မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)
Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ နဝရတ်Condoရှိ အိပ်ခန်း(၃)ခန်းပါ တိုက်ခန်းကျယ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။

-ကမာရွတ်မြို့နယ်၊န၀ရတ်ကွန်ဒိုရှိ အခန်းဖွဲ့ပြီး တိုက်ခန်းကျယ်အရောင်း။ -အကျယ် - 1200sqft -အလွှာ - အလွှာမြင့် -ဖွဲ့စည်းပုံ…...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,300 သိန်း
Home Loan Avaliable
-ကမာရွတ်မြို့နယ်၊န၀ရတ်ကွန်ဒိုရှိ အခန်းဖွဲ့ပြီး တိုက်ခန်းကျယ်အရောင်း။ -အကျယ် - 1200sqft -အလွှာ - အလွှာမြင့် -ဖွဲ့စည်းပုံ…
3
2
1,200 ft2

အထူးကြော်ငြာ

ကွန်ဒို

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ အိပ်ခန်း( ၂ )ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး…

* 1100 Sqft ကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒိုအခန်း ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom( ၁ )ခန်း ၊ single bedroom( ၁ )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။…...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,180 သိန်း
* 1100 Sqft ကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒိုအခန်း ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom( ၁ )ခန်း ၊ single bedroom( ၁ )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။…
2
2
1,100 ft2

အထူးကြော်ငြာ

ကွန်ဒို

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် ဗဟိုလမ်းမအနီးရှိ အသင့်နေထိုင်နိုင်သော လုံးချင်းအိမ်…

* ပေ ၂၅ x ၅၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ ...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း
* ပေ ၂၅ x ၅၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။
0
1
1,250 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် ပြည်လမ်းအနီးရှိ မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၇၀ x ၈၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
10,000 သိန်း
* ပေ ၇၀ x ၈၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
0
0
5,600 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် အင်းယားလမ်းအနီးရှိ မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၅၀ x ၈၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
10,500 သိန်း
* ပေ ၅၀ x ၈၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
0
0
4,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်း၊ ဗဟိုလမ်းမအနီးရှိ မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၅၀ x ၅၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,850 သိန်း
* ပေ ၅၀ x ၅၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။
0
0
2,500 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် ဟံသာရိပ်မွန်ရှိ အိပ်ခန်း(၃)ခန်းပါ အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…

* ပေ ၃၅ x ၇၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 3 )ခန်းပါဝင်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ ...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
4,300 သိန်း
* ပေ ၃၅ x ၇၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 3 )ခန်းပါဝင်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။
3
4
2,450 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် မြကန်သာရှိ အသင့်နေထိုင်နိုင်သော လုံးချင်းအိမ်…

* ပေ ၅၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
10,500 သိန်း
* ပေ ၅၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။
0
1
3,000 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် ရွှေရတနာကွန်ဒိုရှိ အိပ်ခန်း( ၃ )ခန်းပါအခန်း ရောင်းမည်။(Code74)

#Code74 * Sale - 2210Lmmk ( Negotiate ) * ကမာရွတ်မြို့နယ် ရွှေရတနာCondoအခန်း ရောင်းမည် * ( 1700 ) sqft * ( 1 ) Master Bedrooms , ( 2 ) Bedrooms * ကားပါကင် * Security ...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,210 သိန်း
#Code74 * Sale - 2210Lmmk ( Negotiate ) * ကမာရွတ်မြို့နယ် ရွှေရတနာCondoအခန်း ရောင်းမည် * ( 1700 ) sqft * ( 1 ) Master Bedrooms , ( 2 ) Bedrooms * ကားပါကင် * Security
3
3
1,700 ft2

ကွန်ဒို

ရောင်းရန် - ကမာရွတ် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော အလွှာမြင့် ကွန်ဒို…

Unicode# ကမာရွတ် ပြည်လမ်းမပေါ်, Inya View Condominium, 1500 Sqft, 10F 1MBR, 2BR, ရေကူးကန်ပါ, ကားပါကင်ရ, ပြင်ဆင်ပြီး - 3000 Lks ...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,000 သိန်း
Home Loan Avaliable
Unicode# ကမာရွတ် ပြည်လမ်းမပေါ်, Inya View Condominium, 1500 Sqft, 10F 1MBR, 2BR, ရေကူးကန်ပါ, ကားပါကင်ရ, ပြင်ဆင်ပြီး - 3000 Lks
3
2
1,500 ft2

ကွန်ဒို

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် ရွှေကိန္နရီအိမ်ရာရှိ မြေကွက်ကျယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ၉၀ပေ x ၈၀ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * ၁ စတုရန်းပေ ၂.၅ သိန်း * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။…...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
18,000 သိန်း
* ၉၀ပေ x ၈၀ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက် ဖြစ်ပါသည်။ * ၁ စတုရန်းပေ ၂.၅ သိန်း * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။…
0
0
7,200 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် အာတီးယားကွန်ဒိုရှိ ပါကေးခင်းပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…

* 2000 Sqft ကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒို အခန်း ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 1 )ခန်း ၊ Bed room ( 3 )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * Lift,Car Parking,24hr Generator,Security ပါ။ * ပြင်ဆင်ပြီး…...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း
* 2000 Sqft ကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒို အခန်း ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 1 )ခန်း ၊ Bed room ( 3 )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * Lift,Car Parking,24hr Generator,Security ပါ။ * ပြင်ဆင်ပြီး…
4
2
2,000 ft2

ကွန်ဒို

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် Royal မိုးစန္ဒာကွန်ဒို ရှိပါကေးခင်းပြင်ဆင်ပြီး…

* 2000 Sqft ကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒို အခန်း ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 3 )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * Lift, Car Parking,24 Hour Security,Generator ပါ။ * ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။…...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း
* 2000 Sqft ကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒို အခန်း ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 3 )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * Lift, Car Parking,24 Hour Security,Generator ပါ။ * ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။…
3
4
2,000 ft2

ကွန်ဒို

ရောင်းရန် - ကမာရွတ် မြို့နယ်ရှိ 1350sqft အကျယ် ပြင်ဆင်ပြီးနေရာကောင်း လမ်းသန့်အိပ်ခန်း…

...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,700 သိန်း
Home Loan Avaliable
3
2
1,350 ft2

ကွန်ဒို

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် နဝရတ်ကွန်ဒိုရှိ အိပ်ခန်း(၂)ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး…

* 1170 Sqft ကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒို အခန်း ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 1 )ခန်း ၊ Bed room ( 1 )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * Lift, Carparking, Swimming Pool, Security ။ * ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,900 သိန်း
* 1170 Sqft ကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒို အခန်း ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 1 )ခန်း ၊ Bed room ( 1 )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * Lift, Carparking, Swimming Pool, Security ။ * ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။
2
2
1,170 ft2

ကွန်ဒို

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ်​ လှည်းတန်း​စံရိပ်ငြိမ်​ ဂမုန်းပွင့်အနီးရှိ​…

* မာစတာအိပ်ခန်း(1)ခန်း * ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(2)ခန်း * Fully​ Furnished.​ Lift.​GYM ပါ။ * ရေကူးကန်​ပါ, ကားပါကင်ပါ​။ * လှည်းတန်း​ စံရိပ်ငြိမ်​ဂမုန်းပွင့်အနီး…...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,300 သိန်း
* မာစတာအိပ်ခန်း(1)ခန်း * ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(2)ခန်း * Fully​ Furnished.​ Lift.​GYM ပါ။ * ရေကူးကန်​ပါ, ကားပါကင်ပါ​။ * လှည်းတန်း​ စံရိပ်ငြိမ်​ဂမုန်းပွင့်အနီး…
3
2
30' x 40'

ကွန်ဒို

ရောင်းရန် - ​ပြည်လမ်း အိပ်ခန်း၃ခန်းပါ Diamond ကွန်ဒို​​ရောင်းမည်

၅လွှာ Diamond ကွန်ဒို ၁၂၅၀စတုရန်းပေ မာစတာအိပ်ခန်း ၁ခန်း ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၂ခန်း မီးဖိုခန်း ကျွန်းပါကေးခင်း,အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး…...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,900 သိန်း
Home Loan Avaliable
၅လွှာ Diamond ကွန်ဒို ၁၂၅၀စတုရန်းပေ မာစတာအိပ်ခန်း ၁ခန်း ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၂ခန်း မီးဖိုခန်း ကျွန်းပါကေးခင်း,အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး…
3
2
1,250 ft2

ကွန်ဒို

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာရှိ အိပ်ခန်း(၃)ခန်းပါ အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…

* ၃၀ပေ x ၇၀ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 3 )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * ဂရန်ပါ။ * duplex...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
4,500 သိန်း
* ၃၀ပေ x ၇၀ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * master bedroom ( 3 )ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ * ဂရန်ပါ။ * duplex
3
4
2,100 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ထန်းတပင်လမ်းနှင့်ဇေယျာသီရိလမ်းထောင့် ( လှည်းတန်း…

► ( 18 x 47' ) ► ( BCC ကျပြီး ) ► Mini Condo ► 1 Master Bedroom , 1 Bedroom ► Lift မပါ ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ်…...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
800 သိန်း
Home Loan Avaliable
► ( 18 x 47' ) ► ( BCC ကျပြီး ) ► Mini Condo ► 1 Master Bedroom , 1 Bedroom ► Lift မပါ ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ်…
2
1
846 ft2

တိုက်ခန်း

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ထန်းတပင်လမ်းနှင့်ဇေယျာသီရိလမ်းထောင့် ( လှည်းတန်း…

► ( 18 x 47' ) ► ( BCC ကျပြီး ) ► Mini Condo ► 1 Master Bedroom , 1 Bedroom ► Lift မပါ ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ်…...
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
830 သိန်း
Home Loan Avaliable
► ( 18 x 47' ) ► ( BCC ကျပြီး ) ► Mini Condo ► 1 Master Bedroom , 1 Bedroom ► Lift မပါ ► ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ► အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားကပ်…
2
1
846 ft2

တိုက်ခန်း

Home Loan Avaliable

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ