မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)
Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ရတနာအိမ်ရာရှိ မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* 10000 Sqft အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,200 သိန်း
* 10000 Sqft အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
0
0
10,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရတနာအိမ်ရာရှိ မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိပါသည်။…

* အကျယ်အဝန်းအနေဖြင့် 10000 Sqft ကျယ်ဝန်းပါသည်။ * မြေကွက်သီးသန့် ဖြစ်ပါသည်။...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,200 သိန်း
* အကျယ်အဝန်းအနေဖြင့် 10000 Sqft ကျယ်ဝန်းပါသည်။ * မြေကွက်သီးသန့် ဖြစ်ပါသည်။
0
0
10,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ (၈၃) ရပ်ကွက်၊ ၄၀x၆၀ သုခိတာလမ်းမကြီးပေါ်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်။

- ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့၊ ‌‌ဈေးနှုန်း အသက်သာဆုံးနေရာ - ကားနဲ့သွားရင် ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်ဆူးလေဘုရားမှ…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
500 သိန်း
- ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့၊ ‌‌ဈေးနှုန်း အသက်သာဆုံးနေရာ - ကားနဲ့သွားရင် ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်ဆူးလေဘုရားမှ…
0
0
2,400 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( C - 3 ) လမ်း ရှိ ကြွေပြားခင်းပြင်ဆင်ပြီး…

*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ဘိုထိုင်အိမ်သာ ပါဝင်ပြီး…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
500 သိန်း
*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ဘိုထိုင်အိမ်သာ ပါဝင်ပြီး…
2
1
20' x 30'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( C - 11 ) လမ်း ရှိ ကြွေပြားခင်းပြင်ဆင်ပြီး…

*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ဘိုထိုင်အိမ်သာ ပါဝင်ပြီး…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
500 သိန်း
*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ဘိုထိုင်အိမ်သာ ပါဝင်ပြီး…
2
1
20' x 30'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( C - 8 ) လမ်းရှိ ကြွေပြားခင်း…

*အကျယ် - 26 x 24 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်းပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
160 သိန်း
*အကျယ် - 26 x 24 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်းပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…
2
1
26' x 24'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( C - 14 ) လမ်းရှိ ကြွေပြားခင်း…

*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်းပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
165 သိန်း
*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်းပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…
2
1
20' x 30'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( B - 2 ) လမ်းရှိ RC ခင်း…

*အကျယ် - 20 x 30 ft *တစ်အိမ်လုံး RC ခင်းဖြစ်ပါသည်။ *Hall Type တိုက်ခန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ *Hall Type အမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
115 သိန်း
*အကျယ် - 20 x 30 ft *တစ်အိမ်လုံး RC ခင်းဖြစ်ပါသည်။ *Hall Type တိုက်ခန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ *Hall Type အမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။…
0
1
20' x 30'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( A- 11) လမ်းရှိ ကြွေပြားခင်း…

*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 1 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
135 သိန်း
*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 1 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…
1
1
20' x 30'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( C ) အင်ကြင်းလမ်းရှိ…

*အကျယ် - 24 x 40 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
325 သိန်း
*အကျယ် - 24 x 40 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…
2
1
24' x 40'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( A - 11 ) လမ်းရှိ ကြွေပြားခင်း…

*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
148 သိန်း
*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…
2
1
20' x 30'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( C - 14 ) လမ်းရှိ ကြွေပြားခင်း…

*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
137 သိန်း
*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…
2
1
20' x 30'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( C - 9 ) လမ်းရှိ ကြွေပြားခင်း…

*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
170 သိန်း
*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…
2
1
20' x 30'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( C ) အင်ကြင်းလမ်းရှိ…

*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
180 သိန်း
*အကျယ် - 20 x 30 ft *Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ကိုယ်ပိုင်မီတာ…
2
1
20' x 30'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်​ရှိ​ ဧရာချမ်းသာ​ CONDO​ တွင်​မိသားစုနေထိုင်ရန်အထူးသင့်တော်သည့်…

* 1MBR, ​1BR, 3Ac, Fully Furnished ပါ။ *‌ ရေကူးကန်ပါ။ * ကားပါကင်ပါ​။ * အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ * စျေးတန်​အသင့်နေ​အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး အမိုက်စား​အခန်းအမြန်​ရောင်းရန်ရှိပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
950 သိန်း
* 1MBR, ​1BR, 3Ac, Fully Furnished ပါ။ *‌ ရေကူးကန်ပါ။ * ကားပါကင်ပါ​။ * အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ * စျေးတန်​အသင့်နေ​အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး အမိုက်စား​အခန်းအမြန်​ရောင်းရန်ရှိပါသည်။…
2
2
600 ft2

ကွန်ဒို

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် C ( ၁၄ ) လမ်းရှိ တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်း…

*အကျယ် - 24 x 26 ft *Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်းပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
148 သိန်း
*အကျယ် - 24 x 26 ft *Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်းပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်…
2
1
24' x 26'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ရတနာနှင်းဆီအိမ်ရာရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး…

* 1200 Sqft ကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒို အခန်း ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 1 )ခန်း ၊ single bedroom ( 2 )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * 1x Study Room, 2x toilet & bath room ( အားလုံးပြင်ဆင်ပြီး…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,450 သိန်း
Home Loan Avaliable
* 1200 Sqft ကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒို အခန်း ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 1 )ခန်း ၊ single bedroom ( 2 )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * 1x Study Room, 2x toilet & bath room ( အားလုံးပြင်ဆင်ပြီး…
3
2
1,200 ft2

ကွန်ဒို

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - LT2012007041: 3BR unit for Sale in Ayar Chanthar Condo

Unit Detail--> * Live in area - 1,200 sq-ft * 1 master bedroom * 2 single bedrooms * Living room, dining and kitchen * 1 common bathroom * Unfurnished unit * High floor Condo facilities--> * Swimming pool * Gym * Play ground * Lift * Security * Safety Car Parking * 24hrs convenience store ** 1,620 Lakhs…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,620 သိန်း
Unit Detail--> * Live in area - 1,200 sq-ft * 1 master bedroom * 2 single bedrooms * Living room, dining and kitchen * 1 common bathroom * Unfurnished unit * High floor Condo facilities--> * Swimming pool * Gym * Play ground * Lift * Security * Safety Car Parking * 24hrs convenience store ** 1,620 Lakhs…
3
2
1,200 ft2

ကွန်ဒို

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ ( C - 14 ) လမ်းရှိ တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်း…

*အကျယ် - 24 x 26 ft *Bedroom အိပ်ခန်း - ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း/ ကပ် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ရေချိုးခန်း…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
165 သိန်း
*အကျယ် - 24 x 26 ft *Bedroom အိပ်ခန်း - ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း/ ကပ် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *ရေချိုးခန်း…
2
1
24' x 26'

တိုက်ခန်း

ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် ( C - 12 ) လမ်းရှိ တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်း…

*အကျယ် - 24 x 26 ft *Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်းပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်…...
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
170 သိန်း
*အကျယ် - 24 x 26 ft *Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်းပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်။ *နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်…
2
1
24' x 26'

တိုက်ခန်း

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ