CB Bank Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္ေသာ ေရာင္းရန္ရွိေသာအိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Filter By Banks
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - ဧရာ၀ဏ္ လမ္းမၾကီးအနီးတြင္ရွိေသာ ေစ်းႏွုန္း အသင့္ဆုံး…

1.3 K
0
1
675 ft2

တုိက္ခန္း

အလုံ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ၀ယ္ယူႏိုက္ပါသည္။...
200 သိန္း
မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ၀ယ္ယူႏိုက္ပါသည္။

ေရာင္းရန္ - သာေကတ အ၀ိုင္းအနီးတြင္ရွိေသာ တန္ဖိုးအသင့္ဆုံးႏွင့္…

0.3 K
0
1
945 ft2

တုိက္ခန္း

အလုံ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ၀ယ္ယူႏိုက္ပါသည္။...
370 သိန္း
မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ၀ယ္ယူႏိုက္ပါသည္။

ေရာင္းရန္ - ဧရာ၀ဏ္ လမ္းမၾကီးအနီးတြင္ရွိေသာ ေစ်းႏွုန္း အသင့္ဆုံး…

0.3 K
0
1
945 ft2

တုိက္ခန္း

အလုံ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Down payment 30% ေပးသြင္းရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။...
350 သိန္း
Down payment 30% ေပးသြင္းရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္ - သာေကတ အ၀ိုင္းအနီးတြင္ရွိေသာ တန္ဖိုးအသင့္ဆုံးႏွင့္…

0.5 K
0
1
600 ft2

တုိက္ခန္း

အလုံ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Down payment 30% ေပးသြင္းရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။...
260 သိန္း
Down payment 30% ေပးသြင္းရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္ - သာေကတ ျမိဳ႔နယ္ရွိ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာ တိုက္ခန္းကို…

0.5 K
0
1
972 ft2

တုိက္ခန္း

သာေကတ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ၀ယ္ယူႏိုက္ပါသည္။...
290 သိန္း
မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ၀ယ္ယူႏိုက္ပါသည္။

ေရာင္းရန္ - လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္းေသာလမ္းတြင္တည္ရွိျပီး…

0.4 K
0
1
972 ft2

တုိက္ခန္း

သာေကတ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ၀ယ္ယူႏိုက္ပါသည္။...
370 သိန္း
မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ၀ယ္ယူႏိုက္ပါသည္။

ေရာင္းရန္ - အဆင့္ျမင့္ တန္ဖိုးသင့္တုိက္က်ယ္အားဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…

0.1 K
0
1
1,026 ft2

တုိက္ခန္း

သာေကတ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Down payment 30% ေပးရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။...
1,420 သိန္း
Down payment 30% ေပးရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္ - သာေကတသုမနလမ္းမႀကီးရိွ ေစ်းႏႈန္းသင့္ မီနီကြန္ဒိုတုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္

91
0
1
1,026 ft2

တုိက္ခန္း

သာေကတ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Down payment 30% ေပးရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။...
670 သိန္း
Down payment 30% ေပးရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္ - ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ႏွစ္ရွည္အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္သည့္အဆင့္ျမင့္…

86
0
1
1,026 ft2

တုိက္ခန္း

သာေကတ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Down payment 30% ေပးရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။...
670 သိန္း
Down payment 30% ေပးရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္ - သုမနလမ္းမႀကီးရိွ ေစ်းအတန္ဆုံုး အဆင့့္ျမင့္မီနီကြန္ဒိုတုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္

36
0
0
1,026 ft2

တုိက္ခန္း

သာေကတ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Down payment 30% ေပးရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။...
670 သိန္း
Down payment 30% ေပးရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။