသောအိမ် Best view with spacious…

သိန်း 3500 ညှိနှိုင်း ၁ ဧက ၁၀၅ ရှိသည် ရေလွယ်၊ မီးလွယ် ပတ်ဝန်းကျင်အလွန်သန့် ကားသံများဆူညံချင်းမရှိသော ဧရိယာတွင်ဖြစ်ပြီး…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
3,500 သိန်း
သိန်း 3500 ညှိနှိုင်း ၁ ဧက ၁၀၅ ရှိသည် ရေလွယ်၊ မီးလွယ် ပတ်ဝန်းကျင်အလွန်သန့် ကားသံများဆူညံချင်းမရှိသော ဧရိယာတွင်ဖြစ်ပြီး…
3
1
34,560 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - လမ်းမျက်နှာစာနှစ်ဖက်နှင့် ခြံကွက်ကျယ် Frontage on both side of street and wide yard

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၃၀၀၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ ၅၀×၂၇၀ ပေ ဂရမ်မြေ ရေ၊မီးသွယ်ရန်လွယ်ကူပြီး location…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
3,000 သိန်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၃၀၀၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ ၅၀×၂၇၀ ပေ ဂရမ်မြေ ရေ၊မီးသွယ်ရန်လွယ်ကူပြီး location…
0
0
13,500 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနှင့် အထက်စီးမှမြင်ရသော ရှု့ခင်းကောင်းနှင့်ခြံကွက်…

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၂၇၀၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ ၈၀×၁၀၀ ၁၀၅ ရှိပြီး ရေ မီးစုံသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းပြီး…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
2,700 သိန်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၂၇၀၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ ၈၀×၁၀၀ ၁၀၅ ရှိပြီး ရေ မီးစုံသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းပြီး…
0
0
8,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - Guest House ဖွင့်ရန် (သို့) Guest House ကဲ့သို့ အိမ်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အခွင့်အရေးကောင်း…

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၁၆၀၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ ၆၀×၈၀ ပေ ရေစုံ မီးစုံ အိမ်းခန်းကြီး ၃ ခန်းရှိပြီး…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
1,600 သိန်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၁၆၀၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ ၆၀×၈၀ ပေ ရေစုံ မီးစုံ အိမ်းခန်းကြီး ၃ ခန်းရှိပြီး…
3
3
4,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အိမ် ခြံ မြေ Land with house and ground

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၁၅၀၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ ၅၀×၁၀၀ ဂရမ်မြေ လမ်း ၃ ဖက်မျက်နှာစာရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း၊…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
1,500 သိန်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၁၅၀၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ ၅၀×၁၀၀ ဂရမ်မြေ လမ်း ၃ ဖက်မျက်နှာစာရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း၊…
0
0
5,000 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ခြံကွက်ကျယ် စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အထူးအခွင့်အရေးကောင်း Great opportunity…

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကေလာၿမိဳ႕။ သိန္း ၁၀၀၀ ၫွိႏိႈင္း ဧရိယာ ၁၀၀×၁၀၀ ၁၀၅ အား ၀ယ္သူ အမည္ေပါက္ ထုုတ္ေပးမည္။ ရႈ႕ခင္းေကာင္းၿပီး…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
1,000 သိန်း
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကေလာၿမိဳ႕။ သိန္း ၁၀၀၀ ၫွိႏိႈင္း ဧရိယာ ၁၀၀×၁၀၀ ၁၀၅ အား ၀ယ္သူ အမည္ေပါက္ ထုုတ္ေပးမည္။ ရႈ႕ခင္းေကာင္းၿပီး…
0
0
10,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - သာယာကုန်းရပ်ကွက်မှ ခြံကွက် Land from Thayar Gone Ward

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၃၅၀ ညှိနှိုင်း ၁၀၅ ရှိပြီဖြစ်သည်။ ရေလွယ်၊ မီးလွယ်ဖြစ်ပြီး အရှုပ်အရှင်းမရှိပါ။…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
350 သိန်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၃၅၀ ညှိနှိုင်း ၁၀၅ ရှိပြီဖြစ်သည်။ ရေလွယ်၊ မီးလွယ်ဖြစ်ပြီး အရှုပ်အရှင်းမရှိပါ။…
0
0
11,868 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - လူစည်ကားရာ ကားလမ်းဘေးမှ ခြံကွက် The Land in crowd place

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကလောမြို့။ သိန်း800 ညှိနှိုင်း 50'×100' ဂရမ်မြေ ရေလွယ်၊ မီးလွယ် အရှုပ်အရှင်းမရှိ လူစည်ကားသောနေရာ…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
800 သိန်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကလောမြို့။ သိန်း800 ညှိနှိုင်း 50'×100' ဂရမ်မြေ ရေလွယ်၊ မီးလွယ် အရှုပ်အရှင်းမရှိ လူစည်ကားသောနေရာ…
0
0
5,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - အောင်ပန်းမြို့မှ အရှုပ်အရှင်းမရှိသော မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်…

ညောင်ပင်ထောင်ရပ်ကွက်၊ အောင်ပန်းမြို့။ သိန်း၂၅၀ ပါးပါးညှိနှိုင်း ပေ ၄၀×၅၀ ၁၀၅ ပါသည် ခြံစည်းရိုးခတ်ထားပြီး ရေလွယ်၊…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
250 သိန်း
ညောင်ပင်ထောင်ရပ်ကွက်၊ အောင်ပန်းမြို့။ သိန်း၂၅၀ ပါးပါးညှိနှိုင်း ပေ ၄၀×၅၀ ၁၀၅ ပါသည် ခြံစည်းရိုးခတ်ထားပြီး ရေလွယ်၊…
0
0
40 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - Price Land with 250 lakh ကလောမှ သိန်း ၂၅၀ တန် မြေကွက်ကောင်း

သိန်း 250 ညှိနှိုင်း 40' × 100' ကွက်သစ် ၉ ရပ်ကွက် ရေလွယ်၊ မီးလွယ် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းပြီး RC တိုက်အိမ်ကောင်းများစွာ ရှိသည်။…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
250 သိန်း
သိန်း 250 ညှိနှိုင်း 40' × 100' ကွက်သစ် ၉ ရပ်ကွက် ရေလွယ်၊ မီးလွယ် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းပြီး RC တိုက်အိမ်ကောင်းများစွာ ရှိသည်။…
0
0
40 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - The opportunity to own a land with just 450 lakh kyats in Kalaw ကလောမြို့တွင် သိန်း ၄၅၀ တည်းဖြင့် ဂရမ်မြေပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့်…

အမှတ် ၉ ရပ်ကွက်၊ ကလောမြို့။ သိန်း ၄၅၀ ညှိနှိုင်း ဂရမ်မြေ ပေ ၅၀ ပတ်လည် မျက်ရဲအင်းလမ်းမကြီးနှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သည်။…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
450 သိန်း
အမှတ် ၉ ရပ်ကွက်၊ ကလောမြို့။ သိန်း ၄၅၀ ညှိနှိုင်း ဂရမ်မြေ ပေ ၅၀ ပတ်လည် မျက်ရဲအင်းလမ်းမကြီးနှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သည်။…
0
0
50 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - Great opportunity for those interested in the flat land မြေပြန့်ကျယ်စိတ်ဝင်စားသူ အတွက် အခွင့်အရေးကောင်း

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့ သိန်း ၁၀၀၀ ညှိနှိုင်း ၈၅×၁၁၅ ၁၀၅ အမည် ဝယ်သူအမည်ပေါက် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရှု့ခင်းကောင်းပြီး…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
1,000 သိန်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့ သိန်း ၁၀၀၀ ညှိနှိုင်း ၈၅×၁၁၅ ၁၀၅ အမည် ဝယ်သူအမည်ပေါက် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရှု့ခင်းကောင်းပြီး…
0
0
85 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - Sale ရောင်းရန်ရှိသည် Two Storey House Near Golf Course For ဂေါက်ကွင်းအနီးမှ နှစ်ထပ်အိမ်နှင့်ခြံ…

ပင်မာကုန်းရပ်ကွက်၊ ကလောမြို့ ။ သိန်း ၈၀၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ 47'×75' ၁၀၅ ပါသည် နှီးဘုရားလမ်းဆုံနှင့် လွန်နီးပြီး ဂေါက်ကွင်းရှေ့တွင်ဖြစ်ပါသည်။…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
800 သိန်း
ပင်မာကုန်းရပ်ကွက်၊ ကလောမြို့ ။ သိန်း ၈၀၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ 47'×75' ၁၀၅ ပါသည် နှီးဘုရားလမ်းဆုံနှင့် လွန်နီးပြီး ဂေါက်ကွင်းရှေ့တွင်ဖြစ်ပါသည်။…
3
1
47 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - For sale 100’x100’ land only 800 lakh kyat ၁၀၀ ပေပတ်လည် မြေကွက်အား ၈၀၀ ဖြင့်သာ ရောင်းမည်

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၈၀၀ 100 ပေ ပတ်လည် ဂရန်မြေ ခြံစည်းရိုးဇကာဖြင့် ခတ်ပြီး ရေလွယ်၊ မီးလွယ်…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
800 သိန်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၈၀၀ 100 ပေ ပတ်လည် ဂရန်မြေ ခြံစည်းရိုးဇကာဖြင့် ခတ်ပြီး ရေလွယ်၊ မီးလွယ်…
0
0
100 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - The land frontages on both sides of street လမ်းမျက်နှာစာ နှစ်ဖက်နှင့် မြေကွက်

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၅၅၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ ၅၅×၈၀ ၁၀၅ အား ဝယ်သူအမည်ပေါက် ပြုလုပ်ပေးမည်။ မတူညီသောနေရာနှစ်ခုမှ…...
ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
550 သိန်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ သိန်း ၅၅၀ ညှိနှိုင်း ဧရိယာ ၅၅×၈၀ ၁၀၅ အား ဝယ်သူအမည်ပေါက် ပြုလုပ်ပေးမည်။ မတူညီသောနေရာနှစ်ခုမှ…
0
0
55 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ


×