မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)
Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

ရောင်းရန် - မြေကွက်ရောင်းရန် (Land For Sale) 240 ft x 50 ft

ညောင်ရွှေမြို့ အမှတ်(၁)အထက်တန်းကျောင်းမြောက်ဘက်၊ ခိုင်မေတ္တာ ဆေးရုံအနီး ။ပေ၅၀ လမ်းမကြီးအနောက်ဘက် ပေ ၂၀၀ အကွာ။…...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
2,590 သိန်း
ညောင်ရွှေမြို့ အမှတ်(၁)အထက်တန်းကျောင်းမြောက်ဘက်၊ ခိုင်မေတ္တာ ဆေးရုံအနီး ။ပေ၅၀ လမ်းမကြီးအနောက်ဘက် ပေ ၂၀၀ အကွာ။…
0
0
12,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ရှမ်းပြည်နယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးကန်အနီးဟိုတယ်အရောင်း(Malihku…

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးကန်အနီးဟိုတယ်အရောင်း(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------------------- ရှမ်းပြည်နယ်၊…...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
32,000 သိန်း
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးကန်အနီးဟိုတယ်အရောင်း(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------------------- ရှမ်းပြည်နယ်၊…
7
7
3,850 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - Nyaung Shwe

     ညောင်ရွှေမြို့သည် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးအချက်အချာကျသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါသည်။…...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
7,500 သိန်း
Home Loan Avaliable
     ညောင်ရွှေမြို့သည် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးအချက်အချာကျသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါသည်။…
4
1
3,600 ft2

လုံးချင်းအိမ်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ညောင်ရွှေမြို့ဥယျာဉ်ခြံမြေရောင်း၇န်၇ှိသည်.

(၆၂' ၄၄') VIP အကွက်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်. ပုံစံ၁၀၅လျောက်ထားဆဲ. ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ဘန်ဂလိုများရှိသည်.ရင်းနှီးမြုပ်နံှ၇န်သင့်တော်သည်.ငွေလိုသောကြောင့်ရောင်းမည်ဖြစ်သည်....
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
145 သိန်း
Home Loan Avaliable
(၆၂' ၄၄') VIP အကွက်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်. ပုံစံ၁၀၅လျောက်ထားဆဲ. ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ဘန်ဂလိုများရှိသည်.ရင်းနှီးမြုပ်နံှ၇န်သင့်တော်သည်.ငွေလိုသောကြောင့်ရောင်းမည်ဖြစ်သည်.
0
0
2,728 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ညောင်ရွှေမြို့မိုင်းလီရပ် ဟိုတယ်လိုင်စင်ကျပြီးသား ရောင်းမည်

ညောင်ရွှေမြို့မိုင်းလီရပ်ဟိုတယ်လိုင်စင်ကျပြီးသားရောင်းမည်...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
6,000 သိန်း
Home Loan Avaliable
ညောင်ရွှေမြို့မိုင်းလီရပ်ဟိုတယ်လိုင်စင်ကျပြီးသားရောင်းမည်
0
0
28,700 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ရွှေညောင်မြို့၊ main လမ်းမဘေးတွင်ရှိ အချက်အချာကျသော၊ စီးပွားရေးလုပ်ရန်ကောင်းသော…

...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
1,600 သိန်း
Home Loan Avaliable
0
0
13,750 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ညောင်ရွှေမြို့တွင်: မြေကွက်ကျယ်

ဟိုတယ် တည်းခိုခန်း ဆေးရုံ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်နိုင်သည်...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
3,200 သိန်း
Home Loan Avaliable
ဟိုတယ် တည်းခိုခန်း ဆေးရုံ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်နိုင်သည်
0
0
0 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ညောင်ရွှေတွင် မြေကွက်ရောင်းမည်။

ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
1,700 သိန်း
Home Loan Avaliable
ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်
0
0
7,200 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း အင်းလေးကန်အနီး ဟိုတယ်ဇုန်နှင့် ခေါင်တိုင်…

...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
35 သိန်း
Home Loan Avaliable
0
0
1,200 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ဟိုတယ်ဇုံ ညောင်ရွှေကားလမ်းမမေးတင် အဆောက်ဦးဆောက်လုပ်ဆဲ 5.12 ဧက ရှိ…

ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင်လုံးခြင်းအိမ်နှင့်အလဲအလှယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် ရေမီးပြည့်စုံ တည်းခိုခန်းလိုင်စဉ်၊ စားသောက်ဆိုင်လိုင်စဉ်ကျပြီး…...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
13,000 သိန်း
Home Loan Avaliable
ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင်လုံးခြင်းအိမ်နှင့်အလဲအလှယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် ရေမီးပြည့်စုံ တည်းခိုခန်းလိုင်စဉ်၊ စားသောက်ဆိုင်လိုင်စဉ်ကျပြီး…
0
0
5 acre

ခြံ ၊ မြေကွက်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - စံအိမ်ရာ

...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
300 သိန်း
Home Loan Avaliable
0
0
3,600 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း အင်းလေးကန်အနီး ဟိုတယ်ဇုန်နှင့် ခေါင်တိုင်…

...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
150 သိန်း
Home Loan Avaliable
0
0
10,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - Hotel Zone ဘေးမြေကွက် ရောင်းမည်

Hotel လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။ အင်းလေး Hotel Zone ဘေး တဆက်တည်းမြေ။ ပုံစံ (၁၀၅) အမည်ပေါက်။...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
7,000 သိန်း
Hotel လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။ အင်းလေး Hotel Zone ဘေး တဆက်တည်းမြေ။ ပုံစံ (၁၀၅) အမည်ပေါက်။
0
0
28,000 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း အင်းလေးကန်အနီး ဟိုတယ်ဇုန်နှင့် ခေါင်တိုင်…

...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
70 သိန်း
Home Loan Avaliable
0
0
2,400 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ညောင်ရွှေမြို့မှရောင်းရန်ရှိသော လုံးချင်းအိမ်

...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
500 သိန်း
Home Loan Avaliable
2
1
300 ft2

လုံးချင်းအိမ်

Home Loan Avaliable

ရောင်းရန် - ဈေးနူန်းသင့်၊ ဟိုတယ်ဆောက်ရန်နေရာကောင်း

...
ညောင်ရွှေ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
2,500 သိန်း
Home Loan Avaliable
0
0
7,975 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

Home Loan Avaliable

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ