မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)
Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ် စိမ်းလဲ့ကန်သာအိမ်ရာရှိ ပါမစ်မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၁၀၀ x ၁၁၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,950 သိန်း
* ပေ ၁၀၀ x ၁၁၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…
0
0
11,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံ ၊ မြစံပယ်လမ်းရှိ အသင့်နေအဆင့်မြင့် မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်…

► BCC ကျပြီး ► ( 17 ' x 54 ' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ် ► မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
950 သိန်း
Home Loan Avaliable
► BCC ကျပြီး ► ( 17 ' x 54 ' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ် ► မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ…
0
1
972 ft2

တိုက်ခန်း

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံ ၊ ( ၂၅ ) ရပ်ကွက် ၊ အောင်ရတနာလမ်းမှ ရောင်းရန်ရှိသော မြေညီထပ်အခန်း…

► BCC ကျပြီး ► ( 17 ' x 54 ' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ် ► မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
900 သိန်း
Home Loan Avaliable
► BCC ကျပြီး ► ( 17 ' x 54 ' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ် ► မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ…
0
1
972 ft2

တိုက်ခန်း

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - စည်ပင်လမ်း ( သစ်ဆိုင်ကွေ့မှတ်တိုင် ) မှ ရောင်းရန်ရှိသော #5 ( R ) အခန်း

► BCC ကျပြီး ► ( 27' x 34' ) Sqft ► Hall Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► မီးဖိုချောင်/ဘေစင်/အိမ်သာရေချိုးခန်း ကြွေပြားခင်း…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
450 သိန်း
Home Loan Avaliable
► BCC ကျပြီး ► ( 27' x 34' ) Sqft ► Hall Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► မီးဖိုချောင်/ဘေစင်/အိမ်သာရေချိုးခန်း ကြွေပြားခင်း…
0
1
972 ft2

တိုက်ခန်း

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - စည်ပင်လမ်း ( သစ်ဆိုင်ကွေ့မှတ်တိုင် ) မှ ရောင်းရန်ရှိသော #3 ( R ) အခန်း

► BCC ကျပြီး ► ( 27' x 34' ) Sqft ► Hall Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► မီးဖိုချောင်/ဘေစင်/အိမ်သာရေချိုးခန်း ကြွေပြားခင်း…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
500 သိန်း
Home Loan Avaliable
► BCC ကျပြီး ► ( 27' x 34' ) Sqft ► Hall Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► မီးဖိုချောင်/ဘေစင်/အိမ်သာရေချိုးခန်း ကြွေပြားခင်း…
0
1
972 ft2

တိုက်ခန်း

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံ ၊ မြစံပယ်လမ်းရှိ အသင့်နေအဆင့်မြင့် မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်…

► BCC ကျပြီး ► ( 17 ' x 54 ' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ် ► မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
950 သိန်း
Home Loan Avaliable
► BCC ကျပြီး ► ( 17 ' x 54 ' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ် ► မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ…
0
1
972 ft2

တိုက်ခန်း

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံ ( ၂၄ ရပ်ကွက် ) ကန်သာယာလမ်းမှရောင်းရန်ရှိသော #6 ( L ) အခန်း

► BCC ကျပြီး ► ( 17 ' x 54 ' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ် ► မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
280 သိန်း
Home Loan Avaliable
► BCC ကျပြီး ► ( 17 ' x 54 ' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ် ► မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ…
0
1
972 ft2

တိုက်ခန်း

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံ ( ၂၄ ရပ်ကွက် ) ကန်သာယာလမ်းမှရောင်းရန်ရှိသော # 1 ( L ) အခန်း

► BCC ကျပြီး ► ( 17 ' x 54 ' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ် ► မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,000 သိန်း
Home Loan Avaliable
► BCC ကျပြီး ► ( 17 ' x 54 ' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ် ► မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ…
0
1
972 ft2

တိုက်ခန်း

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - စည်ပင်လမ်း ( သစ်ဆိုင်ကွေ့မှတ်တိုင် ) မှ ရောင်းရန်ရှိသော #6 ( R) အခန်း

► BCC ကျပြီး ► ( 27' x 34' ) Sqft ► Hall Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► မီးဖိုချောင်/ဘေစင်/အိမ်သာရေချိုးခန်း ကြွေပြားခင်း…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
400 သိန်း
Home Loan Avaliable
► BCC ကျပြီး ► ( 27' x 34' ) Sqft ► Hall Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► မီးဖိုချောင်/ဘေစင်/အိမ်သာရေချိုးခန်း ကြွေပြားခင်း…
0
1
972 ft2

တိုက်ခန်း

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ဒေါပုံ ၊ မြို့မလမ်း ( သင်္ဘောကျင်းရပ်ကွက် )မှ ရောင်းရန်ရှိသော #1…

► BCC ကျပြီး ► ( ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါသည် (၃)နှစ်မှ (၁၅)နှစ်အထိ ) ► ( 11.5’x 50' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
700 သိန်း
Home Loan Avaliable
► BCC ကျပြီး ► ( ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါသည် (၃)နှစ်မှ (၁၅)နှစ်အထိ ) ► ( 11.5’x 50' ) ► Hall-Type ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ…
0
1
625 ft2

တိုက်ခန်း

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း နတ်မောက်လမ်း(၁)လမ်းရှိ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…

* ၂၀ပေ x ၆၀ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အိမ်ခန်း(3)ခန်း(အခန်းကျယ်) * ရေစက်motor(၁လုံး)pump motor(၂)လုံး * ရေမီးစုံ(စက်ရေတွင်း/စည်ပင်ရေ)…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,000 သိန်း
* ၂၀ပေ x ၆၀ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အိမ်ခန်း(3)ခန်း(အခန်းကျယ်) * ရေစက်motor(၁လုံး)pump motor(၂)လုံး * ရေမီးစုံ(စက်ရေတွင်း/စည်ပင်ရေ)…
3
1
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ် SONY မြယမုံ တွင်ဂရန် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၁၀၀ x ၁၀၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
8,000 သိန်း
* ပေ ၁၀၀ x ၁၀၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။…
0
0
10,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ် Sony မြယမုံ တွင်စလစ် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၇၅ x ၈၉ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ * နေရာကောင်းပါ။ * စလစ်...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
4,500 သိန်း
* ပေ ၇၅ x ၈၉ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ * နေရာကောင်းပါ။ * စလစ်
0
0
6,675 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ် SONY မြယမုံ တွင်ဂရန် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၉၀ x ၁၁၈ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
8,500 သိန်း
* ပေ ၉၀ x ၁၁၈ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။…
0
0
10,620 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ် SONY မြယမုံ တွင်ဂရန် မြေကွက်ကျယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* 7200 Sqft ကျယ်ဝန်းသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,500 သိန်း
* 7200 Sqft ကျယ်ဝန်းသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။…
0
0
7,200 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ် SONY မြယမုံ တွင်ဂရန် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* 5000 Sqft ကျယ်ဝန်းသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,700 သိန်း
* 5000 Sqft ကျယ်ဝန်းသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။…
0
0
5,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ် SONY မြယမုံ ရှိဂရန် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၉၆ x ၆၆ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,800 သိန်း
* ပေ ၉၆ x ၆၆ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။…
0
0
6,336 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်, (၁၈)ရပ်ကွက်, စည်ပင်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန်နေရာကောင်း…

* အပေါ်အောက် အိပ်ခန်း (၄) ခန်း * ပေါ်ထပ် ရေချိုးခန်း အိမ်သာ (ဘိုထိုင်)တွဲလျက် (၁)ခန်း, အောက်ထပ် ရေချိုးခန်းအိမ်သာ (ဘိုထိုင်)တွဲလျက်(၁)ခန်း,…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,700 သိန်း
* အပေါ်အောက် အိပ်ခန်း (၄) ခန်း * ပေါ်ထပ် ရေချိုးခန်း အိမ်သာ (ဘိုထိုင်)တွဲလျက် (၁)ခန်း, အောက်ထပ် ရေချိုးခန်းအိမ်သာ (ဘိုထိုင်)တွဲလျက်(၁)ခန်း,…
4
3
0' x 0'

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ လှော်ကားလမ်းမပေါ်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်(Malihku…

Unicode## တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ လှော်ကားလမ်းမပေါ်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ လှော်ကားလမ်းမ…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,000 သိန်း
Home Loan Avaliable
Unicode## တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ လှော်ကားလမ်းမပေါ်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်(Malihku Real Estate) တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ လှော်ကားလမ်းမ…
1
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ် အင်းဝအိမ်ရာရှိ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်‌နေ လုံးချင်းအိမ်…

* ၈၀ပေ × ၆၀ ပေ မြေအကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ * ၄၅ပေ × ၄၀ ပေ အိမ်အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,800 သိန်း
Home Loan Avaliable
* ၈၀ပေ × ၆၀ ပေ မြေအကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ * ၄၅ပေ × ၄၀ ပေ အိမ်အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။…
5
4
1,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

Home Loan Avaliable

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ