မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)
Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ရွှေ

- ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ တော်ဝင်နှင်းဆီ လမ်း - ပေအကျယ် (100×140) - 1RC - မြေအဓိကဖြစ်ပါသည်။ - ဂရံအမည်ပေါက် - ခြံကျယ်ကျယ်လိုချင်သူများအတွက်…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
9,800 သိန်း
Home Loan Avaliable
- ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ တော်ဝင်နှင်းဆီ လမ်း - ပေအကျယ် (100×140) - 1RC - မြေအဓိကဖြစ်ပါသည်။ - ဂရံအမည်ပေါက် - ခြံကျယ်ကျယ်လိုချင်သူများအတွက်…
2
2
100' x 140'

လုံးချင်းအိမ်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် တပင်ရွှေထီးလမ်းမတွင် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,300 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
0
0
2,400 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် တပင်ရွှေထီးလမ်းမတွင် လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,700 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…
0
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် မဟာဗန္ဓုလလမ်းရှိ အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၄၂ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း
* ပေ ၄၂ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
0
1
2,520 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမတွင် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
0
0
2,400 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းရှိ အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ်…

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,850 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…
0
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ရာဇဓိရာဇ်လမ်းမတွင် အုတ်ခတ်ထားပြီး မြေကွက်…

* ပေ ၄၀ x ၁၀၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ * အုတ်ခတ်ထားပါသည်။ ...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၁၀၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ * အုတ်ခတ်ထားပါသည်။
0
0
4,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ဦးဝိစာရလမ်းမတွင် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,400 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
0
0
2,400 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ဗထူးလမ်းမတွင် အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,000 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…
0
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ဗထူးလမ်းမတွင် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
0
0
2,400 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ပင်လုံလမ်းမပေါ်ရှိ မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
5,500 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
0
0
2,400 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမတွင် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,000 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
0
0
2,400 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် (၄၃)ရပ်ကွက် ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းမဒဲ့ပေါက်ရှိ…

* ပေအကျယ် အနေဖြင့် ၄၀ပေ ၆၀ပေ ကျယ်ဝန်းပါသည်။ * ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းမဒဲ့ပေါက်တွင် ရှိသောကြောင့် သွားရလာရ လွယ်ကူအဆင်ပြေပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,250 သိန်း
* ပေအကျယ် အနေဖြင့် ၄၀ပေ ၆၀ပေ ကျယ်ဝန်းပါသည်။ * ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းမဒဲ့ပေါက်တွင် ရှိသောကြောင့် သွားရလာရ လွယ်ကူအဆင်ပြေပါသည်။…
0
1
40' x 60'

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမတွင် အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,100 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…
0
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမတွင် အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,600 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…
0
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမတွင် အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…

* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,300 သိန်း
* ပေ ၄၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…
0
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမတွင် အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ်…

* ပေ ၄၃ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,900 သိန်း
* ပေ ၄၃ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော အုတ်ခံလုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…
0
1
2,580 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် (၃၁)ရပ်ကွက် မန္တလေးလမ်းနှင့်စစ်တောင်းလမ်းဒဲ့ပေါက်ရှိ…

* ပေအကျယ် အနေဖြင့် ၄၀ပေ ၆၀ပေ ကျယ်ဝန်းပါသည်။ * မန္တလေးလမ်းနှင့်စစ်တောင်းလမ်းဒဲ့ပေါက်တွင်ရှိသောကြောင့် သွားရလာရ…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,500 သိန်း
* ပေအကျယ် အနေဖြင့် ၄၀ပေ ၆၀ပေ ကျယ်ဝန်းပါသည်။ * မန္တလေးလမ်းနှင့်စစ်တောင်းလမ်းဒဲ့ပေါက်တွင်ရှိသောကြောင့် သွားရလာရ…
0
1
40' x 60'

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် (၃၈)ရပ်ကွက်ရှိ အသင့်နေထိုင်နိုင်သည့် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။

* 3 Master Bedroom * 2 single Bedroom * ၂ထပ်ခွဲ (Roof slab) ၃ထပ် * အောက်ထပ် Hall Type ကြွေပြားခင်းထားပါသည်။ * အလယ်ထပ်ကျွန်းပါကေးခင်းထားပါသည်။ * အပေါ်ကြွေပြားခင်းထားပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,600 သိန်း
* 3 Master Bedroom * 2 single Bedroom * ၂ထပ်ခွဲ (Roof slab) ၃ထပ် * အောက်ထပ် Hall Type ကြွေပြားခင်းထားပါသည်။ * အလယ်ထပ်ကျွန်းပါကေးခင်းထားပါသည်။ * အပေါ်ကြွေပြားခင်းထားပါသည်။…
5
5
20' x 60'

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် (၃၇) ရပ်ကွက်ရှိ အိပ်ခန်း (၂)ခန်းပါ ပထမထပ်တိုက်ခန်း…

* အကျယ်အဝန်း ၁၈' × ၅၄' ကျယ်ဝန်းပြီး သွားလာရလွယ်ကူသောနေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ * အိပ်ခန်း (၂)ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ * အသင့်နေ…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
580 သိန်း
* အကျယ်အဝန်း ၁၈' × ၅၄' ကျယ်ဝန်းပြီး သွားလာရလွယ်ကူသောနေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ * အိပ်ခန်း (၂)ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ * အသင့်နေ…
2
1
18' x 54'

တိုက်ခန်း

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ